Tag Archive | "fonduri europene"


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Tags: , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 • I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:
  1. Introducere;
  2. Politica de coeziune;
  3. Obiectivele de interventie;
  4. Principiile asistentei.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:

 1. Conceperea si initierea proiectului;
 2. Planificarea proiectului;
 3. Organizarea echipei de proiect;
 4. Monitorizare si control;
 5.  Conducerea implementarii.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 1. Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor:

1.1. Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;

1.2. Selectia proiectelor;

1.3. Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);

1.4.       Evaluarea ex-ante a documentelor anexate in vederea conformarii cu standardele UE si pentru transmiterea spre aprobare catre autoritatea de management.

 1. Etapele executiei proiectului:

2.1.Notificarea partenerilor despre data de incepere a contractului;

2.2. Prezentarea managerului proiectului;

2.3. Stabilirea datei pentru sedinta de deschidere;

2.4. Stabilirea de contacte cu alti coordonatori de proiecte;

2.5. Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

 1. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evolutiei proiectului):

3.1.Sumar executiv;

3.2. Progres realizat;

3.3. Rezultate;

3.4. Devieri de la plan;

3.5. Resurse implicate;

3.6. Schimbari organizationale.

 1. Contractul cu agentiile de monitorizare:

Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare si de documente justificative pentru rezultatele obtinute;
 • gestionarea declaratiilor de cheltuieli si a platilor;
 • legaturi cu privire la revizuirea si distribuirea rapoartelor.
 1. Ratiunile monitorizarii proiectului:
 • verificarea diverselor obiective organizationale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relatii pe termen lung;
 • strategia de iesire.
 1. Monitorizarea declaratiilor de cheltuieli:
 • inregistrari ale incasarilor proiectului (intrari);
 • inregistrari ale platilor proiectului (iesiri);
 • declaratii de cheltuieli si aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:

 1. Planul de afaceri;
 2. Studiul de piata;
 3. Bugetul proiectului;
 4. Investigatia tehnica;
 5. Studiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
 6. Bugetul, costuri, analiza economic financiara.

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:

 1. De ce este nevoie de audit?
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:

 1. Cererea de finantare (aplicatia);
 2. Stabilirea gradului de evaluare;
 3. Realizarea evaluarii detaliate;
 4. Aprobarea proiectelor;

VII. STRATEGIA DE COMUNCIARE INTER-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE

VIII. PROBE PRACTICE:

 1. Scrierea cererii de finantare ( PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
 2. Scriere plan de afaceri;
 3. Analiza financiara a indicatorilor.

Trainer: Ioana CERBUSpecialist in management si scriere proiecte

Locatie: Bucuresti

Perioada: 23 – 26 aprilie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail:  office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Scrierea-proiectelor-europene-dosar-coli-ID-100247068

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014-20120. Aspecte juridice si practice

Tags: , , , , , , , , , ,


Scrierea-proiectelor-europene-dosar-coli-ID-100247068TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 1. CUM SCRIEM UN PROIECT EUROPEAN?

 • Cum se redacteaza o cerere de finantare?
 • Care sunt elementele cheie pe care un potential solicitant de fonduri trebuie sa le cunoasca?
 • Ce este Ghidul Solicitantului?
 • Ce reprezinta cheltuielile eligibile si cele neeligibile?
 • Care sunt activitatile eligibile?
 • Bugetul proiectului – oglinda „in bani” a activitatilor;
 • Importanta respectarii termenelor-limita;
 • Grupul tinta si satisfacerea nevoilor acestuia;
 • Cum trebuie realizate achizitiile publice in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene?
 • Indicatorii;
 • Temele orizontale (egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, etc.) – importanta justificarii acestora.

2.    URMATOAREA PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020:

 • Vechi si nou: ce se modifica in regulamentele europene si care este impactul acestor modificari in Romania; sursele de finantare pentru 2014-2020; noile programe operationale; cele mai importante modificari fata de perioada de programare 2007-2013;
 • Cadrul institutional: care vor fi Autoritatile de Management si Organismele Intermediare?
 • Se vor accesa mai usor banii europeni? Reducerea birocratiei si simplificarea sistemului: realitate sau dorinta?
 • Prezentarea actelor normative europene. De ce regulamente? De ce directive? Diferenta dintre cele doua si consecintele practice;
 • Modul in care noul cadru legislativ european influenteaza accesarea fondurilor europene in Romania;
 • Achizitiile publice in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziunea europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector: Violeta Stefanescu – expert jurist, manager proiect, expert achizitii publice, expert accesare fonduri europene, formator autorizat

Locatie: Bucuresti

Perioada: 16 – 18 mai 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014-20120. Aspecte juridice si practice

Sursa foto: By hywards 
Stock Image – image ID: 100247068

Curs Manager Proiect – autorizat ANC

Tags: , , , , , , , , ,


Manager proiect ID-100120986Aveti o idee de proiect si doriti sa o puneti in practica? Fondurile europene reprezinta pentru dvs. oportunitati profesionale si financiare atragatoare? KAIZEN Training & Consulting – companie specializata in furnizarea si promovarea educatiei permanente prin intermediul programelor de formare profesionala continua autorizate CNFPA va invita sa participati la CURSUL DE SPECIALIZARE destinat potentialilor beneficiari ai fondurilor europene: MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANTATE PRIN FONDURI EUROPENE.

Read the full story

Curs acreditat Expert Accesare Fonduri Europene

Tags: , , , , , , ,


expert-accesare Abilitati dobandite:

 • Competente ce tin de elaborarea proiectelor si documentarea in vederea realizarii proiectelor;
 • Competente ce tin de stabilirea parteneriatelor si elaborarea proiectelor;
 • Competente de identificare a nevoilor clientului;
 • Competente de analiza si evaluare a contextului proiectului;
 • Capacitatea de a utiliza corect limbajul tehnic;
 • Capacitatea de a redacta proiecte si propuneri de proiecte;
 • Capacitatea de a tine cont de interesele partenerilor;
 • Capacitatea de a tine cont de tipurile de activitati din proiect;
 • Capacitatea de a gestiona raportul calitate/pret;
 • Capacitatea de a sesiza interesele partenerilor;
 • Capacitatea de a evalua necesarul de informatie.

Obiective

 • Cunoasterea cadrului programatic si institutional de accesare a fondurilor europene in Romania;
 • Cunoasterea normelor legislative nationale si europene in domeniul accesarii fondurilor europene;
 • Identificarea tipului de program operational necesar si specific organizatiei;
 • Scrierea cererii de finantare;
 • Cunoasterea etapelor realizarii unui proiect;
 • Cunoasterea regulilor de monitorizare si control;
 • Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerintelor europene;
 • Cunoasterea politicilor de achizitii publice necesare derularii proiectelor;
 • Insusirea deprinderilor privind incheierea contractului de finantare.

Cui se adreseaza cursul?

Programul se adreseaza reprezentantilor institutiilor publice locale si centrale, IMM-urilor, atat coordonatorilor, cat si asistentilor de proiecte, precum si tuturor celor ce doresc sa dezvolte proiecte prin accesarea de Fonduri Structurale, precum si persoanelor care doresc sa lucreze in domeniul proiectelor cu finantare europeana. Un element important cerut de angajatori este tocmai diploma de Expert Accesare Fonduri. Informatiile primite la acest curs va vor ajuta si mai mult in cazul in care doriti sa aplicati pentru finantare europeana prin programele operationale sectoriale (Regional, Cresterea Competitivitatii Economice, Dezvoltarea Resurselor Umane, de Mediu, de Transport, Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Asistenta Tehnica).

Structura cursului

Din tematica cursului mentionam:

 • Oportunitati de finantare din fonduri europene nerambursabile in Romania conform cu nevoile de dezvoltare a institutiei.
 • Pasii necesari pentru obtinerea unei finantari nerambursabile.
 • Aspecte abordate: identificarea nevoilor de finantare, planificarea proiectului, valorificarea rezultatelor proiectului.
 • Elaborarea cererii de finantare in cadrul programelor cu finantare nerambursabila – definirea obiectivelor si grupului tinta ale proiectului, stabilirea si planificarea activitatilor, stabilirea echipei de proiect, realizarea bugetului proiectului.
 • Implementarea proiectelor finantate – legislatie aplicabila, contractul de finantare, organizarea si derularea activitatilor proiectului, managementul financiar al proiectelor, monitorizarea, evaluarea si raportarea progresului, gestiunea resurselor umane, informarea si publicitatea, derularea achizitiilor publice.
 • Vor fi prezentate exemple de bune practici, precum si numeroase exemple, se va utiliza ghidul solicitantului, cursul avand un pronuntat caracter practic.

Principalele puncte atinse sunt:

 • Obiective si cadru organizatoric;
 • Prezentare fonduri structurale si de coeziune;
 • Prezentare programe, axe si domenii (POS CCE, POS DRU, POS de Mediu, POS de Transport, POS DCA, POS AT);
 • Cadru institutional in derularea proceselor de accesare a fondurilor structurale;
 • Tipuri de finantari – pentru institutii publice si pentru organisme private;
 • Legislatie in domeniul gestionarii fondurilor structurale;
 • Ghidul Solicitantului – instrument de baza in elaborarea unui proiect;
 • Cererea de finantare;
 • Identificarea criteriilor de eligibilitate;
 • Identificarea ideii de proiect;
 • Stabilirea obiectivelor proiectului;
 • Stabilirea activitatilor in cadrul proiectului;
 • Intocmirea bugetului;
 • Stabilirea elementelor privind monitorizarea si evaluarea;
 • Sustenabilitatea proiectului;
 • Analiza cost – beneficiu conform normelor europene privind elaborarea proiectelor finantate din fonduri structurale;
 • Proceduri de achizitie publica;
 • Contract de finantare;
 • Termene contractuale;
 • Obligatii, clauze;
 • Implementare, monitorizare si control.

Metoda de lucru

Extreme Training utilizeaza metode moderne de instruire bazate pe aplicabilitate imediata. Ponderea activitatilor este de 70% aplicatii practice si 30% teorie. Din metodele folosite mentionam: expunere, discutiile dirijate, discutii in grupuri mici, studii de caz, jocuri de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulari si exercitii.

Comunicarea intre participanti si intre participanti si traineri reprezinta principalul pilon al metodelor de instruire folosite.

Locatie: Bucuresti

Perioada: 6 – 9 februarie 2014

Program:

joi, 6 februarie 2014 – 09:00 – 17:00

vineri, 7 februarie 2014 – 09:00 – 17:00

sambata, 8 februarie 2014 – 09:00 – 17:00

duminica, 9 februarie 2014: examen acreditare CNFPA – proba teoretica si proba practica

Pret: 1.190 ron

Pret special: 790 ron (pentru cei care se inscriu pana la finalul anului 2013)

Pentru mai multe detalii si inscriere accesati acest link.

Proiect Contaplus 2

Absorbtia fondurilor europene – Corectiile/Reducerile Financiare si Aspectele Penale

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Proiect Contaplus 2Proiect ContaPlus, in colaborare cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, va organiza Conferinta cu tema “Corectiile/Reducerile Financiare si Aspectele Penale”.

Evenimentul este cel de al doilea din acest an cu aceasta tema (primul a avut loc in luna septembrie), organizat de Proiect ContaPlus cu scopul de a veni in sprijinul tuturor celor care opereaza cu fonduri europene in Romania. Astfel, conferinta isi propune sa reuneasca intr-un cadru propice dezbaterilor constructive experti si reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor cu atributii in gestionarea si monitorizarea fondurilor europene si solicitanti, respectiv, potentiali beneficiari ai acestor fonduri in Romania.

La conferinta sunt asteptati in calitate de invitati speciali: Dl. Leonard ORBAN, Ministrul Afacerilor Europene; Dl. Eugen TEODOROVICI, secretar de stat; Dl. Mircea DRAGHICI, consilier onorific al Primului-Ministru, deputat in Parlamentul Romaniei; Dl. Lucian Dan VLADESCU, Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP); Dl. Gheorghe OANA, sef serviciu in cadrul ANRMAP; Dna. Cristina SPOIALA, sef serviciu in cadrul ANRMAP; Dl. Viorel PARVU, presedintele Completului 3, membru al Colegiului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC); Dna. Victoria HODINA, consilier in cadrul Autoritatii de Management din cadrul Ministerului Finantelor Publice; Dl. Sorin FUSEA, Presedintele ANSA (partener eveniment); Dna. Daniela MANUC, Director General Adjunct AM POS DRU; Dl. Alexandrescu Serban CUCU, Director General AM POS Transport.

Dna. Cezarina FALAN si Dna. Violeta STEFANESCU, experti juristi in cadrul Proiect Contaplus, se vor alatura invitatilor speciali ai conferintei, pentru a raspunde intrebarilor participantilor. Cei doi experti ai Proiect ContaPlus, formatori autorizati ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari, fost CNFPA), au o bogata experienta in domeniul achizitiilor publice si problematica accesarii si utilizarii fondurilor europene, atat din postura de practicieni cat si din cea de consultanti si formatori de specialitate. Coautoare ale colectiei de audiobook-uri Ghidul Finantarilor Europene – De la idee la proiect, doamnele Cezarina FALAN si Violeta STEFANESCU au  avut ocazia de a impartasi din experienta lor in mod direct angajatilor din sistemul public (inclusiv autoritati de management) in cadrul cursurilor dedicate reducerilor procentuale/corectiilor financiare aplicate proiectelor cofinantate din fonduri europene, pe care le-au sustinut in calitate de formatori.

Gazda si moderatorul evenimentului va fi Dna. Aida CATANA, expert in managementul proiectelor cu finantare europeana. Coautoare a mai multor lucrari de specialitate, Dna. Aida CATANA are, de asemenea, o bogata experienta in tot ce inseamna problematica conexa managementului proiectelor cu finantare europeana, dobandita atat pe parcursul activitatii derulate in cadrul sectorului public, cat si din perspectiva de consultant de specialitate si formator autorizat ANC in domeniu.

Conferinta, prin invitatii care si-au anuntat participarea si tematica propusa, se prefigureaza ca un eveniment reper al anului 2012 pentru toti cei interesati de problematica vasta a achizitiilor publice si a acesarii/utilizarii fondurilor europene.

Locatie: Bucuresti

Perioada: 2 noiembrie 2012, incepand cu ora 09:00

Pentru mai multe detalii si insccriere:

http://cursurisicertificari.ro/contact

LectoForm Consulting

Managementul Proiectelor Finantate din Fonduri Europene

Tags: , , , , , , , , , ,


LectoForm ConsultingLectoForm Consulting, furnizor autorizat de formare profesionala, organizeaza in perioada 24 – 30 septembrie 2012 in Bucuresti, programul de formare profesionala Managementul Proiectelor Finantate din Fonduri Europene, ce include certificarile acreditate pentru ocupatiile Expert accesare fonduri europenne si Manager proiect.

TEMATICA • Cadrul alocarii si functionarii Fondurilor structurale
 • Programe Operationale 2007- 2013
 • Ghidul solicitantului
 • Cererea de finantare – exercitiu de completare
 • Realizarea bugetului
 • Analiza cost – beneficiu
 • Cerintele managementului integrat al proiectului
 • Managementul comunicarii in cadrul proiectului
 • Managementul calitatii si proceduri de achizitie
 • Gestiunea utilizarii costurilor si a resurselor operationale pentru proiect
 • Managementul riscurilor si al echipei de proiect

APLICATII PRACTICE 

axate pe urmatoarele programe de finantare:  POSDRU, POSCCE, POR, POS MEDIU

Aplicatiile practice vor fi personalizate, prin abordarea tematicilor acelor programe de finantare de interes pentru participanti. Participantii sunt incurajati sa dezvolte in cadrul cursului proiecte reale, pentru care cursul sa ii sprijine in finalizarea lor.
 Aplicatiile practice vor fi in domeniul proiectelor cu finantare europeana (fonduri structurale), iar studiile de caz vor fi proiecte reale implementate de traineri.

La finalizarea cursurilor se elibereaza CERTIFICATE DE ABSOLVIRE recunoscute de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii pentru ocupatia Manager Proiect (Cod COR 242101) si/sau Expert accesare fonduri structurale (Cod COR 242213).
Conditii de acces la cursuri: Absolvent/a de studii superioare de lunga/scurta durata.

Locatie: Bucuresti

Perioada: 24 – 30 septembrie 2012

Pret:
890 lei/participant/curs

Taxa include: mapa de curs, suportul de curs listat si pe suport electronic, certificatul de absolvire pentru una dintre cele doua ocupatii incluse in program, pauzele de cafea zilnice. 


Reducere:

0,5% pe zi x numarul de zile ramas de la inscriere si pana la data inceperii cursului.

Pentru mai multe detalii si inscriere:

Telefon: 0234 512 143

Mobil: 0745 774 597

e-mail: office@lectoform.ro

Accedio

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene – curs intensiv – Predeal

Tags: , , , , , , , , ,


AccedioCursul ajuta la intelegerea mecanismului de acordare a fondurilor europene. Incurajam scrierea proiectelor chiar de catre beneficiar pentru ca, dupa primul proiect depus, conturarea celorlalte va deveni din ce in ce mai usoara.

Cursul livreaza instrumente din Managementul Proiectelor atat de necesare in fazele de elaborare ale planului de afaceri, dar si in implementare si evaluare. Trainerii livreaza si aspecte legate de problematica achizitiilor publice pentru proiectele cu finantare europeana. Cursantii vor afla chiar de la evaluatori exemple de proiecte eligibile.

Temele cursului sunt:

 • Scopul interventiei UE in Romania
 • Prezentarea si intelegerea Programelor Operationale
 • Tipuri de proiecte
 • Fonduri structurale: principiile si cadrul de interventie a Fondului European Regional de Dezvoltare si a Fondului Social European
 • Programele Operationale Sectoriale (POS)
 • POS Cresterea Competitivitatii Economice
 • POS Resurse Umane
 • POS Transport
 • POS Mediu
 • Programul Operational de Asistenta Tehnica
 • Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative – PODCA
 • Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR
 • Alte finantari
 • Ciclul de viata al proiectelor europene (PCM)
 • Stabilirea eligibilitatii ideii de proiect: aplicant, parteneri, grup tinta, activitati, cheltuieli
 • Managementul riscurilor
 • Stabilirea parteneriatelor
 • Elaborarea proiectului Construirea bugetului Implementarea proiectului

Locatie: Predeal

Perioada: 26 – 29 iulie 2012

Program:

– 3 zile instensive, de la ora 11:00 – 18:30, Joi, 09:30 – 17:00, Vineri si Sambata cu doua pauze de cafea si o pauza de pranz.

– Examenul va avea loc in ultima zi, Duminica, la ora 11:00. Consta in elaborarea unui proiect, care va fi prezentat ca proba practica in fata unei comisii CNFPA si dintr-un examen tip grila.

Pret: 1200 ron + 250 ron examen CNFPA

Cazare 4 nopti in camera single cu pensiune completa (optional): 650 lei (piscina, sauna, jacuzzi inclus).

 

Pentru mai multe detaii si inscriere:

Telefon: 0758 888 542

e-mail: stefan.badescu@accedio.ro

WTCB

TRAINING: De ce si cum sa construim un proiect pentru fonduri europene?

Tags: , , , , , ,


WTCBDe 4 ani Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene. De aproximativ 3 ani autoritatile romane au pus in miscare, cu mult optimism, procesul de absorbtie a fondurilor europene.

La inceput de 2011, ne aflam in fata unui grad de absorbtie de nici 9%. Romania se afla la mare distanta fata de alti membri noi ai „familiei” europene, cum ar fi Polonia, Estonia, Letonia si Cehia, care au aderat in 2004, fiind depasita la absorbtie chiar si de vecinii bulgari.

In acest sens, WTC Bucuresti impreuna cu invitatii sai, jurnalisti, consultanti si experti din domeniu va propun in data de 13-14 octombrie 2011, trainingul “De ce si cum sa construim un proiect pentru fonduri europene ?”.

Organizat intr-o maniera inovativa, combinand abordarea deschisa, accesibila si directa a stilului jurnalistic cu abordarea tehnica, evenimentul isi propune sa asigure accesul la informatie actuala pentru participanti, in ceea ce priveste valorificarea oportunitatilor de finantare europeana.

Problematica europeana transpusa intr-un limbaj accesibil poate aduce in atentia angajatilor in sectorul privat o serie de oportunitati. Insusirea unei anumite metodologii, a unui anumit tip de  disciplina in programare si implementare reprezinta castiguri pe termen lung pentru cei care inca se gandesc de ce sa construiasca un astfel de proiect. Desigur ca obtinerea sprijinului financiar nerambursabil nu este de neglijat, insa pe langa beneficiul direct, exista si altele ce pot fi valorificate in timp.

Trainingul va fi sustinut de:

 • Aida Catana – senior consultant in domeniul fondurilor europene si invitatii  acesteia
 • Gabriel Giurgiu, jurnalist pe teme europene in cadrul Televiziunii Romane
 • Carmen Boteanu, expert in cadrul Autoritatii de Management pentru Programul Operational Sectorial «Cresterea Competitivitatii Economice»

Aida Catana are o vasta experienta de peste 10 ani in domeniul administratiei publice centrale si locale, in domeniul accesarii fondurilor europene si al implementarii proiectelor cu finantare externa, cu precadere aspectele legate de dezvoltare regionala, mediu si cooperare regionala si transfrontaliera.

De ce sa elaboram proiecte pentru fonduri europene?

Cum sa le construim?

Acestea sunt cele 2 intrebari la care vor incerca sa raspunda pentru participanti, atat trainerul, cat si invitatii sai. Cele mai simple metode de a intelege modul in care poate fi construit un proiect european vor fi prezentate, evenimentul reprezentand doar o introducere in ceea ce ulterior poate fi considerat o adevarata cunoastere.

Participantii vor primi certificate de atestare a prezentei la training.

Locatie: Bucuresti, World Trade Center Bucuresti, sala Beijing

Perioada: 13 – 14 octombrie 2011,

Termen limita de inscriere luni 10 octombrie 2011.

30 de locuri disponibile!

 

Pentru mai multe detalii si inscrciere:

Carmen POPA, Coordonator Evenimente WTCB

Telefon: 021 202.44.56

e-mail: carmen.popa@wtcb.ro

 

Indaco

Legislatia muncii pe fonduri europene. Acreditare CNFPA – Manager Resurse Umane

Tags: , , , , , , , , ,


IndacoIndaco Systems deruleaza incepand cu octombrie 2008 activitati de parteneriat in organizarea si promovarea de seminarii si cursuri acreditate in domeniul fiscalitatii, resurselor umane, achizitiilor publice, fonduri europene etc.

Program de perfectionare profesionala acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului; Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.

I. NOTIUNI DE LEGISLATIA MUNCII

1. Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor de munca;

2. Registrul general de evidenta salariatilor;

3. Clasificarea contractelor individuale de munca;

4. Evidenta timpului de munca in proiecte;

5. Rapoartele de activitate;

6. Salarizarea si alte depturi din legislatia muncii.

II. PREVEDERI POSDRU IN MATERIA LEGISLATIEI MUNCII

1. Recrutarea, selectia si angajarea in proiect;

2. Expertize pe termen scurt si lung;

3. Salariile;

4. Dosarul de personal.

III. ANGAJAREA PERSONALULUI BUGETAR IN CADRUL PROIECTELOR

1. Legea unica de salarizare;

2. Atribuirea de sarcini suplimentare.

IV. CHELTUIELILE ELIGIBILE PE POSDRU

Incadrarea cheltuielilor.

Lector

Nicolau Eduard – Lector Inspectia Muncii

Locatie: Bucuresti (Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara) din B-dul Marasti, Nr. 59, Sector 1.

Perioada: 23 – 25 septembrie 2011

Program:

Vineri, 23 septembrie 2011: 17:00 – 20:00

Sambata, 24 septembrie 2011: 09:30 – 17:00

Duminica: 25 septembrie 2011: 09:30 – 15:00

Pret: 1000 Lei (TVA inclus)

Pretul include:

 • programul de pregatire;
 • suportul de curs;
 • sala de seminar cu toate facilitatile;
 • pauzele de cafea;
 • certificat acreditat CNFPA;
 • taxa examen.

Reduceri:

Discount 5%: pentru 2 participanti inscrisi din cadrul aceleiasi firme/institutii;

Discount 10%: pentru minim 3 participanti din cadrul aceleiasi firme/institutii.

Facilitati: Inscrie-te la acest seminar si primesti 4 puncte de fidelitate. Acumuleaza 10 puncte si poti participa gratuit la un seminar la alegere.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

Alina Vlad – Coordonator program

Indaco Systems

Telefon/fax: 021.311.97.11

Mobil: 0758 070 580

e-mail: alina.vlad@indaco.ro

 

ProFond

Manager de Proiect – CNFPA

Tags: , , , , , , , , ,


ProFondCurs recunoscut la nivel national, cu aplicatii practice privind implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile .

ProFond Management, companie de consultanta pentru accesarea fondurilor europene, lanseaza cursul „Manager Proiect”, autorizat de CNFPA, cu aplicatii practice privind dezvoltarea si implementarea proiectelor finantate din Programul Operational Regional – POR si Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice – POS CCE.

Cursul se desfasoara in perioada 27 iunie – 01 iulie 2011 si se adreseaza tuturor celor interesati sa isi dezvolte abilitatile de manager pentru implementarea proiectelor de investitii finantate din fondurile europene nerambursabile.

CE INVATA PARTICIPANTII LA CURS?

– Despre dezvoltarea proiectelor cu finantare europeana nerambursabila;

– Primii pasi in implementarea unui proiect finantat din POS CCE/ POR, dupa ce a fost semnat contractul de finantare;

– Proceduri de achizitii ce trebuie parcurse in cadrul proiectului si cum se desfasoara acestea (intocmirea documentelor dosarelor de achizitie, parcurgerea pasilor obligatorii pana la semnarea contractelor cu furnizorii);

– Modificari ale proiectelor. Conditii pentru aprobarea acestora;

– Reguli de baza pentru ca tipurile de cheltuieli realizate sa fie rambursate;

– Elaborarea rapoartelor de progres;

– Intocmirea cererilor de rambursare si a documentelor justificative pentru fiecare tip de cheltuiala in parte (servicii/ bunuri/ lucrari);

– Coordonarea implementarii proiectului astfel incat acesta sa fie realizat in acord cu Contractul de finantare, Studiul de fezabilitate/ Proiectul tehnic, Planul de afacere;

– Riscuri ce pot aparea in implementarea unui proiect finantat din POS CCE/ POR si modalitatile de diminuare a acestora;

– Conditiile in care se poate gaja/ ipoteca investitia ce face obiectul proiectului;

– Comunicarea cu reprezentantii Autoritatii de Management/ Organismului Intermediar;

– Inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor ce fac obiectul proiectului;

– Promovarea si informarea in cadrul proiectului;

– Obligatiile beneficiarului dupa finalizarea perioadei de implementare a proiectului;

– Si alte subiecte privind managementul proiectelor.

AVANTAJELE PARTICIPANTILOR LA CURS:

Beneficiaza de experienta formatorilor de peste 7 ani in domeniul proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile;

Certificat de absolvire in ocupatia de „Manager Proiect”, certificat recunoscut la nivel national;

– Invata practic cum sa implementeze un proiect, spre deosebire de alte cursuri care prezinta doar concepte teoretice;

– Participa la sesiuni de formare si primesc consultanta in implementarea propriilor proiecte;

– Participa la un curs intensiv si aplicat, nu pierd timpul, invata exact ceea ce ii intereseaza si, foarte important, pot aplica ceea ce au invatat chiar de a doua zi.

Locatie: Bucuresti, la sediul firmei din Bucuresti, Str. Pandele Tarusanu, nr. 8, etaj 2 (zona Gara de Nord).

Perioada: 27 iunie – 1 iulie 2011, intre orele 9:00 – 17:00

Data limita de inscriere este 24 iunie 2011.

Numarul de locuri disponibile este limitat la 14.

Pret: 1.000 RON + TVA

Participantii pot beneficia de discount-uri de pana la 15%.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

Gabriela Stanutiu – Coordonator Actiuni Formare

gabriela.stanutiu@profond.ro

Tel./Fax: 021.222.15.35

www.profond.ro

 

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook