Tag Archive | "legea nr. 211/2011"


Logo tfg

Responsabilitatea gestionarii, inventarierii si raportarii deseurilor in conformitate cu cerintele Legii nr. 211/2011

Tags: , , ,


SC TEST FLAG SRLSC TEST FLAG SRL in colaborare cu Centrul de Afaceri MASTER lanseaza programul de instruire privind Responsabilitatea gestionarii, inventarierii si raportarii deseurilor in conformitate cu cerintele Legii nr.211/2011.

OBIECTIVUL INSTRUIRII: prin participarea la acest program veti pregati un angajat pentru:

– respectarea si aplicarea legislatiei in domeniul deseurilor;

– identificarea celor mai bune solutii pentru gestionarea deseurilor;

– evitarea situatiei de nerespectare a legii, caz in care se aplica contraventii cuprinse intre 15.000 si 30.000 lei.

CUI SE ADRESEAZA:

Programul este conceput pentru detinatorii/producatorii de deseuri, persoane juridice, comercianti, precum si operatori economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri, care, potrivit prevederilor Legii nr. 211/25.11.2011, art. 22, alin. 3, “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

Tematica:

I. Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu.

II. Modalitati de lucru la nivelul agentilor economici, solutii practice.

DIPLOMA:

La finalul instruirii cursantii vor primi un ,,Atestat de participare”, astfel prin aceasta instruire veti asigura respectarea alin. 4 din legea amintita, “Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv al deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

Lector: Viorica Georgeta Barabas, director Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

Locatie: Deva

Locatia exacta se va comunica participantilor inscrisi.

Perioada: 28 – 29 august 2012

Durata instruirii: 2 zile

Programul: intre orele 17:00 – 20:00

Pret: 500 lei + TVA/persoana

Oferta speciala: Se acorda discount de 50 RON pentru a doua persoana inscrisa de la aceeasi firma. Dupa completarea formularului de inscriere vi se emite factura proforma.

Pentru mai multe detalii si inscriere:

Mobil: 0741 170 605

e-mail: test.flag@yahoo.com

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook