Tag Archive | "Proiect Contaplus"


Scrierea si implementarea Proiectelor Europene

Tags: , , , , , , , , , ,


SCRIEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR EUROPENE. NOTIUNI DE MANAGEMENT DE PROIECTNotiuni de management de proiect

I. Definirea proiectului – proiect vs. program:

 1. Relatia Plan Strategi-Program-Proiect.
 2. Planificarea strategica.
 3. Definirea si realizarea Programelor.
 4. Proiectul.
 5. Analiza SWOT – ce este si cum se realizeaza.

II. Perioada de programare 2014-2020:

 1. Programele Operationale 2014-2020.
 2. Domeniile majore de interventie.
 3. Tipuri de proiecte finantate in cadrul perioadei de programare 2014-2020, pe Programe operationale si DMI–uri.
 4. Beneficiari eligibili.

III. Ce este managementul unui proiect?

 1. Definirea managementului de proiect.
 2. Componentele managementului si ale propunerilor de finantare.
 3. Componente esenţiale şi de piaţă ale propunerii de finantare.

IV. Ciclul de viata al unui proiect:

 1. Definitia ciclului de proiect.
 2. Ciclul de viata al unui proiect: faze principale.
 3. Managementul Ciclului Proiectului.
 4. Cauze care duc la esuarea proiectelor.
 5. Cand si in ce conditii este necesara demararea unui proiect?
 6. Initierea proiectului. Stabilirea echipei de management a proiectului.
 7. Stabilirea scopului si a obiectivelor proiectului.
 8. Grupurile tinta si beneficiarii.
 9. Justificarea necesitatii proiectului.
 10. Stabilirea activitatilor si alocarii resurselor – bugetul proiectului.
 11. Durabilitatea proiectului (perioada postimplementare).

V. Ghidul Solicitantului – instrument de baza in elaborarea unui proiect:

 1. Cum citim un ghid de finantare?
 2. Intrebari frecvente.
 3. Autoritatile de Management si Organismele Intermediare.

VI. Scrierea cererii de finantare:

 1. Reguli general valabile la intocmirea cererii de finantare.
 2. Completarea campurilor cererilor de finantare.
 3. Completarea si depunerea cererilor de finantare on-line.
 4. Cererea de finantare – componenta a dosarului de finantare.

VII. Planul de afaceri.

VIII. Autoevaluarea proiectului:

 1. Grilele de verificare.
 2. Grilele de punctaj.

IX. Implementarea proiectului:

 1. Reguli in implementarea proiectului.
 2. Pasi si metode de implementare.
 3. Managementul riscurilor.

 

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine un certificat de absolvirepentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

Trainer: Lia Dumiter

Locatie: Baile Felix

Perioada: 23 – 26 iulie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.000 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102

Managementul Proiectelor in domeniul constructiilor

Tags: , , , , , , , , , ,


Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102Managementul proiectelor de constructii are o serie de aspecte particulare legate de complexitatea executiei unor astfel de proiecte privind atat partea tehnica a proiectarii si executiei livrabilelor specifice, cat si specificul problemelor legate de managementul resurselor umane implicate si interesate de un astfel de demers.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare specifica in domeniul managementului proiectelor de constructii. Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
 2. Problematica generala a managementului proiectelor;
 3. Particularitati ale managementului proiectelor de constructii;
 4. Tipuriile de proiecte in domeniul constructiilor;
 5. Corelarea proiect-program-portofoliu in domeniul constructiilor;
 6. Forme de organizare a proiectului in cadrul companiei;
 7. Organizarea echipei de lucru la proiect.

II. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT – SPECIFICUL PROIECTELOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 1. Expertiza necesara managerului de proiect in derularea proiectelor de constructii;
 2. Recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect – accent pe cunostinte, aptitudini si comportamente;
 3. Formarea echipei – roluri si responsabilitati: omul potrivit la locul potrivit;
 4. Comunicarea in proiecte. Conducerea sedintelor;
 5. Matricea responsabilitatilor;
 6. Motivarea angajatilor.
 7. PLANIFICAREA EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 8. Calendarul activitatilor;
 9. Planificarea costurilor;
 10. Planificarea calitatii;
 11. Planificarea managementului parteneriatelor si contractelor;
 12. Analiza si planificarea managementului grupurilor de interese;
 13. Analiza si planificarea managementului riscurilor;
 14. Analiza si planificarea managementului schimbarilor.
 15. MONITORIZAREA SI CONTROLUL EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 16. Monitorizarea executiei si a costurilor – metoda valorii dobandite;
 17. Monitorizarea si controlul calitatii;
 18. Monitorizarea si controlul contractelor;
 19. Monitorizarea si controlul grupurilor de interese – managementul in patru directii;
 20. Monitorizarea si controlul riscurilor;
 21. Monitorizarea si controlul schimbarilor.
 22. INCHEIEREA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 23. Evaluare si autoevaluare;
 24. Arhivarea documentelor;
 25. Inchiderea contractelor;
 26. Raportarea;
 27. Evenimentul de inchidere oficiala a proiectului.
 28. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine un certificat de absolvirepentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ruxandra ENACHE – Inginer constructor, formator autorizat, certificare PMP, membru PMI, cu o vasta experienta in managementul proiectelor la nivel intern si international

Locatie: Baile Felix

Perioada: 23 – 26 iulie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By khunaspix
Stock Photo – image ID: 100236102

Auditul Fondurilor Europene

Tags: , , , , , , , , ,


 1. auditor_intern_curs_audit_ID-100236267 - copieManagementului riscului si controlul intern. Corelarea sa cu obiectivele proiectului:

1.1. Obiectivele proiectului – activitati – riscuri – controale.

1.2. Definitia si necesitatea managementului riscului in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene.

1.3. Intelegerea definitiei riscului, precum si a conceptelor de risc inerent, risc rezidual, apetit la risc, impact si probabilitate.

1.4. Tipologia riscurilor in cadrul proiectelor.

1.5. Controlul intern si rolul sau in managementul riscului.

 

 1. Identificarea si formularea riscurilor in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene:

2.1. Metodologia de identificare a riscurilor.

2.2. Tehnici de identificare a riscurilor. Analiza documentara, chestionarele, brainstorming, benchmarking. Exemple practice.

2.3. Gruparea riscurilor pe categorii. Exemple de categorii de riscuri.

2.4. Exemplu de erori posibile in identificarea si formularea riscurilor.

 

 1. Etapele procesului de management al riscului:

3.1. Organizarea procesului de management al riscului in cadrul proiectelor finantate din fonduri europene.

3.2. Responsabilitati ale personalului (echipa de management si echipa de implementare) in cadrul managementului riscului.

 1. Analiza riscului:

4.1. Evaluarea riscului. Stabilirea scalei de evaluare a probabilitatii si impactului. Erori posibile.

4.2. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului.

4.3. Modalitati de reducere a subiectivitatii.

4.4. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor.

 

 1. Raspunsul la risc (gestionarea riscului):

5.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc. Analiza de cauzalitate.

5.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc. Tipuri de raspuns la risc. Exemple.

5.3. Conceptul de apetit la risc. Importanta apetitului la risc. Stabilirea apetitului la risc

5.4. Elaborarea registrului riscului. Erori posibile.

 1. Auditul intern si auditul extern:

6.1. Auditul intern al proiectului.

6.1.1. Rolul auditului intern in managementul riscului, dar si in implementarea proiectului.

6.1.2. Auditul intern al sistemului de control aferent implementarii proiectului. Exemple de teste de control utilizate pentru realizarea auditului. Fundamentarea constatarilor, intocmirea FIAP-urilor si discutarea acestora cu auditatii.

6.1.3. Auditul intern al achizitiilor publice. Exemple de teste privind auditarea achizitiilor publice. Posibile erori in elaborarea testelor. Modalitati de identificare a erorilor comune in achizitiile publice. Exemple si solutii.

6.1.4. Auditul intern al eligibilitatii cheltuielilor. Modalitati practice de auditare a cheltuielilor. Esantionarea – tehnici si exemple practice. Esantionare statistica si esantionare non statistica.

6.1.5. Auditul intern al contabilitatii, cerintelor de informare si publicitate. Exemple de teste. Elaborare FIAP-uri.

6.1.6. Auditul intern al sustenabilitatii proiectului. Exemple de teste si modalitati de formulare a constatarilor.

6.2. Auditul extern si certificarea eligibilitatii cheltuielilor. Ce este auditorul extern si care este rolul sau? Ce trebuie sa faca auditorul extern si cum este el evaluat de catre beneficiar?

 

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern”, Cod COR 241 105, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Traineri: George MARES si Dragos NICULAE

Locatie: Iasi

Perioada: 29 – 30 mai 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs autorizat de Achizitii Publice

Sursa foto 1:  Stuart Miles.

Stock photo – Image ID: 100236267

Auditul Fondurilor Europene

Legislatia Muncii – acreditare ANC

Tags: , , , , , , , , , , ,


legislatia-muncii-curs-acreditat-certificar-anc-carlig-bilet-pescuit-lege-reguli-biletel-ID-100259612TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) 

 1. Introducere in materie. Rolul si importanta expertului in legislatia muncii.
 2. Principiile legislatiei muncii.
 3. Contractul individual de munca: incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare. Agentul de munca temporara. Evaluarea salariatilor. Informarea si consultarea salariatilor. Transferul de intreprindere.
 4. Regulamentul intern.
 5. Contractul colectiv de munca.
 6. Raspunderea disciplinara si patrimoniala.
 7. Functia publica; notiuni de baza.
 8. Administratia muncii: notiuni de contencios administrativ si de raspundere contraventionala.
 9. Munca detinutilor.
 10. Dezbateri.

In urma evaluarii, se obtine un certificat de absolvire pentru ocupatia „Expert legislatia muncii”, Cod COR 242 220, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Eduard NICOLAU – Formator autorizat, specialist in legislatia muncii

Locatie: Iasi – Hotel***

Perioada: 29 – 31 mai 2015

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100259612

Certificarea PMP

Tags: , , , , , ,


Certificare-pmpCertificarea PMP® este cea mai prestigioasa certificare in domeniul managmentului de proiect si este oferita de catre Project Management Institute din SUA (http://www.pmi.org/). Certificarea confera recunoasterea formala de catre comunitatea nationala si internationala a experientei profesionale si a cunostintelor de management de proiect la nivel international. Cursul de pregatire pentru obtinerea Certificarii PMP® este bazat standardul international PMBOK® Guide fifth edition (Project Management Book of Knowledge), editia a 5-a.

Structura cursului:

Cursul se desfasoara pe parcursul a 6 zile:

– 5 zile a cate 8 ore/zi;

– 1 zi de simulare a examenului pentru obtinerea certificarii PMP® in conditii similare examenului real (4 ore, 200 de intrebari).

Cunostinte de baza despre managementul proiectelor. Cunostintele de baza si experienta in managementul proiectelor faciliteaza asimilarea cunostintelor si informatiilor din PMBOK® Guide fifth edition si conduce la cresterea semnificativa a sanselor de succes la examenul real de obtinere a certificarii PMP®. Aceste cunostinte minimale vor fi verificate printr-un test de acces in limba romana, la care nota minima de acces la cursul de pregatire pentru obtinerea certificarii PMP® este nota 6 (sase).

Cunostinte de limba engleza. Pentru o mai buna acomodare a cursantilor cu conditiile reale de examinare precum si pentru facilitarea citirii si intelegerii informatiilor din PMBOK® Guide fifth edition, toate materialele cursului precum si testele de verificare si simularea finala a examenului real sunt redactate in limba engleza. Cunoasterea limbii engleze la un nivel minim necesar parcurgerii materialelor de curs si testelor, este responsabilitatea fiecarui participant la acest curs. Cunoasterea limbii engleze va fi confirmata printr-o declaratie pe proprie raspundere a participantilor la curs care va fi alaturata celorlalte documente solicitate pentru inscrierea la acest curs.

Trainer: Ruxandra Enache

Perioada: 25 – 30 mai 2015

Locatie: Bucresti

Pret: 525 euro + TVA

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto Photo by ddpavumba.
Stock photo – Image ID: 100227282

Practica Europeana aplicata pentru cresterea calitatii implementarii standardelor de control intern/managerial conform OMFP 946/2005 (SCI/M)

Tags: , , , , , , , , , , ,


calitate_control_cuvinte-100304418TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I.  IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:

a. Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 1);

b. Elaborarea ROF, ROI si a fiselor de post – metodologie si exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 2);

c. Pregatirea profesionala a angajatilor – (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 3);

d. Criterii pentru identificarea si stabilirea functiilor sensibile. Exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 4);

e. Definirea obiectivelor organizatiei in conformitate cu pachetul de cerinte SMART. Exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr.7);

f. Elaborarea planurilor strategice si anuale. Metodologie si exemple (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 8);

g. Stabilirea indicatorilor de performanta si monitorizarea (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 10);

h. Managementul riscului. Identificarea riscurilor. Tipuri de riscuri si tehnici de identificare. Stabilirea apetitului la risc (tolerantei la risc). Analiza, evaluarea si gestionarea riscurilor. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune (aplicarea in practica a prevederilorStandardului nr. 11);

i. Definirea ipotezelor. Reevaluarea acestora (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 15);

j. Semnalarea neregularitatilor. Procedura de semnalare a neregularitatilor (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 16);

k. Elaborarea procedurilor operationale (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 17);

l. Separararea atributiilor (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 18);

m. Gestionarea abaterilor (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 20);

n. Continuitatea activitatilor semnificative (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 21);

o. Stabilirea strategiilor si a tipurilor de control (aplicarea in practica a prevederilor Standardului nr. 22).

 

II. ROLUL COMISIEI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL:

a. Rolul Comisiei in procesul de crestere a calitatii implementarii standardelor.

b. Organizarea procesului de monitorizare a calitatii SCI/M.

c. Functia de coordonator al controlului intern: atributii, functii, sarcini (inclusiv model fisa de post).

d. Responsabilii de Standard: atributii, functii, sarcini. Care este interactiunea acestora cu Comisia;

e. Barometrul implementarii controlului intern si modul de utilizare a acestuia.

 

III. EVALUAREA SI AUTOEVALUAREA IMPLEMENTARII STANDARDELOR:

a. Barometrul controlului intern: modalitati practice de utilizare.

b. Indrumarul emis de Comisia Europeana pentru implementarea sistemului de control intern (16 standarde): cerintele standardelor, repere ale managementului pentru a evalua eficienta implementarii acestora, cum se implementeaza fiecare standard si cum se masoara gradul de implementare a fiecarui standard – categorii de indicatori asociati fiecarui standard.

c. Transpunerea acestei practici in sistemul romanesc – OMFP 946/2005 – aplicatie practica pe un set definit de standarde.

d. Tabelele de autoevaluare – modalitati de completare si rolul auditului intern dar si al coordonatorului controlului intern.

e. Rolul auditului intern in evaluarea SCI/M – implicare si sprijin din partea managementului

entitatii publice.

f. Modalitati practice prin care auditul intern poate creste calitatea implementarii SCI/M – misiuni de audit intern, sondaje, prezentari, discutii in cadrul Comisiei – avantaje si dezavantaje, riscuri si oportunitati.

 

IV. RAPORTAREA SEMESTRIALA SI ANUALA CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA STANDARDELOR:

a. Principalii actori implicati in raportare.

b. Raportul anual de activitate si continutul acestuia. Legatura acestuia cu situatiile financiare, cu planul de management, cu raportul anual de audit intern.

c. Rolul auditului si rolul coordonatorului controlului intern in evaluare si autoevaluare.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager”, Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLectori: George MARES (Specialist in audit si control) si Dragos NICULAE (Specialist in audit si control cu certificare C.R.M.A.)

Locatie: Brasov
Perioada: 
15 – 17 mai 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Locatie: Cluj-Napoca
Perioada: 
26  – 29 martie 022015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1:Photo by David Castillo Dominici
Stock Photo – Image ID: 100304418

Practica Europeana aplicata pentru cresterea calitatii implementarii standardelor de control intern/managerial conform OMFP 946/2005 (SCI/M)

curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989

Curs autorizat de Achizitii Publice in Romania

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE.

II. CRESTEREA PRAGURILOR VALORICE OPERATA DE UN REGULAMENT EUROPEAN DIRECT APLICABIL IN ROMANIA:

Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritatile contractante, entitatile economice care activeaza in domeniile relevante si beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autoritati contractante.

 

III. ABORDARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE:

 1. Planificarea achizițiilor publice – etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica.
 2. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari.
 3. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari.
 4. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.

 IV. ELEMENTE NEVRALGICE IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA:

 1. Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
 2. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
 3. Rolul UCVAP – Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
 4. Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni.
 5. Rolul Autoritatilor de Management.

V. DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE:

 1. Achizitiile efectuate de beneficiarii publici/privati de fonduri europene. Particularitati;
 2. Rolul autoritatilor de management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR);
 3. Nereguli si fraude, abateri si infractiuni;
 4. Raspunderea pentru corectiile financiare aplicate in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene din cauza achizitiilor publice derulare in mod defectuos.

 VI. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Corneliu BURADA – profesor universitar doctor, expert achizitii publice

Locatie: Brasov

Perioada: 15 – 17 mai 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.400 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs autorizat de Achizitii Publice

Sursa foto 1: By foto76
Stock Photo – image ID: 100170989

guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687NORMELE GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN IN BAZA H.G. 1086/2013

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

A. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Conceptul de guvernanta corporativa.

2. Teorii asociate guvernantei corporative:

 • Teoria agentului;
 • Separatia dintre detinere si control;
 • Teoria persoanelor interesate („stakeholders”);
 • Teoria administratorului („stewardship”).

3. Necesitatea implementarii/dezvoltarii conceptului de guvernanta corporativa in entitatile publice.

4. Prezentarea principalelor modele privind guvernanta:

4.1. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernata internationale;

4.2. Principiile guvernantei corporative.

5. Actionari si persoane interesate:

5.1. Roluri;

5.2. Interesele celor doua grupuri.

6. Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.

7. Consiliul de administratie:

7.1. Constituire si componenta;

7.2. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;

7.3. Atributiile principale ale consiliului de administratie;

7.4. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie.

8. Managementul de executie:

8.1. Criterii de selectie a directorilor executivi;

8.2. Atributiile principale ale managementului de executie;

8.3. Revocarea directorilor executivi;

8.4. Remunerarea directorilor executivi.

9. Comitetul de audit:

9.1. Relatia cu auditul intern;

9.2. Responsabilitatile comitetului de audit.

10. Auditul intern:

 • Organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.

 

B. MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.

2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.

3. Ce este riscul?

3.1. Cum se formuleaza un risc?

3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc;

3.3. Tehnici de identificare a riscurilor;

3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.

4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:

4.1. Explicare si exemplificare;

4.2. Intelegerea conceptelor de:

 • Risc inerent;
 • Risc rezidual;
 • Apetit si toleranta la risc;
 • Impact si probabilitate.

5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:

 • COSO I;
 • COSO ERM (Enterprise Risk Management);
 • COSO 2013;
 • SR ISO 31000/2010.

7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare.

8. Conceptul de toleranta la risc:

8.1. Importanta tolerantei la risc;

8.2. Stabilirea tolerantei la risc;

8.3. Exemple din diferite domenii de activitate.

9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:

 • Identificarea riscului;
 • Analiza riscului;
 • Stabilirea tolerantei la risc;
 • Raspunsul la risc;
 • Monitorizarea procesului de management al riscului.

10. Analiza riscului:

10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;

10.2. Evaluarea riscului;

10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;

10.4. Erori posibile.

11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:

11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;

11.2. Consecintele materializarii riscului.

12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:

 • Metoda grafica;
 • Harta riscurilor;
 • Metoda tabelara.

13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):

13.1. Tipuri de raspuns la risc;

13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;

13.3. Exemple.

14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.

15. Monitorizarea procesului de management al riscului:

15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;

15.2. Scara de evaluare.

16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul risculuisau a unui proces functional de management al riscului.

17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

18. Studiu de caz si exercitii.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: George MARES si Dragos Niculae

Locatie: Iasi

Perioada: 29 – 31 mai 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Sursa foto1: By chanpipat
Stock Image – image ID: 10078687

Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122

 1. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare in anul 2015. Raportari financiare lunare si situatii financiare trimestriale.
 1. OUG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Sistemul national de raportare – avantajele si beneficiile aduse institutiilor p

 Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste. 

4. Patrimoniul institutiilor publice – evidenta, administrare si inventariere:

 • regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice;
 • inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor (Omfp 2.861/2009);
 • operatiuni de consolidare.

 

 1. Particularitati privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice (Ordinul 3.471/2008).

 

 1. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.

 

 1. Proceduri contabile. Modele de elaborare.

 

 1. Contabilitatea de angajamente vs. contabilitatea de numerar in statele membre ale Uniunii Europene.

 

 1. Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice”, Cod COR 242 110, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice

noul-Proiect-contaplusLocatie: Poiana Brasov

Perioada: 15 – 17 mai 2015

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Contabilitatii

Sursa fotot 1: By Pong
Stock Photo – image ID: 100240122

manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784

Managementul Proiectelor – ANC

Tags: , , , , , , , , , ,


manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784Privire speciala asupra contractelor de lucrari si FIDIC

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1.    PREZENTARE GENERALA FIDIC

1.1. Prezentare generala FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a principiilor generale a conditiilor contractuale de tip FIDIC;

1.2. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC on fluxul de derulare a unei investitii publice (fluxul; fundamentare – proiectare – aprobare proiect – aprobare investitie – achizitie lucrari – derulare luccrari – receptie – mentenanta);

1.3. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC in ciclurile Managementului de Proiect PCM (programare – identificare – formulare – finantare – implementare – evaluare ex-post);

1.4. Paralela intre conditiile contractuale FIDIC si prevederile legislatiei specifice romanesti:

 • Ordonanta 34/2006 – Documentatia de atribuire – Sectiunea IV – Modelul de contract;
 • Manualul responsabilului tehnic cu executia (seful de santier);
 • Manualul dirigintelui de santier;
 • HG 273/2004 – receptia lucrarilor;
 • Cartea tehnica a constructiei;
 • Mentenenta si postutilizarea.

1.5. Scurta prezentare a OG 34/2006:

 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor;
 • Principalele tipuri de proceduri;
 • Criteriile de calificare si selectie – exemple; Criteriile de atribuire;
 • Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrari, contractele combinate);
 • Tipurile de contracte de lucrari – Contractul de lucrari/Contractul de lucrari cu proiectare inclusa/Contractul la cheie (Ordinul ANRMAP 1084);
 • Intocmirea documentatiei de atribuire (procedurile; cererea de oferte, licitatie deschisa, concursul de solutii, dialogul competitiv) – exemple practice pentru atribuirea unui contract de lucrari, cu discutarea urmatoarelor elemente: caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si formulare;
 • Contestatii cu privire la modalitatea de incheiere a contractului de lucrari.

1.6. Evolutia conditiilor contractuale FIDIC in legislatia romana (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr. 915/465/415 din 25 martie 2008, Ordinul MEF/MT/MDLPL Nr. 1059/555/306 din 2009).

2.    ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT DE PROIECT

2.1. Conceptul general de proiect – Documentatiile tehnico-economice ca parte componenta a proiectului;

2.2. Proiect/Organizatie – proiectul in cadrul organizatiei;

2.3. Ierarhizarea proiectelor (Politici – Programe – Proiecte – Componente);

2.4. Tipuri de proiecte;

2.5. Ciclurile de viata ale proiectului – PCM (detalierea fundamentarii componentelor fiecarie etape din PCM);

 • programare;
 • identificare;
 • formulare + evaluare ex-ante;
 • finantare;
 • implementare;
 • audit.

(exemplificari practice)

2.6. Uneltele de baza ale PM:

 • Matricea Cadru Logic (Logical Framework):
  • Analiza necesitatilor;
  • Analiza obiectivelor;
  • Analiza problemelor;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Analiza strategiilor;
  • Definirea scopurilor;
  • Definirea activitatilor;
  • Planificarea resurselor;
  • Definirea indicatorilor (SMART);
  • Stabilirea mijloacelor de masurare; (metode de elaborare; arborele problemelor – arborele obiectivelor, exemple practice).
  • Graficul GANTT;
  • Bugetul proiectului (metode de evaluare si bugetare/tipuri de cheltuieli).

2.7. Managementul riscurilor;

2.8. Managementul echipei de proiect;

2.9. Managementul comunicarii in cadrul proiectului;

2.10. Managementul calitatii proiectului.

3.    PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARTI FIDIC

3.1. Tipuri de contracte FIDIC.

3.2. Paralela intre Conditiile contractuale; FIDIC Rosu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu.
3.3. Atributiile principale ale “INGINERULUI FIDIC” (paralela cu legislatia romana – Dirigintele de santier).
3.4. Atributiile principale ale ANTREPRENORULUI (paralela cu legislatia romana – Responsabilul tehnic cu executia).
3.5. Atributiile principale ale BENEFICIARULUI (paralela cu legislatia romana – Autoritatea contractanta).
3.6. Documentele santierului – ordinele de  variatie (paralela cu legislatia romana – procesele verbale de modificari, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de lucrari suplimentare, dispozitiile de santier, NRurile, NCSurile).
3.7. Decontarea lucrarilor – platile pe cantitati de lucrari – FIDIC Rosu/platile forfetare – FIDIC Galben si Argintiu (paralela cu legislatia romana – avansurile, situatiile de lucrari, atasamentele, postmasuratorile, cererea finala de plata, situatia cumulata de lucrari, platile forfetare, probele functionale).
3.8. Receptia lucrarilor (paralela cu legislatia romana –  receptia la terminarea lucrarilor, receptia finala, perioada de notificare a defectelor, perioada de garantie).
3.9. Evenimente care pot genera “Revendicari (claim-uri)” din partea Antreprenorilor.
3.10. Metode de abordare a “Revendicarilor” astfel incat acestea sa nu se transforme in “Dispute”.
3.11. Diferentele specifice cartilor FIDIC – Comisile de judecare a litigiilor:

 • Tipuri de “Revendicari” care pot conduce la “Dispute”;
 • Managementul supervizarii – modul “diplomatic” de  solutionare a “Disputelor”;
 • Cadrul institutional de solutionare a disputelor; costuri.

4.    STUDII DE CAZ FIDIC

4.1. Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;

4.2. Analiza modului de solutionare a litigiilor FIDIC;

4.3. Discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Paul IONITA – arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

Locatie: Iasi
Perioada:
 29 – 31 mai 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Locatie: Cluj-Napoca – Hotel***

Perioada: 7 – 10 mai 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Proiectelor

Sursa foto: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100105784

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook