Tag Archive | "Proiect Contaplus"


Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102

Managementul Proiectelor in domeniul constructiilor

Tags: , , , , , , , , , ,


Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102Managementul proiectelor de constructii are o serie de aspecte particulare legate de complexitatea executiei unor astfel de proiecte privind atat partea tehnica a proiectarii si executiei livrabilelor specifice, cat si specificul problemelor legate de managementul resurselor umane implicate si interesate de un astfel de demers.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare specifica in domeniul managementului proiectelor de constructii. Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
 2. Problematica generala a managementului proiectelor;
 3. Particularitati ale managementului proiectelor de constructii;
 4. Tipuriile de proiecte in domeniul constructiilor;
 5. Corelarea proiect-program-portofoliu in domeniul constructiilor;
 6. Forme de organizare a proiectului in cadrul companiei;
 7. Organizarea echipei de lucru la proiect.

II. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT – SPECIFICUL PROIECTELOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 1. Expertiza necesara managerului de proiect in derularea proiectelor de constructii;
 2. Recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect – accent pe cunostinte, aptitudini si comportamente;
 3. Formarea echipei – roluri si responsabilitati: omul potrivit la locul potrivit;
 4. Comunicarea in proiecte. Conducerea sedintelor;
 5. Matricea responsabilitatilor;
 6. Motivarea angajatilor.
 7. PLANIFICAREA EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 8. Calendarul activitatilor;
 9. Planificarea costurilor;
 10. Planificarea calitatii;
 11. Planificarea managementului parteneriatelor si contractelor;
 12. Analiza si planificarea managementului grupurilor de interese;
 13. Analiza si planificarea managementului riscurilor;
 14. Analiza si planificarea managementului schimbarilor.
 15. MONITORIZAREA SI CONTROLUL EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 16. Monitorizarea executiei si a costurilor – metoda valorii dobandite;
 17. Monitorizarea si controlul calitatii;
 18. Monitorizarea si controlul contractelor;
 19. Monitorizarea si controlul grupurilor de interese – managementul in patru directii;
 20. Monitorizarea si controlul riscurilor;
 21. Monitorizarea si controlul schimbarilor.
 22. INCHEIEREA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 23. Evaluare si autoevaluare;
 24. Arhivarea documentelor;
 25. Inchiderea contractelor;
 26. Raportarea;
 27. Evenimentul de inchidere oficiala a proiectului.
 28. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine un certificat de absolvirepentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ruxandra ENACHE – Inginer constructor, formator autorizat, certificare PMP, membru PMI, cu o vasta experienta in managementul proiectelor la nivel intern si international

Locatie: Suceava – Hotel***

Perioada: 21 – 23 noiembrie 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By khunaspix
Stock Photo – image ID: 100236102

Audit Intern – Derularea Auditului Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , ,


audit-intern-sector-public-puzzle-text-curs-acreditat-anc-ID-100124617Noile modificari legislative – H.G. nr. 1086/2013

Cursul abordeaza atat aspectele noi aduse de modificarile legislative, dar si alte aspecte ce ridica probleme in activitatea zilnica a auditului intern. La finele cursului, participantii vor dobandi sau isi vor imbunatati abilitatile de a planifica si derula activitati de audit intern.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) 

I. NOI MODIFICARI LEGISLATIVE IN AUDITUL PUBLIC INTERN:

1. NORMELE DE CALIFICARE ale auditului public intern. Noutati legislative privind:

1.1. Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern;

1.2. Independenta si obiectivitatea;

1.3. Numirea, respectiv destituirea sefului compartimentului de audit public intern;

1.4. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni;

1.5. Competenta si constiinta profesionala;

1.6. Evaluarea calitatii activitatii de audit public intern;

1.7. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.

2. NORMELE DE FUNCTIONARE a auditului public intern. Noutati legislative privind:

2.1. Planificarea activitatii de audit public intern. Aplicatii practice;

2.2. Gestiunea resurselor umane;

2.3. Evaluarea procesului de guvernanta;

2.4. Misiunea de audit intern de asigurare. Tipologie. Misiunile de audit de regularitate, Misiunile de audit al performantei, Misiunea de audit de sistem;

2.5. Metodologia generala de derulare a misiunilor de asigurare. Modificari legislative: dosarul permanent, studiul preliminar, noua abordare in stabilirea obiectivelor misiunii de audit si integrarea evaluarii sistemului de control intern managerial, evaluarea initiala a controlului intern, definirea si utilizarea activitatii de testare in colectarea probelor de audit, fisa deidentificare si analiza a problemei. Utilizarea managementului riscului in activitatea de audit intern;

2.6. Structura dosarelor de audit: dosarul de audit public intern, dosarul de lucru;

2.7. Misiunea de audit intern de consiliere. Tipologie. Misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal, misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale;

2.8. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate;

2.9. Misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern;

2.10. Derularea misiunii de evaluare a activitatii de audit public intern.

II. NORMELE PRIVIND COORDONAREA SI DESFASURAREA PROCESELOR DE ATESTARE NATIONALA SI DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA A AUDITORILOR INTERNI DIN SECTORUL PUBLIC SI A PERSOANELOR FIZICE:

1. Obiectul de reglementare. Principii generale. Modalitatea de realizare a atestarii auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice;

2. Nominalizarea membrilor si desfasurarea activitatii Comisiei de atestare. Nominalizarea Comisiei de atestare. Desfasurarea activitatii Comisiei de atestare;

3. Obtinerea certificatului de atestare. Cerinte pentru detinerea competentelor, in vederea atestarii. Depunerea documentatiei in vederea atestarii;

4. Eliberarea certificatelor de atestare. Procedura eliberarii certificatelor de atestare. Valabilitatea certificatului de atestare. Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare. Suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare. Pierderea valabilitatii certificatului de atestare.

III. MANAGEMENTUL RISCULUI:
1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.
2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.
3. Ce este riscul?
3.1. Cum se formuleaza un risc?
3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc.
3.3. Tehnici de identificare a riscurilor.
3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.
4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:
4.1. Explicare si exemplificare;
4.2. Intelegerea conceptelor de:
– Risc inerent;
– Risc rezidual;
– Apetit si toleranta la risc;
– Impact si probabilitate.
5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:
– COSO I;
– COSO ERM (Enterprise Risk Management);
– COSO 2013;
– SR ISO 31000/2010.
7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si
modul lor de interpretare.
8. Conceptul de toleranta la risc:
8.1. Importanta tolerantei la risc;
8.2. Stabilirea tolerantei la risc;
8.3. Exemple din difereite domenii de activitate.
9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:
_ Identificarea riscului;
_ Analiza riscului;
_ Stabilirea tolerantei la risc;
_ Raspunsul la risc;
_ Monitorizarea procesului de management al riscului.
10. Analiza riscului:
10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;
10.2. Evaluarea riscului;
10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;
10.4. Erori posibile.
11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:
11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;
11.2. Consecintele materializarii riscului.
12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:
_ Metoda grafica;
_ Harta riscurilor;
_ Metoda tabelara.
13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):
13.1. Tipuri de raspuns la risc;
13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;
13.3. Exemple.
14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.
15. Monitorizarea procesului de management al riscului:
15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;
15.2. Scara de evaluare.
16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul riscului sau a unui proces
functional de management al riscului.
17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

IV. DEZBATERI

 

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector: Dragos NICULAE – Specialist in audit si control

Locatie: Sinaia – Hotel***

Perioada: 28 – 30 noiembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100124617

Audit Intern – Derularea Auditului Intern in Sectorul Public

manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784

Managementul Proiectelor – ANC

Tags: , , , , , , , , , ,


manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784Privire speciala asupra contractelor de lucrari si FIDIC

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1.    PREZENTARE GENERALA FIDIC

1.1. Prezentare generala FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a principiilor generale a conditiilor contractuale de tip FIDIC;

1.2. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC on fluxul de derulare a unei investitii publice (fluxul; fundamentare – proiectare – aprobare proiect – aprobare investitie – achizitie lucrari – derulare luccrari – receptie – mentenanta);

1.3. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC in ciclurile Managementului de Proiect PCM (programare – identificare – formulare – finantare – implementare – evaluare ex-post);

1.4. Paralela intre conditiile contractuale FIDIC si prevederile legislatiei specifice romanesti:

 • Ordonanta 34/2006 – Documentatia de atribuire – Sectiunea IV – Modelul de contract;
 • Manualul responsabilului tehnic cu executia (seful de santier);
 • Manualul dirigintelui de santier;
 • HG 273/2004 – receptia lucrarilor;
 • Cartea tehnica a constructiei;
 • Mentenenta si postutilizarea.

1.5. Scurta prezentare a OG 34/2006:

 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor;
 • Principalele tipuri de proceduri;
 • Criteriile de calificare si selectie – exemple; Criteriile de atribuire;
 • Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrari, contractele combinate);
 • Tipurile de contracte de lucrari – Contractul de lucrari/Contractul de lucrari cu proiectare inclusa/Contractul la cheie (Ordinul ANRMAP 1084);
 • Intocmirea documentatiei de atribuire (procedurile; cererea de oferte, licitatie deschisa, concursul de solutii, dialogul competitiv) – exemple practice pentru atribuirea unui contract de lucrari, cu discutarea urmatoarelor elemente: caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si formulare;
 • Contestatii cu privire la modalitatea de incheiere a contractului de lucrari.

1.6. Evolutia conditiilor contractuale FIDIC in legislatia romana (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr. 915/465/415 din 25 martie 2008, Ordinul MEF/MT/MDLPL Nr. 1059/555/306 din 2009).

2.    ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT DE PROIECT

2.1. Conceptul general de proiect – Documentatiile tehnico-economice ca parte componenta a proiectului;

2.2. Proiect/Organizatie – proiectul in cadrul organizatiei;

2.3. Ierarhizarea proiectelor (Politici – Programe – Proiecte – Componente);

2.4. Tipuri de proiecte;

2.5. Ciclurile de viata ale proiectului – PCM (detalierea fundamentarii componentelor fiecarie etape din PCM);

 • programare;
 • identificare;
 • formulare + evaluare ex-ante;
 • finantare;
 • implementare;
 • audit.

(exemplificari practice)

2.6. Uneltele de baza ale PM:

 • Matricea Cadru Logic (Logical Framework):
  • Analiza necesitatilor;
  • Analiza obiectivelor;
  • Analiza problemelor;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Analiza strategiilor;
  • Definirea scopurilor;
  • Definirea activitatilor;
  • Planificarea resurselor;
  • Definirea indicatorilor (SMART);
  • Stabilirea mijloacelor de masurare; (metode de elaborare; arborele problemelor – arborele obiectivelor, exemple practice).
  • Graficul GANTT;
  • Bugetul proiectului (metode de evaluare si bugetare/tipuri de cheltuieli).

2.7. Managementul riscurilor;

2.8. Managementul echipei de proiect;

2.9. Managementul comunicarii in cadrul proiectului;

2.10. Managementul calitatii proiectului.

3.    PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARTI FIDIC

3.1. Tipuri de contracte FIDIC.

3.2. Paralela intre Conditiile contractuale; FIDIC Rosu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu.
3.3. Atributiile principale ale “INGINERULUI FIDIC” (paralela cu legislatia romana – Dirigintele de santier).
3.4. Atributiile principale ale ANTREPRENORULUI (paralela cu legislatia romana – Responsabilul tehnic cu executia).
3.5. Atributiile principale ale BENEFICIARULUI (paralela cu legislatia romana – Autoritatea contractanta).
3.6. Documentele santierului – ordinele de  variatie (paralela cu legislatia romana – procesele verbale de modificari, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de lucrari suplimentare, dispozitiile de santier, NRurile, NCSurile).
3.7. Decontarea lucrarilor – platile pe cantitati de lucrari – FIDIC Rosu/platile forfetare – FIDIC Galben si Argintiu (paralela cu legislatia romana – avansurile, situatiile de lucrari, atasamentele, postmasuratorile, cererea finala de plata, situatia cumulata de lucrari, platile forfetare, probele functionale).
3.8. Receptia lucrarilor (paralela cu legislatia romana –  receptia la terminarea lucrarilor, receptia finala, perioada de notificare a defectelor, perioada de garantie).
3.9. Evenimente care pot genera “Revendicari (claim-uri)” din partea Antreprenorilor.
3.10. Metode de abordare a “Revendicarilor” astfel incat acestea sa nu se transforme in “Dispute”.
3.11. Diferentele specifice cartilor FIDIC – Comisile de judecare a litigiilor:

 • Tipuri de “Revendicari” care pot conduce la “Dispute”;
 • Managementul supervizarii – modul “diplomatic” de  solutionare a “Disputelor”;
 • Cadrul institutional de solutionare a disputelor; costuri.

4.    STUDII DE CAZ FIDIC

4.1. Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;

4.2. Analiza modului de solutionare a litigiilor FIDIC;

4.3. Discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Paul IONITA – arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

Locatie: Oradea
Perioada: 
7 – 9 noiembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Proiectelor

Sursa foto: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100105784

scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Tags: , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 • I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:
  1. Introducere;
  2. Politica de coeziune;
  3. Obiectivele de interventie;
  4. Principiile asistentei.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:

 1. Conceperea si initierea proiectului;
 2. Planificarea proiectului;
 3. Organizarea echipei de proiect;
 4. Monitorizare si control;
 5.  Conducerea implementarii.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 1. Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor:

1.1. Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;

1.2. Selectia proiectelor;

1.3. Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);

1.4.       Evaluarea ex-ante a documentelor anexate in vederea conformarii cu standardele UE si pentru transmiterea spre aprobare catre autoritatea de management.

 1. Etapele executiei proiectului:

2.1.Notificarea partenerilor despre data de incepere a contractului;

2.2. Prezentarea managerului proiectului;

2.3. Stabilirea datei pentru sedinta de deschidere;

2.4. Stabilirea de contacte cu alti coordonatori de proiecte;

2.5. Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

 1. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evolutiei proiectului):

3.1.Sumar executiv;

3.2. Progres realizat;

3.3. Rezultate;

3.4. Devieri de la plan;

3.5. Resurse implicate;

3.6. Schimbari organizationale.

 1. Contractul cu agentiile de monitorizare:

Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare si de documente justificative pentru rezultatele obtinute;
 • gestionarea declaratiilor de cheltuieli si a platilor;
 • legaturi cu privire la revizuirea si distribuirea rapoartelor.
 1. Ratiunile monitorizarii proiectului:
 • verificarea diverselor obiective organizationale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relatii pe termen lung;
 • strategia de iesire.
 1. Monitorizarea declaratiilor de cheltuieli:
 • inregistrari ale incasarilor proiectului (intrari);
 • inregistrari ale platilor proiectului (iesiri);
 • declaratii de cheltuieli si aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:

 1. Planul de afaceri;
 2. Studiul de piata;
 3. Bugetul proiectului;
 4. Investigatia tehnica;
 5. Studiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
 6. Bugetul, costuri, analiza economic financiara.

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:

 1. De ce este nevoie de audit?
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:

 1. Cererea de finantare (aplicatia);
 2. Stabilirea gradului de evaluare;
 3. Realizarea evaluarii detaliate;
 4. Aprobarea proiectelor;

VII. STRATEGIA DE COMUNCIARE INTER-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE

VIII. PROBE PRACTICE:

 1. Scrierea cererii de finantare ( PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
 2. Scriere plan de afaceri;
 3. Analiza financiara a indicatorilor.

Trainer: Ioana CERBUSpecialist in management si scriere proiecte

Locatie: Bucuresti

Perioada: 17 – 19 octombrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail:  office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

conferinta_achizitii_publice

Conferinta Nationala “Achizitiile publice in Romania” – editia a IX-a

Tags: , , , , , , , , , , ,


conferinta_achizitii_publiceNoutati legislative. Fondurile europene 2014-2020. Eventuale puncte nevralgice si remedii

SCOP

Evenimentul isi propune dezbaterea si clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizitiile publice in contextul modificarii legislatiei europene

TEMATICA PROPUSA SPRE DEZBATERE

I. CRESTEREA PRAGURILOR VALORICE OPERATA DE UN REGULAMENT EUROPEAN DIRECT APLICABIL IN ROMANIA

Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritatile contractante, entitatile economice care activeaza in domeniile relevante si beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autoritati contractante.

II. PERSPECTIVELE TRANSPUNERII DIRECTIVELOR EUROPENE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE  IN LEGISLATIA NATIONALA:

 1. Masuri care vin in sprijinul IMM-urilor:
 • obligativitatea lotizarii (motivare in situatia in care nu se imparte pe loturi);
 • limitarea cerintelor referitoare la cifra de afaceri;
 • plati directe catre subcontractanti.
 1. Redefinirea notiunii de autoritate contractanta. Principalele probleme cu care se confrunta acestea si in ce masura noile legi vor rezolva acest aspect.
 2. Renuntarea la anexa 2B.
 3. Modificarea contractelor de achizitie publica.
 4. Termenele limita.
 5. Documentul unic european.
 6. Criterii de atribuire:
 • posibilitatea utilizarii experientei expertilor ca factor de evaluare;
 • posibilitatea cerintelor de executie a unui produs in conditii de mediu mai favorabile;
 • posibilitatea obligativitatii ofertantilor de a tine cont de problemele sociale ale comunitatii
 • Introducerea notiunii de cost pe ciclu de viata.
 1. Obligatia de a exclude ofertantii care fac intelegeri sau influenteaza achizitiile.
 2. Noua definitie a conflictului de interese.
 • Parteneriatul pentru inovare.

III. VIITORUL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA – MODIFICARI PRECONIZATE PE TERMEN SCURT SI PE TERMEN LUNG: OUG NR. 34/2006, MODIFICARILE PRECONIZATE ALE HG NR. 925/2006

IV. ABORDARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE:

 1. Planificarea achizițiilor publice – etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica.
 2. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari.
 3. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari.
 4. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.


V.ELEMENTE NEVRALGICE IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA:

 1. Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
 2. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
 3. Rolul UCVAP –  Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
 4. Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni.
 5. Rolul Autoritatilor de Management.

VI. DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020:

 1. Agenda 2020;
 2. Achizitiile efectuate de beneficiarii publici/privati de fonduri europene. Particularitati;
 3. Rolul autoritatilor de management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR);
 4. Nereguli si fraude, abateri si infractiuni;
 5. Raspunderea pentru corectiile financiare aplicate in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene din  cauza achizitiilor publice derulare in mod defectuos.

 

VII. REMEDII NATIONALE SI EUROPENE IN ACHIZITIILE PUBLICE:

Remediile aflate  la dispozitia operatorilor economici la nivel national si la nivel european in cazul incheierii ilegale a contractelor de achizitie publica (exemplu: procedura de sesizare a Comisiei Europene).

Invitati:

 • Reprezentanti din cadrul Ministerului Fondurilor Europene
 • Reprezentanti din cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 • Reprezentanti din cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • Adela VOICU – Sef Serviciu – Serviciu Autorizare POR
 • Irina COLCERU – Evaluator proiecte europene
 • Iulia VASS – Avocat
 • Corneliu BURADA- Dr. ec., expert achizitii publice
 • Dominic DUMITRU – Expert si formator in achizitii publice
 • Mircea FECHET – Expert achizitii publice

noul-Proiect-contaplus

Locatie: Bucuresti

Perioada: 10 octombrie 2014

Program:

09:00 – 09:30  –  Welcome coffee

09:30 – 12:00  –  SESIUNEA I (Dezbateri)

12:00 – 13:00  –  Lunch break

13:00 – 15:15  –  SESIUNEA II (Dezbateri)

15:15 – 15:30  –  Coffee break

15:30 – 17:00  –  SESIUNEA III (Dezbateri)

Pret: 400 ron + TVA

Taxa include: mapa de lucru, coffee break, lunch break

 

In urma evenimentului se acorda diploma de participare oferita de Proiect ContaPlus®

BONUS: Participantii vor primi colectia de audiobook-uri “Ghidul Finantarilor Europene – de la idee la proiect”

 

 

Inregistrarea se face in baza completarii si transmiterii formularului de inscriere la numarul de fax: 0372.891.993 sau la adresa de e-mail: office@proiect-contaplus.ro.

Conferinta Nationala “Achizitiile publice in Romania” – editia a IX-a 

Curs practic de eficientizare a activitatii contabile si fiscale a intreprinderii

Tags: , , , , , , , , , , , ,


curs_practic_contabilitate_finante_pusculita_porc_roz_ID-100144064

De la contabilitatea primara pana la directorul economic si, mai sus, la managementul intreprinderii, cunoasterea regulilor contabile si fiscale reprezinta mai mult decat o necesitate.

Daca vorbim de simpla inregistrare a unui document (responsabilitatea contabilului), luarea unei decizii cu o importanta componenta contabila sau fiscala (sarcina directorului economic) sau luarea unei decizii la nivel de intreprindere (responsabilitatea conducerii societatii), fiecare dintre acestea necesita un nivel tot mai inalt de cunostinte in contabilitate si fiscalitate. Latura fiscala ne poate aduce, uneori, grave prejudicii.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati, cu o abordare practica a unor subiecte de interes major in domeniile contabil si fiscal.

A. TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)COMPLETARILE ADUSE ORDINULUI 3055/2009 PRIVIND REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, IN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE 2014, CU IDENTIFICAREA DISTINCTA A ELEMENTELOR NOU INTRODUSE, PRINTRE CARE:

 1. Aparitia de noi conturi si reguli de utilizare;
 2. Reguli privind recunoasterea elementelor;
 3. Cesiunea de creante;
 4. Elemente specifice raportarilor anuale;
 5. Categoriile utilizatorilor de informatii contabile.

BNOTIUNI DE FISCALITATE, INSISTANDU-SE IN SPECIAL ASUPRA CELOR MAI INTALNITE OPORTUNITATI IN PRACTICA:

 1. IMPOZITAREA INDIRECTA

1.1. Aplicarea notiunilor specifice taxei pe valoarea adaugata;

1.2. Obligatiile de inregistrare si raportare in materie de taxa pe valoarea adaugata;

1.3. Sistemul de TVA la incasare;

1.4. Limitarea dreptului de deducere a TVA;

1.5. Bunuri constatate, lipsa din gestiune;

1.6. Anularea inregistrarii unei persoane in scopuri de TVA;

1.7. Ajustarea deducerii;

1.8. Masuri de simplificare;

1.9. Obligatii de raportare a operatiunilor intracomunitare;

1.10. Obligatii de inregistrare – Registrul Operatorilor Intracomunitari.

 

 1. IMPOZITAREA COMPANIILOR:

2.1. Sisteme de declarare si plata a impozitului pe profit;

2.2. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit;

2.3. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit;

2.4. Venituri neimpozabile / Cheltuieli nedeductibile;

2.5. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

2.6. Impozitarea persoanelor juridice straine si a veniturilor din surse externe.

 

 1. IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE:

3.1. Reguli pentru stabilirea venitului net anual din activitati independente in baza contabilitatii in partida simpla;

3.2. Impunerea pe baza de norme de venit;

3.3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor – arenda;

3.4. Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente;

3.5. Veniturile obtinute in Romania de beneficiarii nerezidenti.

 

 1. CONTRIBUTIILE SOCIALE

 

 1. IMPOZITUL PE CONSTRUCTII:

5.1. Contribuabili;

5.2. Scutiri;

5.3. Mod de calcul;

5.4. Termene de declarare şi plată.

 C. FINALITATEA CONTABILITATII:

 1. Efectuarea inventarierii anuale, reflectarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii.
 2. Exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.
 3. Practici fiscale de inchidere: aspecte specifice privind taxa pe valoarea adaugata, definitivarea calculului impozitului pe profit.
 4. Cadrul legal pentru intocmirea si publicarea situatiilor financiare anuale.
 5. Responsabilitati ce revin factorilor de decizie, conducere si supraveghere ale persoanei juridice, referitoare la intocmirea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale.
 6. Influente externe cu posibil efect asupra imaginii fidele, reale a unitatii.

7. Manualul de politici si proceduri contabile. Elaborare, limite, exemple.

CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI).

IN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Adriana Florina POPA – Conferentiar doctor Academia de Studii Economice din Bucuresti, lector formator CECCAR, vasta experienta in domeniile contabilitate si fiscalitate.

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 17 – 18 octombrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret oferta turistica: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100144064

Curs practic de eficientizare a activitatii contabile si fiscale a intreprinderii

managementul_deseurilor_ID-10040794

REACH si CLP

Tags: , , , , , , , , ,


By akeeris, published on 09 May 2011 Stock Photo - image ID: 10040794TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 1. In vederea cunoasterii si respectarii regulilor privind restrictiile si autorizarea utilizarii unor substante care intra sub incidenta Regulamentului REACH, se prezinta legislatia nationala si europeana actualizata specifica si studii de caz pentru:
 • producatori de substante/fabricanti de articole
 • importatori (de substante si/sau articole)
 • utilizatori din aval
 • distribuitori
 • terte parti reprezentative
 • reprezentanti unici.
 1. Autoritatile nationale si europene cu roluri in aplicarea Regulamentului REACH.
 2. Informatii privind procesele REACH:
 • Preinregistrare
 • Inregistrare
 • Evaluare
 • Autorizare
 • Comunicare
 • Fisa cu date de securitate
 1. CLP – legislatia UE si legislatia nationala pe intelesul beneficiarilor.
 2. Studii de caz, exemple.
 3. Important: solutionari ale spetelor in cadrul UE cu privire la incadrarea in legislatia REACH si CLP si aplicarea lor in Romania.
 4. Managementul deseurilor rezultate in urma utilizarii/producerii de substante REACH; reglementarile speciale acestora.
 5. Elemente privind contractele de transport si raspunderea partilor.
 6. Dezbateri.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Specialist in managementul deseurilor”, Cod COR 325 713, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Cristina SALCA ROTARU– Lector universitar doctor, specialist in legislatia de mediu

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 10 – 12 octombrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret oferta turistica: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

  

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By akeeris
Stock Photo – image ID: 10040794

REACH si CLP

management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122

Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

Tags: , , , , , , , , , , , ,


management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005. Monografii privind inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

2. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare in anul 2014. Raportari financiare lunare si situatii financiare trimestriale (Omdb 556/2014).

3. Noua metodologie de inchidere a conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial (Omdb 2.021/2013) pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

4. OuG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

5. Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste.

6. Patrimoniul institutiilor publice:

 • evidenta, administrare si inventariere;
 • regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice;
 • reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice (Omef 3.471/2008);
 • operatiuni de consolidare.

7. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.

8. Proceduri contabile. Modele de elaborare.

9. Stadiul implementarii IPSAS –urilor (Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public). Tendinte europene – EPSAS.

10. Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLocatieri: Specialisti din cadrul Directiei de Metodologie Contabila, Ministerul Finantelor Publice

Locatie: Cluj-Napoca

Perioada: 19 – 21 iunie 2014

Pret: 900

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice (optional): 600 ron
*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa fotot 1: By Pong
Stock Photo – image ID: 100240122

Managementul Contabilitatii in Instituriile Publice

 

protectia-informatiilor-curs-acreditat-anticoruptie-anc-chei-calculator-puzzle-ID-100142292

Protectia Informatiilor in mediul de afaceri – curs acreditat

Tags: , , , , , , , , , ,


protectia-informatiilor-curs-acreditat-anticoruptie-anc-chei-calculator-puzzle-ID-100142292Va invitam sa participati la un nou curs care vizeaza Protectia Informatiilor in mediul de afaceri.

Tematica abordata (fara a se limita la aceasta):

 • datele cu caracter personal;
 • procesarea datelor cu caracter personal;
 • obligatiile operatorilor de baze de date cu caracter personal;
 • implementarea obligatiilor operatorilor;
 • falsul de identitate;
 • clonarea unei identitati;
 • accesul fara drept la un sistem informatic;
 • identitatea in serviciile de plata;
 • dreptul la intimitate;
 • dreptul la propria imagine;
 • concurenta neloiala;
 • contraventii si infractiuni referitoare la concurenta neloiala;
 • secretul de serviciu si clauza de confidentialitate;
 • know-how -ul in relatie cu apararea proprietatii industriale;
 • buna credinta in raporturile juridice contractuale;
 • falsificarea si contrafacerea;
 • oferirea si primirea de foloase necuvenite;
 • traficul de influenta si faptele similare;
 • viciile contractuale;
 • procese si proceduri interne anti-frauda;
 • sesizarea neregulilor si situatiilor de incalcare a legii;
 • infractiuni contra patrimoniului;
 • infractiuni de coruptie;
 • instruirea personalului;
 • elaborarea si implementarea strategiei de securizare impotriva fraudelor si coruptiei;
 • dezbateri.

In urma evaluarii, se obtine un certificat pentru ocupatia “Expert prevenire si combatere a coruptiei“, Cod COR 261 920, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer:  Pirvu IONICA – Specialist in managementul intern al informatiei

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 19 – 21 septembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100142292

 

Legislatia Muncii – acreditare ANC

Tags: , , , , , , , , ,


legislatia-muncii-curs-acreditat-certificar-anc-carlig-bilet-pescuit-lege-reguli-biletel-ID-100259612TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) 

 1. Introducere in materie. Rolul si importanta expertului in legislatia muncii.
 2. Principiile legislatiei muncii.
 3. Contractul individual de munca: incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare. Agentul de munca temporara. Evaluarea salariatilor. Informarea si consultarea salariatilor. Transferul de intreprindere.
 4. Regulamentul intern.
 5. Contractul colectiv de munca.
 6. Raspunderea disciplinara si patrimoniala.
 7. Functia publica; notiuni de baza.
 8. Administratia muncii: notiuni de contencios administrativ si de raspundere contraventionala.
 9. Munca detinutilor.
 10. Dezbateri.

Trainer: Eduard NICOLAU – Formator autorizat, specialist in legislatia muncii

Locatie: Eforie Nord– Hotel***

Perioada: 28 – 31 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Cluj-Napoca

Perioada: 19 – 21 august 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100259612

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook