Tag Archive | "Proiect Contaplus"


protectia-informatiilor-curs-acreditat-anticoruptie-anc-chei-calculator-puzzle-ID-100142292

Protectia Informatiilor in mediul de afaceri – curs acreditat

Tags: , , , , , , , , , ,


protectia-informatiilor-curs-acreditat-anticoruptie-anc-chei-calculator-puzzle-ID-100142292Va invitam sa participati la un nou curs care vizeaza Protectia Informatiilor in mediul de afaceri.

Tematica abordata (fara a se limita la aceasta):

 • datele cu caracter personal;
 • procesarea datelor cu caracter personal;
 • obligatiile operatorilor de baze de date cu caracter personal;
 • implementarea obligatiilor operatorilor;
 • falsul de identitate;
 • clonarea unei identitati;
 • accesul fara drept la un sistem informatic;
 • identitatea in serviciile de plata;
 • dreptul la intimitate;
 • dreptul la propria imagine;
 • concurenta neloiala;
 • contraventii si infractiuni referitoare la concurenta neloiala;
 • secretul de serviciu si clauza de confidentialitate;
 • know-how -ul in relatie cu apararea proprietatii industriale;
 • buna credinta in raporturile juridice contractuale;
 • falsificarea si contrafacerea;
 • oferirea si primirea de foloase necuvenite;
 • traficul de influenta si faptele similare;
 • viciile contractuale;
 • procese si proceduri interne anti-frauda;
 • sesizarea neregulilor si situatiilor de incalcare a legii;
 • infractiuni contra patrimoniului;
 • infractiuni de coruptie;
 • instruirea personalului;
 • elaborarea si implementarea strategiei de securizare impotriva fraudelor si coruptiei;
 • dezbateri.

In urma evaluarii, se obtine un certificat pentru ocupatia “Expert prevenire si combatere a coruptiei“, Cod COR 261 920, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer:  Pirvu IONICA - Specialist in managementul intern al informatiei

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 19 – 21 septembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100142292

 

Legislatia Muncii – acreditare ANC

Tags: , , , , , , , , ,


legislatia-muncii-curs-acreditat-certificar-anc-carlig-bilet-pescuit-lege-reguli-biletel-ID-100259612TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) 

 1. Introducere in materie. Rolul si importanta expertului in legislatia muncii.
 2. Principiile legislatiei muncii.
 3. Contractul individual de munca: incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare. Agentul de munca temporara. Evaluarea salariatilor. Informarea si consultarea salariatilor. Transferul de intreprindere.
 4. Regulamentul intern.
 5. Contractul colectiv de munca.
 6. Raspunderea disciplinara si patrimoniala.
 7. Functia publica; notiuni de baza.
 8. Administratia muncii: notiuni de contencios administrativ si de raspundere contraventionala.
 9. Munca detinutilor.
 10. Dezbateri.

Trainer: Eduard NICOLAU – Formator autorizat, specialist in legislatia muncii

Locatie: Eforie Nord– Hotel***

Perioada: 28 – 31 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Cluj-Napoca

Perioada: 19 - 21 august 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100259612

scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Tags: , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 • I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:
  1. Introducere;
  2. Politica de coeziune;
  3. Obiectivele de interventie;
  4. Principiile asistentei.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:

 1. Conceperea si initierea proiectului;
 2. Planificarea proiectului;
 3. Organizarea echipei de proiect;
 4. Monitorizare si control;
 5.  Conducerea implementarii.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 1. Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor:

1.1. Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;

1.2. Selectia proiectelor;

1.3. Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);

1.4.       Evaluarea ex-ante a documentelor anexate in vederea conformarii cu standardele UE si pentru transmiterea spre aprobare catre autoritatea de management.

 1. Etapele executiei proiectului:

2.1.Notificarea partenerilor despre data de incepere a contractului;

2.2. Prezentarea managerului proiectului;

2.3. Stabilirea datei pentru sedinta de deschidere;

2.4. Stabilirea de contacte cu alti coordonatori de proiecte;

2.5. Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

 1. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evolutiei proiectului):

3.1.Sumar executiv;

3.2. Progres realizat;

3.3. Rezultate;

3.4. Devieri de la plan;

3.5. Resurse implicate;

3.6. Schimbari organizationale.

 1. Contractul cu agentiile de monitorizare:

Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare si de documente justificative pentru rezultatele obtinute;
 • gestionarea declaratiilor de cheltuieli si a platilor;
 • legaturi cu privire la revizuirea si distribuirea rapoartelor.
 1. Ratiunile monitorizarii proiectului:
 • verificarea diverselor obiective organizationale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relatii pe termen lung;
 • strategia de iesire.
 1. Monitorizarea declaratiilor de cheltuieli:
 • inregistrari ale incasarilor proiectului (intrari);
 • inregistrari ale platilor proiectului (iesiri);
 • declaratii de cheltuieli si aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:

 1. Planul de afaceri;
 2. Studiul de piata;
 3. Bugetul proiectului;
 4. Investigatia tehnica;
 5. Studiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
 6. Bugetul, costuri, analiza economic financiara.

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:

 1. De ce este nevoie de audit?
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:

 1. Cererea de finantare (aplicatia);
 2. Stabilirea gradului de evaluare;
 3. Realizarea evaluarii detaliate;
 4. Aprobarea proiectelor;

VII. STRATEGIA DE COMUNCIARE INTER-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE

VIII. PROBE PRACTICE:

 1. Scrierea cererii de finantare ( PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
 2. Scriere plan de afaceri;
 3. Analiza financiara a indicatorilor.

Trainer: Ioana CERBUSpecialist in management si scriere proiecte

Locatie: Poiana Brasov - Hotel***

Perioada: 29 – 31 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (sase nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Timisoara

Perioada: 26 – 28 septembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (sase nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail:  office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555

Evaluator Proiecte – curs acreditat ANC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

 

 •  Prezentarea generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
 •  Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;
 •  Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
 •  Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

 

 •  Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
 •  Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 

 •  Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
 •  Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT etc.);
 •  Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

 

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

 

 •  Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 •  Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari-devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
 •  Analiza economica si financiara a proiectelor , verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
 •  Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
 •  Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
 •  Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;
 •  Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE/IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

 

IV. INTREBARI, DEZBATERI

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Irina Colceru - evaluator proiecte, manager proiect, consultant international

Locatie: Eforie-Nord

Perioada: 28 – 31 august 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Cluj-Napoca

Perioada: 19 - 21 septembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Timisoara

Perioada: 26 – 28 septembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By watiporn
Stock Image – image ID: 100221555

managementul-evenimentelor-calendar-deadline-ID-100260493

Managementul Evenimentelor

Tags: , , , ,


managementul-evenimentelor-calendar-deadline-ID-100260493Evenimentele au existat dintotdeauna. Ele nu sunt o inventie a ultimilor ani si reprezinta elemente de marketing care iti ofera o singura sansa. Atunci cand te gandesti sa organizezi un eveniment trebuie sa stii ca imaginea organizatiei tale va fi direct influentata.

Fie ca este o conferinta, o sesiune de instruire de specialitate, o intalnire publica sau o strangere de fonduri, evenimentele sunt fata publica a organizatiei tale si unul dintre cele mai bune instrumente de marketing pe care le poti avea.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR:

 • Definirea conceptului managementul evenimentelor;
 • Identificarea diferentelor intre managementul proiectelor si managementul evenimentelor;
 • Identificarea nevoilor organizatiei;
 • Tipuri de evenimente;
 • Construirea conceptului;
 • Exercitii de lucru pentru fixarea cunostintelor.

II. MANAGEMENTUL ORGANIZARII EVENIMENTELOR:

 1. Managementul echipei;
 2. Tematica si programul evenimentului;
 3. Identificarea grupului tinta si a stakeholderilor;
 4. Planificarea activitatilor – graficul Gantt;
 5. Managementul speakerilor si invitatilor;
 6. Managementul participantilor – procesul de la inscriere la participarea fizica;
 7. Stabilirea datei, locatiei si a intervalului orar;
 8. Exercitii de lucru pentru fixarea cunostintelor.

III. MANAGEMENT FINANCIAR:

 • Identificarea nevoilor evenimentului;
 • Intocmirea bugetului;
 • Stabilirea taxei de participare;
 • Sponsori vs. Parteneri;
 • Identificarea partenerilor si a sponsorilor din analiza nevoilor;
 • Tipuri de contracte incheiate cu participantii, partenerii, sponsorii;
 • Regimul emiterii biletelor si procedura de emitere;
 • Vanzarea evenimentului – identificarea beneficiilor oferite in cadrul evenimentului;
 • Exercitii de lucru pentru fixarea cunostintelor.

IV. MANAGEMENTUL COMUNICARII EVENIMENTULUI:

 • Comunicarea in echipa;
 • Comunicarea cu grupul tinta;
 • Comunicarea cu partenerii si sponsorii;
 • Comunicarea cu media;
 • Comunicarea online si offline;
 • Comunicarea dupa eveniment. Follow-up;
 • Exercitii de lucru pentru fixarea cunostintelor.

V. MANAGEMENTUL RISCULUI si TIPS & TRICKS

VI. DISCUTII

In urma evaluarii se obtine o diploma de participare, oferita de furnizorul de formare profesionala, Proiect ContaPlus.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Carmen Ungureanu

Locatie: Bucuresti

Perioada: 6 – 7 septembrie 2014

Pret: 600 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100260493

 

Managementul Evenimentelor

 

 

guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687NORMELE GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN IN BAZA H.G. 1086/2013

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

A. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Conceptul de guvernanta corporativa.

2. Teorii asociate guvernantei corporative:

 • Teoria agentului;
 • Separatia dintre detinere si control;
 • Teoria persoanelor interesate („stakeholders”);
 • Teoria administratorului („stewardship”).

3. Necesitatea implementarii/dezvoltarii conceptului de guvernanta corporativa in entitatile publice.

4. Prezentarea principalelor modele privind guvernanta:

4.1. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernata internationale;

4.2. Principiile guvernantei corporative.

5. Actionari si persoane interesate:

5.1. Roluri;

5.2. Interesele celor doua grupuri.

6. Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.

7. Consiliul de administratie:

7.1. Constituire si componenta;

7.2. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;

7.3. Atributiile principale ale consiliului de administratie;

7.4. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie.

8. Managementul de executie:

8.1. Criterii de selectie a directorilor executivi;

8.2. Atributiile principale ale managementului de executie;

8.3. Revocarea directorilor executivi;

8.4. Remunerarea directorilor executivi.

9. Comitetul de audit:

9.1. Relatia cu auditul intern;

9.2. Responsabilitatile comitetului de audit.

10. Auditul intern:

 • Organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.

 

B. MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.

2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.

3. Ce este riscul?

3.1. Cum se formuleaza un risc?

3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc;

3.3. Tehnici de identificare a riscurilor;

3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.

4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:

4.1. Explicare si exemplificare;

4.2. Intelegerea conceptelor de:

 • Risc inerent;
 • Risc rezidual;
 • Apetit si toleranta la risc;
 • Impact si probabilitate.

5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:

 • COSO I;
 • COSO ERM (Enterprise Risk Management);
 • COSO 2013;
 • SR ISO 31000/2010.

7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare.

8. Conceptul de toleranta la risc:

8.1. Importanta tolerantei la risc;

8.2. Stabilirea tolerantei la risc;

8.3. Exemple din diferite domenii de activitate.

9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:

 • Identificarea riscului;
 • Analiza riscului;
 • Stabilirea tolerantei la risc;
 • Raspunsul la risc;
 • Monitorizarea procesului de management al riscului.

10. Analiza riscului:

10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;

10.2. Evaluarea riscului;

10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;

10.4. Erori posibile.

11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:

11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;

11.2. Consecintele materializarii riscului.

12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:

 • Metoda grafica;
 • Harta riscurilor;
 • Metoda tabelara.

13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):

13.1. Tipuri de raspuns la risc;

13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;

13.3. Exemple.

14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.

15. Monitorizarea procesului de management al riscului:

15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;

15.2. Scara de evaluare.

16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul risculuisau a unui proces functional de management al riscului.

17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

18. Studiu de caz si exercitii.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Marius TOMOIALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (certificare – CIA, CRMA).

Locatie: Eforie-Nord

Perioada: 21 – 24 august 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice (pentru Sibiu): 1.100 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Sursa foto1: By chanpipat
Stock Image – image ID: 10078687

Control Intern Managerial

Tags: , , , , , , , , , ,


control-intern-managerial-curs-acreditare-anc-ID-10083659IMPLEMENTAREA, DEZVOLTAREA SI AUTOEVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului. Necesitatea implementarii sistemelor de control intern/managerial in entitatile publice.
 2. Conceptul de control intern/managerial. Confuzii si erori posibile privind scopul si sfera controlul intern/managerial.
 3. Prezentare comparativa intre controlul intern/managerial si abordarile anterioare, din Romania, privind functia de control.
 4. Organizarea si functioanrea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
 5. Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
 6. Criterii pentru stabilirea functiilor sensibile (implementarea Standardului nr. 4 – Functii sensibile).
 7. Definirea de obiective „SMART”. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni „SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective.
 8. Imbunatatirea documentelor de planificarea. Principalele elemente componente ale unui plan. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea.
 9. Stabilirea ipotezelor de planificarea. Exemple privind implementarea Standardului nr. 15 – Ipoteze, reevaluari.
 10. Definirea indicatorilor de performanta. Exemple de indicatori. Evaluarea calitatii indicatorilor de monitorizare a performantelor. Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor.
 11. Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii. Exemple de riscuri. Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu. Stabilirea apetitului la riscu (tolerantei la risc). Evaluarea si prioritizarea riscurilor. Gestionarea riscurilor. Model pentru elaborarea registrului de riscuri. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului.
 12. Avantajele eleborarii si aplicarii procedurilor operationale. Schema de elaborare/actualizare a procedurilor. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri.
 13. Organizarea si pozitionarea structurii de audit intern in organizatie. Erori si deficiente posibile in implementarea Standardului nr. 25 – Auditul intern.
 14. Integrarea controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii.
 15. Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial. Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare. Model completat de chestionar de autoevaluare.

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lectori: Specialisti in audit si control

Locatie: Eforie Nord

Perioada: 21 – 24 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By ddpavumba
Stock Image – image ID: 10083659

Control Intern Managerial

Managementul-afacerii-ID-100259345

Managementul Afacerii

Tags: , , , , , , , , , ,


Managementul-afacerii-ID-100259345Managementul afacerii este un domeniu complex, multidisciplinar si extrem de expus riscurilor si controverselor. Pentru cei care doresc sa isi initieze propria afacere sau pentru cei care sunt in activitate si doresc sa evolueze in cariera prin accederea la un post de manager in cadrul companiei in care isi desfasoara activitatea, este nevoie de o serie de competente generale si profesionale specifice domeniului de afaceri. Un management de succes se bazeaza pe abilitati de analiza si sinteza a fenomenelor economice si sociale, pe capacitatea de intelegere a mecansimelor pietei si de solutionare rapida si eficienta a problemele complexe cu care se confrunta o companie, pe abilitati de inter-relationare cu o multitudine de persoane si grupuri interesate, pe o gandire critica si alte aptitudini manageriale complexe.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare specifica in domeniul managementului afacerilor. Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL AFACERII
 2. Problematica generala a managementului organizational;
 3. Functiile si rolurile managementului;
 4. Tipuriile de organizatii si structuri organizationale;
 5. Metode si tehnici de management;
 6. Forme ale culturii organizationale.

 

II. ELABORAREA STRATEGIEI SI LUAREA DECIZIILOR

 1. Analiza mediului organizational;
 2. Tipuri de strategii organizationale;
 3. Obiective strategice si operationale;
 4. Procesul decizional de selectie a optiunilor strategice.

 1. PLANIFICAREA SI ORGANIZAREA IMPLEMENTARII STRATEGIEI
 2. Planificarea operationala;
 3. Organizarea activitatilor;
 4. Roluri si responsabilitati in implementarea strategiei;
 5. Planificarea asigurarii calitatii proceselor si rezultatelor obtinute din implementare;

 1. MONITORIZAREA SI CONTROLUL IMPLEMENTARII STRATEGIEI
 2. Monitorizarea si controlul executiei si a costurilor;
 3. Monitorizarea si controlul calitatii;
 4. Monitorizarea si controlul contractelor;
 5. Monitorizarea si controlul grupurilor de interese;
 6. Monitorizarea si controlul riscurilor;
 7. Monitorizarea si controlul schimbarilor;

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE NECESARE IMPLEMENTARII STRATEGIEI
 2. Identificarea nevoilor de competente;
 3. Selectia si recrutarea personalului;
 4. Motivarea personalului – managementul contractului psihologic;
 5. Evaluarea performantelor;
 6. Formarea si perfectionarea personalului in vederea implementarii strategiei;

VI. DISCUTII

CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI)

In urma evaluarii se obtine un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager”, 
Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ruxandra ENACHE – Trainer si consultant in managementul organizational.

Formator autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (A.N.C.) si absolventa MBA cu experienta de peste 20 de ani in managementul organizatiilor din diverse domenii de activitate precum: proiectare, administratie publica locala, institutii guvernamentale, mediul de afaceri si organizatii non-guvernamentale).

Locatie: Bucuresti

Perioada: 15 – 17 august 2014

Pret:300 euro*

Oferta: 200 euro* pentru inscrieri pana la data de 8 august 2014

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

*Tariful se va calcula in functie de cursul Euro – BNR din ziua facturarii.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Afacerii

Dursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100259345

Abilitati-necesare-managerului-de-proiect-articol-rotite-ID-10073681

Abilitati necesare in managementul de proiect

Tags: , , ,


Abilitati-necesare-managerului-de-proiect-articol-rotite-ID-10073681Ne intrebam care sunt acele abilitati necesare managerului modern. Daca ne uitam peste un anunt de recrutare in management de proiect, vom observa ca cerintele nu sunt deloc mici, iar lista acestora poate fi uneori descurajanta. Avem nevoie de certificari peste certificari, de studii aprofundate si de abilitatile necesare pentru a face fata unei astfel de provocari. Dar care sunt calitatile care ne fac cu adevarat eficienti?

Iata o lista a calitatilor pe care cercetatorii in domeniu ne-o recomanda:

 1. Un lider autentic inspira viziune – Ca manager de proiect una dintre cele mai importante abilitati, este aceea de a avea viziune si de o transmite catre echipa de proiect. Vizionarii sunt adeptii schimbarilor si pentru ei nu exista limite. Insa, nu sunt niciodata singuri in proiect, ei le permit oamenilor din echipa sa simta ca au o miza reala in munca lor si de asemenea, ii indeamna sa experimenteze propria lor viziune.
 2. Este un bun om de comunicare – Comunicarea este a doua pe lista celor mai importante abilitati necesare unui manager de proiect. Fie ca vorbim despre obiective, responsabilitati, performanta, asteptari si feedback, toate trebuie sa fie cat mai clar formulate si adaptate stilului de comunicare al echipei. Sa nu uitam nici de negociere si convingere!
 3. Ofera iIntegritate – Crearea unor standarde de comportament etic sociale si personale, precum si recunoasterea si recompensarea celor care adopta aceste practici corecte intra in responsabilitatile unui manager de proiect.
 4. Are entuziasm – Pur si simplu nu ne plac oamenii negativi. Cu atat mai mult atunci cand vine vorba de persoana responsabila de managementul proiectului. Sa auzim de fiecare data “Nu-uri” este demotivant! Avem nevoie de a urma persoanele care sigure ca planurile pot fi duse la bun sfarsit si nu oamenii care ne dau 2000 de motive pentru a nu face ce ne-am propus. Entuziasmul este contagios si liderii stiu asta.
 5. Empatizeaza – E frumos cand managerul de proiect admite ca toti avem o viata in afara programului de lucru.
 6. Este competent – Un lider care nu detine competente de conducere isi va pierde autoritatea in fata echipei de proiect.
 7. Deleaga sarcini – Increderea este un lucru esential in relatia dintre managerul de proiect si echipa sa. Persoanele care sunt in imposibilitatea de a delega sarcini nu reusesc ca lideri si de cele mai multe ori se vor ocupa de micro-management sau sfarsesc prin a isi lua majoritatea sarcinilor echipei in responsabilitate.
 8. Rezistenta la stres – Intr-o lume perfecta proiectele se termina la timp si se incadreaza in buget. Dar cum nu traim intr-o lume perfecta … Un lider va intampina astfel de probleme la fiecare pas, important este sa stie sa le gestioneze in asa fel incat echipa sa nu fie afectata si sa lucreze la acelasi randament ridicat. Sa stii sa iti motivezi echipa in astfel de situatii, inseamna ca ai o stapanire de sine foarte dezvoltata si ca iti pasa de oamenii tai.
 9. Stii sa rezolvi probleme – Chiar daca trebuie sa impartim responsabilitatea de a rezolva probleme cu echipa, uneori este bine sa avem un raspuns optimist si indreptat spre rezultate pe care sa il oferim.

Daca vrei sa aflii mai multe despre managementul de proiect, te invitam in perioada 29-31 august, la Poiana Brasov. Click aici pentru mai multe detalii.

Sursa foto: By nokhoog_buchachon
Stock Image – image ID: 10073681

abilitati necesare managerului

 

Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102

Managementul Proiectelor in domeniul constructiilor

Tags: , , , , , , , , , ,


Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102Managementul proiectelor de constructii are o serie de aspecte particulare legate de complexitatea executiei unor astfel de proiecte privind atat partea tehnica a proiectarii si executiei livrabilelor specifice, cat si specificul problemelor legate de managementul resurselor umane implicate si interesate de un astfel de demers.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare specifica in domeniul managementului proiectelor de constructii. Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
 2. Problematica generala a managementului proiectelor;
 3. Particularitati ale managementului proiectelor de constructii;
 4. Tipuriile de proiecte in domeniul constructiilor;
 5. Corelarea proiect-program-portofoliu in domeniul constructiilor;
 6. Forme de organizare a proiectului in cadrul companiei;
 7. Organizarea echipei de lucru la proiect.

II. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT – SPECIFICUL PROIECTELOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 1. Expertiza necesara managerului de proiect in derularea proiectelor de constructii;
 2. Recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect – accent pe cunostinte, aptitudini si comportamente;
 3. Formarea echipei – roluri si responsabilitati: omul potrivit la locul potrivit;
 4. Comunicarea in proiecte. Conducerea sedintelor;
 5. Matricea responsabilitatilor;
 6. Motivarea angajatilor.
 7. PLANIFICAREA EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 8. Calendarul activitatilor;
 9. Planificarea costurilor;
 10. Planificarea calitatii;
 11. Planificarea managementului parteneriatelor si contractelor;
 12. Analiza si planificarea managementului grupurilor de interese;
 13. Analiza si planificarea managementului riscurilor;
 14. Analiza si planificarea managementului schimbarilor.
 15. MONITORIZAREA SI CONTROLUL EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 16. Monitorizarea executiei si a costurilor – metoda valorii dobandite;
 17. Monitorizarea si controlul calitatii;
 18. Monitorizarea si controlul contractelor;
 19. Monitorizarea si controlul grupurilor de interese – managementul in patru directii;
 20. Monitorizarea si controlul riscurilor;
 21. Monitorizarea si controlul schimbarilor.
 22. INCHEIEREA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 23. Evaluare si autoevaluare;
 24. Arhivarea documentelor;
 25. Inchiderea contractelor;
 26. Raportarea;
 27. Evenimentul de inchidere oficiala a proiectului.
 28. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine un certificat de absolvirepentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ruxandra ENACHE – Inginer constructor, formator autorizat, certificare PMP, membru PMI, cu o vasta experienta in managementul proiectelor la nivel intern si international

Locatie: Poiana Brasov – Hotel***

Perioada: 29 – 31 august 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By khunaspix
Stock Photo – image ID: 100236102

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook