Tag Archive | "Proiect Contaplus"


Manager de Proiect – certificare ANC

Tags: , , , , , , , ,


project-manager-ID-100304409 - copieCURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI)

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I.INTRODUCERE

 1. Ce este un proiect?
  2. Relatia Program-Portofoliu-Proiect.
  3. Ce este managementul proiectelor?
  4. Valoarea adaugata a managementului de proiect.
  5. Rolul managerului de proiect.
  6. Managementul integrat al proiectelorsi rolul proceselor de management .

II.ELEMENTE CHEIE PENTRU UN PROIECT DE SUCCES

 1. Stakeholder identification and engagement.
 2. Constrangeri si gestionarea lor.
 3. Tipul de organizatie si impactul asupra proiectului.
 4. Comunicarea.
 5. Echipa.
 6. Limitarile managementului de proiect.

 

In urma evaluarii se obtine un certificat pentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

 

noul-Proiect-contaplusTrainer: Claudia GOSMAN – Formator autorizat, Manager proiect, Expert achizitii publice, MBA, Consultant de management cu experienta internationala

Locatie: Pitesti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: David Castillo Dominici

Stock photo – Image ID: 100304409

Manager de Proiect – certificare ANC

Inspector Resurse Umane – certificare ANC

Tags: , , , , , , , ,


Inspector-reusrse-umane-ID-10037283 - copieCURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI)

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. Recrutarea fortei de munca. Angajarea prin agentii de mediere.
 2. Selectia de personal. Verificarea aptitudinilor profesionale si personale ale candidatilor. 3. Angajarea.
 3. a. Incheierea CIM;
  b. REVISAL;
  c. Dosarul de personal;
  d. Executarea contractului individual de munca.
 4. Modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca.
 5. Contractul colectiv de munca.
 6. Evaluarea personalului.
 7. Regulamentul intern.
 8. Cazuri speciale in legislatia muncii.
 9. Dezbateri.

In urma evaluarii se obtine un certificat pentru ocupatia „Inspector resurse umane”, Cod COR 333 304, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Eduard NICOLAU – Formator autorizat, specialist in legislatia muncii si managementul resurselor umane

Locatie: Pitesti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: Photo by jscreationzs

Stock photo – Image ID: 10037283

Inspector Resurse Umane – certificare ANC

curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989

Curs autorizat de Achizitii Publice in Romania

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. NOUTATI LEGISLATIVE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE.

II. CRESTEREA PRAGURILOR VALORICE OPERATA DE UN REGULAMENT EUROPEAN DIRECT APLICABIL IN ROMANIA:

Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritatile contractante, entitatile economice care activeaza in domeniile relevante si beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autoritati contractante.

 

III. ABORDARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE:

 1. Planificarea achizițiilor publice – etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica.
 2. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari.
 3. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari.
 4. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.

 IV. ELEMENTE NEVRALGICE IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA:

 1. Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
 2. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
 3. Rolul UCVAP – Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
 4. Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni.
 5. Rolul Autoritatilor de Management.

V. DERULAREA ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE:

 1. Achizitiile efectuate de beneficiarii publici/privati de fonduri europene. Particularitati;
 2. Rolul autoritatilor de management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR);
 3. Nereguli si fraude, abateri si infractiuni;
 4. Raspunderea pentru corectiile financiare aplicate in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene din cauza achizitiilor publice derulare in mod defectuos.

 VI. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Corneliu BURADA – profesor universitar doctor, expert achizitii publice

Locatie: Pitesti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.400 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs autorizat de Achizitii Publice

Sursa foto 1: By foto76
Stock Photo – image ID: 100170989

Project Cycle Management – Scrierea si implementarea Proiectelor Europene

Tags: , , , , , , , , , ,


Scrierea-proiectelor-europene-dosar-coli-ID-100247068-300x199TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1. Regulamente europene si nationale privind fondurile structurale;

2. Tipurile de fonduri si programele finantate de acestea;

3. Documente nationale de programare;

4. Cerintele prevazute in Ghidul Solicitantului specific fiecarui program operational;

5. Ghidul solicitantul pentru programul X;

6. Componentele eligibilitatii;

7. Conditii financiare;

8. Tipuri de documente solicitate;

9. Tipologia fluxurilor financiare ale finantarilor nerambursabile;

10. Grupuri tinta;

11. Parteneri implicati;

12. Corelatia intre un program si grupurile tinta posibile;

13. Formatul de scriere al proiectului;

14. Tipuri de formulare de proiect;

15. Tehnici de elaborare a unei cereri de finantare;

16. Tehnici de planificare;

17. Abordarea prin buget a cererii de finantare;

18. Project Cycle Management;

19. Planificarea prin fluxuri financiare;

20. Continutul proiectului in detaliu;

21. Activitatile cuprinse in proiect;

22. Ordinea completarii campurilor unei cereri de finantare;

23. Verificarea continutului – corelatia dintre resursele necesare, disponibile si mijloacele financiare;

24. Logistica necesara derularii proiectului;

25. Cunostinte despre elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor economico-financiare;

26. Cerintele si componentele unui studiu de fezabilitate;

27. Componentele unui plan de fezabilitate;

28. DEZBATERI.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ionica PIRVU – Specialist proiecte europene

Locatie: Pitesti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.400 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto: By hywards 
Stock Image – image ID: 100247068

audit-intern-societati-comerciale-puzzle-albastru-cuvant-ID-100120984

Auditul Intern pentru Societatile Comerciale

Tags: , , , , , , , , , ,


audit-intern-societati-comerciale-puzzle-albastru-cuvant-ID-100120984Control Intern si Managementul Riscului in sectorul privat

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. INTRODUCERE:

– Obiective si abordarea cursului;

– Diferite abordari in controlul intern si managementul riscului (COSO, ISO 3100);

– Prezentarea conceptului si scopului controlului intern si a managementului riscului.

II. ANALIZA MODELULUI COSO. PREZENTAREA COMPONENTELOR PRINCIPALE ALE ACESTUI MODEL SI A MODULUI DE IMPLEMENTARE IN CADRUL ENTITATII.

III. ROLURI SI RESPONSABILITATI PRIVIND CONTROLUL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCURILOR.

IV. ETAPELE PROCESULUI DE CONTROL INTERN SI MANAGEMENT AL RISCULUI:

– Identificarea riscurilor semnificative;

– Stabilirea apetitului la risc;

– Evaluarea şi prioritizarea riscurilor;

– Raspunsul la risc (Gestionarea riscurilor – Controalele interne);

– Monitorizarea procesului de control intern si management al riscului.

V. ELABORAREA REGISTRULUI RISCULUI SI A PLANURILOR DE ACTIUNE.

VI. ACTIVITATILE DE CONTROL. PREZENTAREA TIPURILOR DE CONTROL, EXEMPLE, PRECUM SI AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE FIECARUI TIP DE CONTROL.

VII. PASII NECESARI IMPLEMENTARII PROCESULUI DE CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL RISCULUI:

– Planificare si proiectare;

– Crearea unei politici de control management al riscului;

– Implicarea Consiliului de Administratie;

– Definirea scopului procesului de control si managementul riscului;

– Crearea arhitecturii;

– Definirea responsabilitatilor;

– Implementare;

– Stabilirea tehnicilor de evaluare a riscurilor;

– Identificarea factorilor de risc;

– Evaluarea riscurilor;

– Stabilirea apetitului la risc si a tolerantei;

– Definirea masurilor de control;

– Masurare si monitorizare;

– Utilizarea registrelor de riscuri;

– Pregatirea planului de actiune la risc;

– Crearea unei culturi de constientizare a riscului;

– Invatare si raportare;

– Monitorizarea performantei procesului de control intern si managementul riscului;

– Raportarea performantei procesului de control intern si managementul riscului.

VIII. INTER-RELATIONAREA AUDITULUI INTERN CU ACTIVITATILE DE CONTROL INTERN SI MANAGEMENT AL RISCULUI – MODELUL CELOR 3 LINII DE APARARE.

IX. STUDIU DE CAZ.

X. CONCLUZII.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor Intern”, Cod COR 241 105, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Marius SOREGA – expert in audit intern, control intern si managementul riscului pentru sectorul privat

Locatie: Bucuresti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro 

Sursa foto: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100120984

evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555

Evaluator Proiecte – curs acreditat ANC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

 

 •  Prezentarea generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
 •  Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;
 •  Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
 •  Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

 

 •  Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
 •  Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 

 •  Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
 •  Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT etc.);
 •  Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

 

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

 

 •  Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 •  Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari-devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
 •  Analiza economica si financiara a proiectelor, verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
 •  Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
 •  Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
 •  Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;
 •  Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE/IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

 

IV. INTREBARI, DEZBATERI

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Irina Colceru - evaluator proiecte, manager proiect, consultant international

Locatie: Bucuresti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By watiporn
Stock Image – image ID: 100221555

guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687NORMELE GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN IN BAZA H.G. 1086/2013

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

A. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Conceptul de guvernanta corporativa.

2. Teorii asociate guvernantei corporative:

 • Teoria agentului;
 • Separatia dintre detinere si control;
 • Teoria persoanelor interesate („stakeholders”);
 • Teoria administratorului („stewardship”).

3. Necesitatea implementarii/dezvoltarii conceptului de guvernanta corporativa in entitatile publice.

4. Prezentarea principalelor modele privind guvernanta:

4.1. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernata internationale;

4.2. Principiile guvernantei corporative.

5. Actionari si persoane interesate:

5.1. Roluri;

5.2. Interesele celor doua grupuri.

6. Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.

7. Consiliul de administratie:

7.1. Constituire si componenta;

7.2. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;

7.3. Atributiile principale ale consiliului de administratie;

7.4. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie.

8. Managementul de executie:

8.1. Criterii de selectie a directorilor executivi;

8.2. Atributiile principale ale managementului de executie;

8.3. Revocarea directorilor executivi;

8.4. Remunerarea directorilor executivi.

9. Comitetul de audit:

9.1. Relatia cu auditul intern;

9.2. Responsabilitatile comitetului de audit.

10. Auditul intern:

 • Organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.

 

B. MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.

2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.

3. Ce este riscul?

3.1. Cum se formuleaza un risc?

3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc;

3.3. Tehnici de identificare a riscurilor;

3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.

4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:

4.1. Explicare si exemplificare;

4.2. Intelegerea conceptelor de:

 • Risc inerent;
 • Risc rezidual;
 • Apetit si toleranta la risc;
 • Impact si probabilitate.

5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:

 • COSO I;
 • COSO ERM (Enterprise Risk Management);
 • COSO 2013;
 • SR ISO 31000/2010.

7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare.

8. Conceptul de toleranta la risc:

8.1. Importanta tolerantei la risc;

8.2. Stabilirea tolerantei la risc;

8.3. Exemple din diferite domenii de activitate.

9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:

 • Identificarea riscului;
 • Analiza riscului;
 • Stabilirea tolerantei la risc;
 • Raspunsul la risc;
 • Monitorizarea procesului de management al riscului.

10. Analiza riscului:

10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;

10.2. Evaluarea riscului;

10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;

10.4. Erori posibile.

11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:

11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;

11.2. Consecintele materializarii riscului.

12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:

 • Metoda grafica;
 • Harta riscurilor;
 • Metoda tabelara.

13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):

13.1. Tipuri de raspuns la risc;

13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;

13.3. Exemple.

14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.

15. Monitorizarea procesului de management al riscului:

15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;

15.2. Scara de evaluare.

16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul risculuisau a unui proces functional de management al riscului.

17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

18. Studiu de caz si exercitii.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: George MARES si Dragos Niculae

Locatie: Bucuresti

Perioada: 24 – 26 aprilie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Sursa foto1: By chanpipat
Stock Image – image ID: 10078687

ID-100247345 strategie-si-planificare-proiect-dosare-100247345

MS-PROJECT 2010 – Gestiunea si Planificarea Proiectului

Tags: , , , ,


strategie-si-planificare-proiect-dosare-100247345Cursul este dedicat managerilor de proiect si membrilor echipelor de proiect care au deja cunostinte despre procesele de management de proiect si doresc sa isi perfectioneze planificarea si monitorizarea proiectelor folosind Microsoft Project.

 

Obiective:

 • Cunoasterea tehnicilor de planificare manuala si automata a activitatilor din proiect
 • Dobandirea de cunostinte practice despre planificarea resurselor
 • Dobandirea de cunostinte practice despre costurile si bugetarea proiectelor
 • Eficientizarea monitorizarii progresului proiectului folosind grafice si rapoarte
 • Cresterea gradului de control in proiectele gestionate

 

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. INITIEREA PROIECTELOR:

 

Crearea proiectelor

 • Navigarea prin fereastra Project
 • Caracteristici principale
 • Cele mai uzuale vizualizari
 • Crearea unui proiect nou folosind optiunea Template
 • Crearea unui proiect nou cu ajutorul unui proiect existent
 • Crearea unui proiect nou dintr-un project black
 • Introducerea Initial Project Information

Lucrul cu activitati

 • Adaugarea de tasks
 • Adaugarea de tasks recurente
 • Folosirea ferestrei de dialog Task Information
 • Lucrul cu durata activitatilor
 • Estimarea duratei activitatilor folosind formula PERT
 • Crearea de milestone
 • Definirea criteriilor de acceptanta a taskurilor
 • Lucrul cu taskuri

Lucrul cu calendare

 • Lucrul cu calendarul de proiect
 • Lucrul cu un calendar existent
 • Copierea unui project calendar existent
 • Crearea unui nou calendar de proiect
 • Aplicarea calendarului la un task
 • Setarea optiunilor implicite pentru un calendar
 • Lucrul cu calendare

 II. PLANIFICAREA PROIECTELOR:

Lucrul cu taskuri

 • Organizarea taskurilor
 • Indentarea taskurilor in project
 • Definirea WBS, Lucrul cu taskuri

Task relationships

 • Lucrul cu task relationships
 • Utilizarea lag si lead
 • Utilizarea constrangerilor taskurilor
 • Utilizarea termenelor de finalizare a taskurilor
 • Secventialitatea taskurilor si crearea relatiilor intre taskuri

Estimarea si construire taskurilor de buget

 • Estimarea costului. Estimarea duratei
 • Estimarea work si units
 • Crearea bugetului de costuri si a bugetului de resurse

Lucrul cu resurse

 • Adaugarea resurselor
 • Fereastra de dialog Resource information
 • Crearea reurselor calendar
 • Assignarea resurselor
 • Lucrul cu planificarea effort-driven
 • Lucrul si gestionarea resurselor
 • Afisarea histogramei de resurse

Ultimii pasi in planificarea proiectului

 • Lucrul cu Critical Path
 • Utilizarea marjei
 • Project Baselines
 • Optiunea Project View
 • Rapoartele de proiect

 

III. EXECUTIA, MONITORIZAREA SI CONTROLUL PLANULUI DE PROIECT:

 

Monitorizarea progresului proiectului

 • Lucrul cu task information
 • Tracking schedule
 • Tracking cost
 • Tracking work
 • Tracking units
 • Tracking scope
 • Actualizarea proiectului
 • Lucrul cu filtre
 • Lucrul cu grupuri
 • Pornirea programului Ms Project

Implementarea schimbarilor

 • Folosirea Highlighting pentru analiza taskurilor si schedule
 • Split task
 • Setarea datei proiectului
 • Replanificarea taskurilor si muncii incomplete
 • Salvarea si actualizarea planului de proiect intermediar
 • Gestionarea progresului proiectului

Accesul comun la date cu ajutorul altor programe

 • Importul de date
 • Lucrul cu hartile de import
 • Exportul datelor
 • Copierea unei imagini
 • Salvarea project information ca o pagina de web
 • Lucrul cu date in alte aplicatii

IV. INCHIDEREA PROIECTELOR:

Raportarea

 • Colectarea Lessons Learned
 • Crearea de Visual reports
 • Gestionarea prin exceptii cu ajutorul filtrelor
 • Utilizarea rapoartelor visuale si basic

Rapoarte customizare

Crearea de rapoarte de project customizare

 • Setarea optiunilor de tiparire la rapoartele customizate
 • Lucrul cu rapoarte customizare

 

V. DETALII ALE SESIUNILOR DE TRAINING:

 

 • Metoda de lucru: prezentari, exemple practice, demonstratii aplicative. Toate activitatile sunt ilustrate cu ajutorul exemplelor. Participantii sunt rugati sa vina cu laptop/ calculator propriu cu Ms Project instalat.
 • BucuCursul acopera versiunea software single user.

 

noul-Proiect-contaplusIN URMA PARTICIPARII SE OBTINE DIPLOMA DE PARTICIPARE emisa de catre furnizorul de formare

profesionala Proiect ContaPlus®.

Trainer: Corina CURTA – Formator autorizat, certificare PMP, membru PMI

Locatie: Bucuresti

Perioada: 15 – 17 mai 2015

Pret: 1.000 ron + TVA

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100247345

MS-PROJECT 2010 – Gestiunea si Planificarea Proiectului

scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Tags: , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 • I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:
  1. Introducere;
  2. Politica de coeziune;
  3. Obiectivele de interventie;
  4. Principiile asistentei.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:

 1. Conceperea si initierea proiectului;
 2. Planificarea proiectului;
 3. Organizarea echipei de proiect;
 4. Monitorizare si control;
 5.  Conducerea implementarii.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 1. Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor:

1.1. Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;

1.2. Selectia proiectelor;

1.3. Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);

1.4.       Evaluarea ex-ante a documentelor anexate in vederea conformarii cu standardele UE si pentru transmiterea spre aprobare catre autoritatea de management.

 1. Etapele executiei proiectului:

2.1.Notificarea partenerilor despre data de incepere a contractului;

2.2. Prezentarea managerului proiectului;

2.3. Stabilirea datei pentru sedinta de deschidere;

2.4. Stabilirea de contacte cu alti coordonatori de proiecte;

2.5. Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

 1. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evolutiei proiectului):

3.1.Sumar executiv;

3.2. Progres realizat;

3.3. Rezultate;

3.4. Devieri de la plan;

3.5. Resurse implicate;

3.6. Schimbari organizationale.

 1. Contractul cu agentiile de monitorizare:

Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare si de documente justificative pentru rezultatele obtinute;
 • gestionarea declaratiilor de cheltuieli si a platilor;
 • legaturi cu privire la revizuirea si distribuirea rapoartelor.
 1. Ratiunile monitorizarii proiectului:
 • verificarea diverselor obiective organizationale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relatii pe termen lung;
 • strategia de iesire.
 1. Monitorizarea declaratiilor de cheltuieli:
 • inregistrari ale incasarilor proiectului (intrari);
 • inregistrari ale platilor proiectului (iesiri);
 • declaratii de cheltuieli si aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:

 1. Planul de afaceri;
 2. Studiul de piata;
 3. Bugetul proiectului;
 4. Investigatia tehnica;
 5. Studiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
 6. Bugetul, costuri, analiza economic financiara.

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:

 1. De ce este nevoie de audit?
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:

 1. Cererea de finantare (aplicatia);
 2. Stabilirea gradului de evaluare;
 3. Realizarea evaluarii detaliate;
 4. Aprobarea proiectelor;

VII. STRATEGIA DE COMUNCIARE INTER-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE

VIII. PROBE PRACTICE:

 1. Scrierea cererii de finantare ( PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
 2. Scriere plan de afaceri;
 3. Analiza financiara a indicatorilor.

Trainer: Ioana CERBUSpecialist in management si scriere proiecte

Locatie: Bucuresti

Perioada: 23 – 26 aprilie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail:  office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Scrierea-proiectelor-europene-fonduri-ue-2014-2020-mana-business-calculator-calcule-grafice-hartii-acte-ID-10088992

Designul si implementarea proiectelor POS DRU / POCU 2014-2020

Tags: , , , , , , , , ,


Scrierea-proiectelor-europene-fonduri-ue-2014-2020-mana-business-calculator-calcule-grafice-hartii-acte-ID-10088992Obiectivul general al cursului: cresterea accesibilitatii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul resurselor umane, prin familiarizarea cursantilor cu etapele, limbajul și procedurile specifice ciclului de viata al acestor proiecte, in Romania.

 

Obiective specifice: cunoasterea cadrului conceptual si operational specific al POS DRU si PO CU, pe baza metodologiei PCM; Analiza si simularea derularii proiectelor cu finantare nerambursabila in domeniul resurselor umane; pregatirea documentatiei aferente depunerii, implementarii, monitorizarii si evaluarii unui proiect POS DRU / PO CU.

 

Aptitudini profesionale dobandite/dezvoltate: identificarea surselor de finantare; crearea si gestionarea echipei de proiect; pregatirea documentatiei unui proiect, depunerea unui proiect pe o platforma digitala; implicarea activa in etapele ciclului de viata al unui proiect; eficientizarea activitatii in echipa de proiect; identificarea beneficiarilor unui proiect; intelegerea cadrului logic al unui proiect; formularea și implementarea analizelor de risc; comunicarea cu finantatorul

 

Aptitudini transversale dobandite/dezvoltate: abilitati organizationale; capacitatea de a lucra in echipa; capacitatea de analiza si sinteza; utilizarea limbajului de specialitate.

 

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 1. IDENTIFICARE SI ANALIZA:
 2. Prezentarea cadrului programelor POS DRU 2007-2013/ POCU 2014-2020: axe prioritare si domenii majore de interventie, obiective, alocari financiare, autoritati de management, organisme intermediare, beneficiari.
 3. Exercitiu practic:
 4. Stabilirea ideilor de proiect prin brainstorming;
 5. Formarea echipelor de proiect;
 6. Analiza ideilor de proiect. Fezabilitate si eficienta;
 7. Strategia de management al riscului;
 8. Pregatire documentatie analitica: analiza SWOT, arborele problemelor, arborele obiectivelor, matricea logica;
 9. Identificarea surselor de finantare. Apeluri deja deschise si apeluri in deschidere.

 

 1. FORMULARE. SCRIEREA PROIECTELOR POCU 2014 – 2020:
 2. Identificarea documentatiei proiectului: ghidul solicitantului, cererea de finantare, anexe, documente programatice.
 3. Exercitiu practic: formularea obiectivelor proiectului.
 4. Dezbatere: avantaje si dezavantaje: identificarea si justificarea parteneriatelor.
 5. Lista activitatilor si a rezultatelor. Activitati transversale. Diagrama Gantt (time management). Elemente calitative si cantitative.
 6. Context, complementaritate și justificare. Beneficiarii proiectului.
 7. Obiectivele orizontale. Exercitiu practic: Formularea acestora in cazul ideilor de proiect deja dezbatute.
 8. Managementul, metodologia și sustenabilitatea proiectului.
 9. Managementul indicatorilor. Clasificare, formulare, feedback.
 10. Bugetul proiectului. Elaborarea acestuia utilizand MS Excel.
 11. Platforma ActionWeb. Procedura de depunere.
 12. Etapele selectiei proiectelor. Grila de evaluare. Autoevaluarea. Exercitiu practic: simularea procedurii de evaluare pe echipe.

III.  IMPLEMENTARE. MONITORIZARE SI EVALUARE:

 1. Etapele contractarii proiectului.
 2. Relatia cu finantatorul.
 3. Actele aditionale si notificarile. Studii de caz si simulare pe echipe.
 4. Procedura de raportare. Erori frecvente si exemple de bune practici.
 5. Asigurarea cash-flow-ului proiectului. Exercitiu practic: Simulare proceduri financiare.
 6. Livrabilele proiectului. Exemplificare si clasificare.
 7. Informarea, publicitatea si diseminarea rezultatelor. Identitatea vizuala a proiectului. Prezentarea manualului de identitate vizuala, exemple si exercitiu practic pe echipe.
 8. Managementul grupului tinta. Stabilirea acestuia si aplicarea strategiilor.
 9. Strategii de monitorizare. Prezentare proceduri si documente.
 10. Evaluarea si auditul proiectului.
 11. Arhivarea. Prezentarea normelor in vigoare si exemple.

 IV. SESIUNE Q&A SI DEZBATERI

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector: Lect. Univ. Dr. Adrian CORPADEAN

Locatie: Cluj-Napoca– Hotel***

Perioada: 26 – 29 martie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By adamr
Stock Photo – image ID: 10088992

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook

Evenimente