Tag Archive | "Proiect Contaplus"


ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICA

ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICA

Tags: , , , , , , , , , , ,


ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICAManagementul aprovizionarii releva o serie de aspecte particulare legate de gestiunea eficienta, tolerabila si proportionala privind atat partea tehnica si executia livrabilelor specifice, cat si specificul problemelor legate de managementul financiar si al resurselor umane implicate si interesate de un astfel de demers. Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare manageriala.

Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. Managementul Aprovizionarii.

1.1. Planificarea activitatii de aprovizionare: Stabilirea nevoilor firmei, Activitatea in echipa, Documente utilizate, Circuit documente;

1.2. Proceduri de calitate: Sistemul calitatii, Planuri de calitate, Receptia si predarea produselor, Produse neconforme;


1.3. Selectarea furnizorilor: Criterii de selectie a furnizorilor, Analiza ofertelor furnizorilor, Negocierea contractelor, Temei legal, Modele Contracte, Clauze contractuale;

1.4. Mentinerea relatiilor cu furnizorii.

 1. Managementul Stocurilor.

2.1. Categorii de stocuri;

2.2. Gestionarea si controlul stocurilor;

2.3. Costuri: directe, indirecte, de stocare.

 1. Procedura Inventarierii.

3.1. Temei legal;

3.2. Definitia si obiectul inventarierii;

3.3. Desfasurarea inventarierii;

3.4. Stabilirea rezultatelor inventarierii;

3.5. Valorificarea rezultatelor inventarierii.

 1. Management si Logistica.

4.1. Descrierea si organigrama firmei;
Descriere firma, Organigrama, categorii de personal (conducere, direct productiv, indirect productiv);


4.2. Identificare activitati logistica
Factori care influienteaza logistica firmei, Principiile si functiile managementului logistic, Sistemul informational si managementul logistic, Logistica distributiei si aprovizionarii, Logistica stocurilor: depozitare, paletizare, containerizare;

Concluzii, discutii libere, intrebari.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager”, Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Liliana Efstatiade

Locatie: Suceava

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICA

accesare-fonduri-europene-portofel-bani-euro-curs-certificare-ID-10054746

Agenda 2020. Curs practic de scriere a proiectelor europene pentru accesarea Fondurilor Europene

Tags: , , , , , , , ,


By Stuart Miles, published on 26 August 2011 Stock Photo - image ID: 10054746I. MODIFICARI LEGISLATIVE APARUTE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR:
 Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 Documente specifice controlului financiar preventiv, operatiuni supuse vizei CFP;
 Operatiuni supuse CFP;
 Analiza si solutii in cazul refuzului de viza;
 Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP;
 Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv;
 Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP;
 Returnarea documentatiei la verificarea de fond;
 Refuzul de viza;
 Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;
 Procedura operationala CFP;
 Exemple de operatiuni;
 Documente specifice, elaborarea de rapoarte.

II. ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE SPECIFICE OPERATIUNILOR SUPUSE CFP:
 Deplassri interne/ externe, ordonantare plata personal, alte operatiuni supuse CFP;
 Alte tipuri de operatiuni;
 Contractul/ comanda de achizitie publica.
III. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE:
 Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
O.U.G nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii
economici;
 Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;
 Intocmirea Programului anual de activitate;
 Procedura operationala CFG;
 Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;
 Intocmirea actelor de control;
 Valorificarea constatarilor organelor de control;
 Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern
entitatii;
 Studii de caz.
IV. ELABORAREA CECKLIST-URILOR DE CONTROL UZUALE IN ACTIVITATEA DE CFG –
PREGATIREA ACTIVITATILOR DE CONTROL:
 Ceck-list inventariere;
 Ceck-list achizitii publice;
 Ceck-list organizare si exercitare CFP;
 Ceck-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;
 Studii de caz, exemple.
V. DEZBATERI

noul-Proiect-contaplusIN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Marius Gerald STAMATE

Locatie: Suceava

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.
Servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!


Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1:

By Stuart Miles
Stock Photo – image ID: 10054746

Agenda 2020. Curs practic de scriere a proiectelor europene pentru accesarea Fondurilor Europene

evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555

Evaluator Proiecte – curs acreditat ANC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

 

 •  Prezentarea generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
 •  Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;
 •  Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
 •  Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

 

 •  Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
 •  Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 

 •  Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
 •  Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT etc.);
 •  Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

 

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

 

 •  Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 •  Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari-devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
 •  Analiza economica si financiara a proiectelor , verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
 •  Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
 •  Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
 •  Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;
 •  Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE/IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

 

IV. INTREBARI, DEZBATERI

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Irina Colceru - evaluator proiecte, manager proiect, consultant international

Locatie: Timisoara

Perioada: 28 – 30 noiembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Locatie: Timisoara

Perioada: 26 – 28 septembrie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By watiporn
Stock Image – image ID: 100221555

Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia Muncii

Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia Muncii

Tags: , , , , , , ,


Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia MunciiAspecte teoretice si practice privind aplicarea legislatiei

 • Introducere in materie.
 • Rolul si importanta expertului in legislatia muncii.
 • Principiile legislatiei muncii.
 • Contractul individual de munca: incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare.
 • Evaluarea salariatilor.
 • Informarea si consultarea salariatilor.
 • Transferul de intreprindere.
 • Regulamentul intern.
 • Contractul colectiv de munca.
 • Raspunderea disciplinara si patrimoniala.
 • Functia publica: notiuni de baza.
 • Administratia muncii: notiuni de contencios administrativ si de raspundere contraventionala.
 • Acoperirea de nevoi de resurse umane: achizitia publica de servicii, agentia de munca temporara, munca detinutilor.
 • Impactul modificarilor preconizate din Codul Muncii.
 • Dialogul social: cadru juridic, aspecte teoretice si practice.

INVITATI

 • Reprezentanti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • Reprezentanti din cadrul Inspectiei Muncii
 • Reprezentanti din cadrul ITM Bucuresti
 • Eduard NICOLAU – Lector legislatia muncii
 • Costel GILCA – Avocat

*Toti invitatii au confirmat prezenta la eveniment

Locatie: Bucuresti

Perioada: 12 decembrie 2014

Pret: 390 ron + TVA

Bonus: Participantii vor primi colectia de audiobook-uri „Ghidul Finantelor Europene – de la idee la proiect”

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia Muncii

scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Tags: , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 • I. PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:
  1. Introducere;
  2. Politica de coeziune;
  3. Obiectivele de interventie;
  4. Principiile asistentei.

II. ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE:

 1. Conceperea si initierea proiectului;
 2. Planificarea proiectului;
 3. Organizarea echipei de proiect;
 4. Monitorizare si control;
 5.  Conducerea implementarii.

III. ETAPE ALE MANAGEMENTULUI PROIECTULUI:

 1. Cadrul de asigurare a calitatii proiectelor:

1.1. Identificarea proiectelor in functie de necesitatile la nivel national, regional si local;

1.2. Selectia proiectelor;

1.3. Pregatirea candidaturii (elaborarea dosarului tehnic);

1.4.       Evaluarea ex-ante a documentelor anexate in vederea conformarii cu standardele UE si pentru transmiterea spre aprobare catre autoritatea de management.

 1. Etapele executiei proiectului:

2.1.Notificarea partenerilor despre data de incepere a contractului;

2.2. Prezentarea managerului proiectului;

2.3. Stabilirea datei pentru sedinta de deschidere;

2.4. Stabilirea de contacte cu alti coordonatori de proiecte;

2.5. Compararea structurii de management, raportare, etc. cu cele ale altor structuri.

 1. Monitorizarea proiectului: Progress Report (raportarea asupra evolutiei proiectului):

3.1.Sumar executiv;

3.2. Progres realizat;

3.3. Rezultate;

3.4. Devieri de la plan;

3.5. Resurse implicate;

3.6. Schimbari organizationale.

 1. Contractul cu agentiile de monitorizare:

Au drept scop:

 • depunerea de rapoarte de implementare si de documente justificative pentru rezultatele obtinute;
 • gestionarea declaratiilor de cheltuieli si a platilor;
 • legaturi cu privire la revizuirea si distribuirea rapoartelor.
 1. Ratiunile monitorizarii proiectului:
 • verificarea diverselor obiective organizationale strategice;
 • managementul conflictelor;
 • relatii pe termen lung;
 • strategia de iesire.
 1. Monitorizarea declaratiilor de cheltuieli:
 • inregistrari ale incasarilor proiectului (intrari);
 • inregistrari ale platilor proiectului (iesiri);
 • declaratii de cheltuieli si aprobarea rezultatelor.

IV. RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:

 1. Planul de afaceri;
 2. Studiul de piata;
 3. Bugetul proiectului;
 4. Investigatia tehnica;
 5. Studiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate;
 6. Bugetul, costuri, analiza economic financiara.

V. AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE:

 1. De ce este nevoie de audit?
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

VI. ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE:

 1. Cererea de finantare (aplicatia);
 2. Stabilirea gradului de evaluare;
 3. Realizarea evaluarii detaliate;
 4. Aprobarea proiectelor;

VII. STRATEGIA DE COMUNCIARE INTER-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE

VIII. PROBE PRACTICE:

 1. Scrierea cererii de finantare ( PNDR 121 / POSCCE 311 / POSCCE 331);
 2. Scriere plan de afaceri;
 3. Analiza financiara a indicatorilor.

Trainer: Ioana CERBUSpecialist in management si scriere proiecte

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail:  office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

curs-practici-de-efientizare-contabilitate-fiscalitate-intreprindere-pusculita-porc-verde-bani-dolari-valuta-ID-100144072

Curs practic de eficientizare a activitatii contabile si fiscale a intreprinderii

Tags: , , , , , , , , , , ,


curs-practici-de-efientizare-contabilitate-fiscalitate-intreprindere-pusculita-porc-verde-bani-dolari-valuta-ID-100144072INTELEGEREA SI APLICAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA

De la contabilitatea primara pana la directorul economic si, mai sus, la managementul intreprinderii, cunoasterea regulilor contabile si fiscale reprezinta mai mult decat o necesitate.

Daca vorbim de simpla inregistrare a unui document (responsabilitatea contabilului), luarea unei decizii cu o importanta componenta contabila sau fiscala (sarcina directorului economic) sau luarea unei decizii la nivel de intreprindere (responsabilitatea conducerii societatii), fiecare dintre acestea necesita un nivel tot mai inalt de cunostinte in contabilitate si fiscalitate. Latura fiscala ne poate aduce, uneori, grave prejudicii.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati, cu o abordare practica a unor subiecte de interes major in domeniile contabil si fiscal.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

In calitate de membru al Uniunii Europene si datorita participarii la relatiile economice internationale, Romania se inscrie in prezent pe linia adoptarii Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Societatile comerciale ale caror valori mobiliare la data bilantului sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care intocmesc situatii financiare consolidate au obligatia sa aplice aceste standarde. In egala masura, entitatile de interes public pot aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara la intocmirea situatiilor financiare individuale sau consolidate, pentru necesitati proprii de informare. De asemenea, in cadrul Uniunii Europene, grupurile de societati aplica deja IFRS la nivelul situatiilor financiare consolidate, aplicarea acestora si de catre societatile individuale fiind doar o chestiune de timp.
Entitatile romane care aplica IFRS se confrunta cu doua probleme: prima este cea a impactului fiscal al retratarii situatiilor financiare la data trecerii la noul referential contabil, iar a doua este cea legata de aplicarea curenta in contabilitate a IFRS si efectul fiscal al tratamentelor conform IFRS care sunt diferite fata de cele prevazute de OMFP nr. 3055/2009. Cursul se adreseaza profesionistilor in domeniul financiar – contabil, avand un pronuntat caracter practic si supunand atentiei un numar mare de probleme cu care acestia se confrunta in aplicarea prevederilor IFRS. In continutul sau, cerintele IFRS sunt prezentate pe domenii de interes, cum ar fi prezentarea informatiilor in situatiile financiare, evaluarea sirecunoasterea elementelor in bilant si in contul de profit si pierdere. Din dorinta de a facilita procesul de dobandire a cunostintelor, informatia este concentrata, detaliile teoretice sunt succinte, ceea ce va permite Intelegerea rapida a problematicii IFRS referitoare la un anumit domeniu, fara a fi necesara parcurgerea Intregului standard. Cursul poate constitui un sprijin pentru cei interesati de punerea in practica a Standardelor Internationale de Raportare Financiara. In acest sens, avem placerea sa va invitam in perioada 12-14 decembrie la seminarul Intelegerea si aplicarea standardelor internationale de raportare financiara. Adaptarea reglementarii fiscale din Romania in contextul trecerii la IFRS ca baza a contabilitatii, organizat de Proiect ContaPlus
Pentru o abordare eficienta a problemelor contabile si fiscale, printre aspectele supuse atentiei de-a lungul intalnirii se vor afla:

 • Cadrul general conceptual pentru raportarea financiara emis de IASB;
 • Retratarea situatiilor financiare prin trecerea de la norma nationala la IFRS;
 • Politici de recunoastere, evaluare si prezentare a informatiilor privind activele imobilizate;
 • Stocuri – obiectiv, aria de aplicabilitate, definire, recunoastere, tratamente contabile,

evaluare si depreciere;

 • Politici de recunoastere, evaluare si prezentare a informatiilor privind datoriile;
 • Politici contabile privind veniturile;
 • Efectele variatiei de curs valutar;
 • Politici de recunoastere, evaluare si prezentare a informatiilor privind instrumentele financiare;
 • Modificari ale politicilor contabile, schimbari de estimari contabile si erori;
 • Cerinte de prezentare a informatiilor in situatiile financiare;
 • Principii generale privind determinarea impactului fiscal al trecerii la IFRS ca baza a contabilitatii. Reflectarea impactului in declaratia anuala de impozit pe profit;
 • Exemplificari ale impactului contabil si fiscal al aplicarii IFRS;
 • Politici contabile privind impozitul pe profit. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit amanat.

Sectiune speciala pentru discutii

Discutii libere la initiativa participantilor in concordanta cu tematica propusa.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Adriana POPA – Formator autorizat – (vasta experienta in domeniile contabilitate, fiscalitate)

Locatie: Poiana Brasov

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs practic de eficientizare a activitatii contabile si fiscale a intreprinderii 

Srsa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100144072

Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 • Activitati pregatitoare privind întocmirea situatiilor financiare la 31 decembrie 2014.

  Noua metodologie de închidere a conturilor de finantare, de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial (Omdb 2.021/2013, cu modificarile si completarile ulterioare) pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

  OuG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative; sistemul national de raportare.

  Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor (Omfp 2.861/2009); plusuri si minusuri aparute cu ocazia inventarierii.

  Patrimoniul institutiilor publice – evidenta, administrare si inventariere

  –         regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate în administrarea institutiilor publice

  –         reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice (Omef 3.471/2008)

  –         operatiuni de consolidare.

  Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.

  Proceduri contabile. Modele de elaborare.

  Stadiul implementarii IPSAS–urilor (Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public). Tendinte europene  – EPSAS.

  Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste.

  Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice

noul-Proiect-contaplusLocatie: Poiana Brasov

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Contabilitatii

Sursa fotot 1: By Pong
Stock Photo – image ID: 100240122

Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012

Tags: , , , , , , , , , ,


control-gestiune-financiara-curs-acreditat-ANC-pusculita-porc-albastru-bani-monede-ID-100206845-Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1151/2012

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I MODIFICARI LEGISLATIVE APARUTE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR:

Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Documente specifice controlului financiar preventiv, operatiuni supuse vizei CFP;

Operatiuni supuse CFP;

Analiza si solutii in cazul refuzului de viza;

Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP;

Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv;

Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP;

Returnarea documentatiei la verificarea de fond;

Refuzul de viza;

Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;

Procedura operationala CFP;

Exemple de operatiuni;

Documente specifice, elaborarea de rapoarte.

II. ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE SPECIFICE OPERATIUNILOR SUPUSE CFP:

Deplassri interne/ externe, ordonantare plata personal, alte operatiuni supuse CFP;

Alte tipuri de operatiuni;

Contractul/ comanda de achizitie publica.

III. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE:

Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. O.U.G  nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici;

Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;

Intocmirea Programului anual de activitate;

Procedura operationala CFG;

Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;

Intocmirea actelor de control;

Valorificarea constatarilor organelor de control;

Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern entitatii;

Studii de caz.

IV. ELABORAREA CECKLIST-URILOR DE CONTROL UZUALE IN ACTIVITATEA DE CFG – PREGATIREA ACTIVITATILOR DE CONTROL:

Ceck-list inventariere;

Ceck-list achizitii publice;

Ceck-list organizare si exercitare CFP;

Ceck-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;

Studii de caz, exemple.

V. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Controlor financiar”, Cod COR 121 121, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Bogdan GINGHINA– Specialist in control financiar

Locatie: Predeal

Pwerioada: 28 – 30 noiembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Taxa servicii turistice: 1.500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By hin255
Stock Photo – image ID: 100206845

Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102

Managementul Proiectelor in domeniul constructiilor

Tags: , , , , , , , , , ,


Management-de-proiect-in-domeniul-construstiilor-curs-acreditat-ANC- casuta-unelte-muncitor-macara-ID-100236102Managementul proiectelor de constructii are o serie de aspecte particulare legate de complexitatea executiei unor astfel de proiecte privind atat partea tehnica a proiectarii si executiei livrabilelor specifice, cat si specificul problemelor legate de managementul resurselor umane implicate si interesate de un astfel de demers.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare specifica in domeniul managementului proiectelor de constructii. Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
 2. Problematica generala a managementului proiectelor;
 3. Particularitati ale managementului proiectelor de constructii;
 4. Tipuriile de proiecte in domeniul constructiilor;
 5. Corelarea proiect-program-portofoliu in domeniul constructiilor;
 6. Forme de organizare a proiectului in cadrul companiei;
 7. Organizarea echipei de lucru la proiect.

II. MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT – SPECIFICUL PROIECTELOR IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

 1. Expertiza necesara managerului de proiect in derularea proiectelor de constructii;
 2. Recrutarea si selectia membrilor echipei de proiect – accent pe cunostinte, aptitudini si comportamente;
 3. Formarea echipei – roluri si responsabilitati: omul potrivit la locul potrivit;
 4. Comunicarea in proiecte. Conducerea sedintelor;
 5. Matricea responsabilitatilor;
 6. Motivarea angajatilor.
 7. PLANIFICAREA EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 8. Calendarul activitatilor;
 9. Planificarea costurilor;
 10. Planificarea calitatii;
 11. Planificarea managementului parteneriatelor si contractelor;
 12. Analiza si planificarea managementului grupurilor de interese;
 13. Analiza si planificarea managementului riscurilor;
 14. Analiza si planificarea managementului schimbarilor.
 15. MONITORIZAREA SI CONTROLUL EXECUTIEI PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 16. Monitorizarea executiei si a costurilor – metoda valorii dobandite;
 17. Monitorizarea si controlul calitatii;
 18. Monitorizarea si controlul contractelor;
 19. Monitorizarea si controlul grupurilor de interese – managementul in patru directii;
 20. Monitorizarea si controlul riscurilor;
 21. Monitorizarea si controlul schimbarilor.
 22. INCHEIEREA PROIECTELOR DE CONSTRUCTII
 23. Evaluare si autoevaluare;
 24. Arhivarea documentelor;
 25. Inchiderea contractelor;
 26. Raportarea;
 27. Evenimentul de inchidere oficiala a proiectului.
 28. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine un certificat de absolvirepentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ruxandra ENACHE – Inginer constructor, formator autorizat, certificare PMP, membru PMI, cu o vasta experienta in managementul proiectelor la nivel intern si international

Locatie: Suceava – Hotel***

Perioada: 21 – 23 noiembrie 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By khunaspix
Stock Photo – image ID: 100236102

Audit Intern – Derularea Auditului Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , ,


audit-intern-sector-public-puzzle-text-curs-acreditat-anc-ID-100124617Noile modificari legislative – H.G. nr. 1086/2013

Cursul abordeaza atat aspectele noi aduse de modificarile legislative, dar si alte aspecte ce ridica probleme in activitatea zilnica a auditului intern. La finele cursului, participantii vor dobandi sau isi vor imbunatati abilitatile de a planifica si derula activitati de audit intern.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) 

I. NOI MODIFICARI LEGISLATIVE IN AUDITUL PUBLIC INTERN:

1. NORMELE DE CALIFICARE ale auditului public intern. Noutati legislative privind:

1.1. Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern;

1.2. Independenta si obiectivitatea;

1.3. Numirea, respectiv destituirea sefului compartimentului de audit public intern;

1.4. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni;

1.5. Competenta si constiinta profesionala;

1.6. Evaluarea calitatii activitatii de audit public intern;

1.7. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.

2. NORMELE DE FUNCTIONARE a auditului public intern. Noutati legislative privind:

2.1. Planificarea activitatii de audit public intern. Aplicatii practice;

2.2. Gestiunea resurselor umane;

2.3. Evaluarea procesului de guvernanta;

2.4. Misiunea de audit intern de asigurare. Tipologie. Misiunile de audit de regularitate, Misiunile de audit al performantei, Misiunea de audit de sistem;

2.5. Metodologia generala de derulare a misiunilor de asigurare. Modificari legislative: dosarul permanent, studiul preliminar, noua abordare in stabilirea obiectivelor misiunii de audit si integrarea evaluarii sistemului de control intern managerial, evaluarea initiala a controlului intern, definirea si utilizarea activitatii de testare in colectarea probelor de audit, fisa deidentificare si analiza a problemei. Utilizarea managementului riscului in activitatea de audit intern;

2.6. Structura dosarelor de audit: dosarul de audit public intern, dosarul de lucru;

2.7. Misiunea de audit intern de consiliere. Tipologie. Misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal, misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale;

2.8. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate;

2.9. Misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern;

2.10. Derularea misiunii de evaluare a activitatii de audit public intern.

II. NORMELE PRIVIND COORDONAREA SI DESFASURAREA PROCESELOR DE ATESTARE NATIONALA SI DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA A AUDITORILOR INTERNI DIN SECTORUL PUBLIC SI A PERSOANELOR FIZICE:

1. Obiectul de reglementare. Principii generale. Modalitatea de realizare a atestarii auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice;

2. Nominalizarea membrilor si desfasurarea activitatii Comisiei de atestare. Nominalizarea Comisiei de atestare. Desfasurarea activitatii Comisiei de atestare;

3. Obtinerea certificatului de atestare. Cerinte pentru detinerea competentelor, in vederea atestarii. Depunerea documentatiei in vederea atestarii;

4. Eliberarea certificatelor de atestare. Procedura eliberarii certificatelor de atestare. Valabilitatea certificatului de atestare. Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare. Suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare. Pierderea valabilitatii certificatului de atestare.

III. MANAGEMENTUL RISCULUI:
1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.
2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.
3. Ce este riscul?
3.1. Cum se formuleaza un risc?
3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc.
3.3. Tehnici de identificare a riscurilor.
3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.
4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:
4.1. Explicare si exemplificare;
4.2. Intelegerea conceptelor de:
– Risc inerent;
– Risc rezidual;
– Apetit si toleranta la risc;
– Impact si probabilitate.
5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:
– COSO I;
– COSO ERM (Enterprise Risk Management);
– COSO 2013;
– SR ISO 31000/2010.
7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si
modul lor de interpretare.
8. Conceptul de toleranta la risc:
8.1. Importanta tolerantei la risc;
8.2. Stabilirea tolerantei la risc;
8.3. Exemple din difereite domenii de activitate.
9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:
_ Identificarea riscului;
_ Analiza riscului;
_ Stabilirea tolerantei la risc;
_ Raspunsul la risc;
_ Monitorizarea procesului de management al riscului.
10. Analiza riscului:
10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;
10.2. Evaluarea riscului;
10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;
10.4. Erori posibile.
11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:
11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;
11.2. Consecintele materializarii riscului.
12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:
_ Metoda grafica;
_ Harta riscurilor;
_ Metoda tabelara.
13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):
13.1. Tipuri de raspuns la risc;
13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;
13.3. Exemple.
14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.
15. Monitorizarea procesului de management al riscului:
15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;
15.2. Scara de evaluare.
16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul riscului sau a unui proces
functional de management al riscului.
17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

IV. DEZBATERI

 

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector: Dragos NICULAE – Specialist in audit si control

Locatie: Sinaia – Hotel***

Perioada: 28 – 30 noiembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100124617

Audit Intern – Derularea Auditului Intern in Sectorul Public

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook