web analytics

Tag Archive | "Proiect Contaplus"


Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122

 1. Intocmirea si depunerea situatiilor financiare in anul 2015. Raportari financiare lunare si situatii financiare trimestriale.
 1. OUG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Sistemul national de raportare – avantajele si beneficiile aduse institutiilor p

 Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste. 

4. Patrimoniul institutiilor publice – evidenta, administrare si inventariere:

 • regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ – teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice;
 • inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor (Omfp 2.861/2009);
 • operatiuni de consolidare.

 

 1. Particularitati privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice (Ordinul 3.471/2008).

 

 1. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP (Omfp 547/2009 pentru modificarea si completarea Omfp 1.792/2002). Actiuni multianuale.

 

 1. Proceduri contabile. Modele de elaborare.

 

 1. Contabilitatea de angajamente vs. contabilitatea de numerar in statele membre ale Uniunii Europene.

 

 1. Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Specialist in planificarea, controlul si raportarea performantei economice”, Cod COR 242 110, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice

noul-Proiect-contaplusLocatie: Sibiu

Perioada: 26 februarie – 1 martie 2015

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Contabilitatii

Sursa fotot 1: By Pong
Stock Photo – image ID: 100240122

evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555

Evaluator Proiecte – curs acreditat ANC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

 

 •  Prezentarea generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
 •  Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;
 •  Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
 •  Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

 

 •  Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
 •  Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 

 •  Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
 •  Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT etc.);
 •  Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

 

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

 

 •  Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 •  Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari-devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
 •  Analiza economica si financiara a proiectelor , verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
 •  Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
 •  Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
 •  Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;
 •  Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE/IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

 

IV. INTREBARI, DEZBATERI

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Irina Colceru - evaluator proiecte, manager proiect, consultant international

Locatie: Timisoara

Perioada: 26 februarie – 1 martie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By watiporn
Stock Image – image ID: 100221555

Project Cycle Management – Scrierea si implementarea Proiectelor Europene

Tags: , , , , , , , , , ,


Scrierea-proiectelor-europene-dosar-coli-ID-100247068-300x199TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1. Regulamente europene si nationale privind fondurile structurale;

2. Tipurile de fonduri si programele finantate de acestea;

3. Documente nationale de programare;

4. Cerintele prevazute in Ghidul Solicitantului specific fiecarui program operational;

5. Ghidul solicitantul pentru programul X;

6. Componentele eligibilitatii;

7. Conditii financiare;

8. Tipuri de documente solicitate;

9. Tipologia fluxurilor financiare ale finantarilor nerambursabile;

10. Grupuri tinta;

11. Parteneri implicati;

12. Corelatia intre un program si grupurile tinta posibile;

13. Formatul de scriere al proiectului;

14. Tipuri de formulare de proiect;

15. Tehnici de elaborare a unei cereri de finantare;

16. Tehnici de planificare;

17. Abordarea prin buget a cererii de finantare;

18. Project Cycle Management;

19. Planificarea prin fluxuri financiare;

20. Continutul proiectului in detaliu;

21. Activitatile cuprinse in proiect;

22. Ordinea completarii campurilor unei cereri de finantare;

23. Verificarea continutului – corelatia dintre resursele necesare, disponibile si mijloacele financiare;

24. Logistica necesara derularii proiectului;

25. Cunostinte despre elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri, analizelor economico-financiare;

26. Cerintele si componentele unui studiu de fezabilitate;

27. Componentele unui plan de fezabilitate;

28. DEZBATERI.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Ionica PIRVU – Specialist proiecte europene

Locatie: Constanta

Perioada: 19 – 22 februarie 2015

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

 

Pentru mau multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto: By hywards 
Stock Image – image ID: 100247068

guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687NORMELE GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN IN BAZA H.G. 1086/2013

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

A. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Conceptul de guvernanta corporativa.

2. Teorii asociate guvernantei corporative:

 • Teoria agentului;
 • Separatia dintre detinere si control;
 • Teoria persoanelor interesate („stakeholders”);
 • Teoria administratorului („stewardship”).

3. Necesitatea implementarii/dezvoltarii conceptului de guvernanta corporativa in entitatile publice.

4. Prezentarea principalelor modele privind guvernanta:

4.1. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernata internationale;

4.2. Principiile guvernantei corporative.

5. Actionari si persoane interesate:

5.1. Roluri;

5.2. Interesele celor doua grupuri.

6. Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.

7. Consiliul de administratie:

7.1. Constituire si componenta;

7.2. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;

7.3. Atributiile principale ale consiliului de administratie;

7.4. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie.

8. Managementul de executie:

8.1. Criterii de selectie a directorilor executivi;

8.2. Atributiile principale ale managementului de executie;

8.3. Revocarea directorilor executivi;

8.4. Remunerarea directorilor executivi.

9. Comitetul de audit:

9.1. Relatia cu auditul intern;

9.2. Responsabilitatile comitetului de audit.

10. Auditul intern:

 • Organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.

 

B. MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.

2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.

3. Ce este riscul?

3.1. Cum se formuleaza un risc?

3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc;

3.3. Tehnici de identificare a riscurilor;

3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.

4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:

4.1. Explicare si exemplificare;

4.2. Intelegerea conceptelor de:

 • Risc inerent;
 • Risc rezidual;
 • Apetit si toleranta la risc;
 • Impact si probabilitate.

5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:

 • COSO I;
 • COSO ERM (Enterprise Risk Management);
 • COSO 2013;
 • SR ISO 31000/2010.

7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare.

8. Conceptul de toleranta la risc:

8.1. Importanta tolerantei la risc;

8.2. Stabilirea tolerantei la risc;

8.3. Exemple din diferite domenii de activitate.

9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:

 • Identificarea riscului;
 • Analiza riscului;
 • Stabilirea tolerantei la risc;
 • Raspunsul la risc;
 • Monitorizarea procesului de management al riscului.

10. Analiza riscului:

10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;

10.2. Evaluarea riscului;

10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;

10.4. Erori posibile.

11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:

11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;

11.2. Consecintele materializarii riscului.

12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:

 • Metoda grafica;
 • Harta riscurilor;
 • Metoda tabelara.

13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):

13.1. Tipuri de raspuns la risc;

13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;

13.3. Exemple.

14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.

15. Monitorizarea procesului de management al riscului:

15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;

15.2. Scara de evaluare.

16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul risculuisau a unui proces functional de management al riscului.

17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

18. Studiu de caz si exercitii.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: George MARES si Dragos Niculae

Locatie: Bucuresti

Perioada: 19 – 22 februarie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 900 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Sursa foto1: By chanpipat
Stock Image – image ID: 10078687

scrierea-proiectelor-europene-curs-acreditat-ANC-iasi-dosare-colorate-ID-100105773

Scrierea Proiectelor Europene

Tags: , , , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-curs-acreditat-ANC-iasi-dosare-colorate-ID-100105773Scrierea Proiectelor Europene in perioada 2014-2020 si Managementul Financiar al acestora

Acesta este un curs practic care are ca obiectiv dobandirea abilitatilor de utilizare eficienta a instrumentelor de implementare a unui proiect, de la scriere la obtinerea finantarii si asigurarea managementului proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. LEGISLATIA RELEVANTA IN GESTIONAREA FINANCIARA A FONDURILOR STRUCTURALE:

1.  Reglementari europene;

2. Reglementari nationale, acte normative si norme metodologice aprobate de Ministerul Finantelor Publice;

3. Reglementari specifice pentru domeniul proiectului, acte normative si norme metodologice aprobate

de Autoritatile de Management;

4. Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern;

5. Codul de etica in auditul intern;

6. Ciclul de audit.

II. CADRUL INSTITUTIONAL

III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE (CICLUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT):

1. Rol si utilitate;

2. Fazele ciclului de proiect;

3. Abordarea prin cadrul logic: analiza, planificare si exercitii practice;

4. Matricea logica: avantaje si dezavantaje;

5. Criterii de evaluare.

 

IV. EVIDENTA SI ASIGURAREA SURSELOR DE FINANTARE:

V. MECANISME DE PLATI

VI. BUGETUL PROIECTULUI SI EXECUTIA BUGETARA

VII. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR:

1. Cheltuieli eligibile;

2. Cheltuieli neeligibile;

3. Conditii de eligibilitate a cheltuielilor;

4. Propuneri legislative privind eligibilitatea cheltuielilor 2014-2020.

VIII. PREFINANTAREA SI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR:

1. Reguli de acordare, solicitare, utilizare si inregistrare a prefinantarii;

2. Rambursarea cheltuielilor;

 • Intocmirea cererii de rambursare/plata;
 • Elaborarea raportului de progres;
 • Documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare.

3. Plata TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari.

IX. AUTORIZAREA CHELTUIELILOR

X. ASPECTE LEGATE DE GESTIUNEA DOCUMENTELOR

XI. ERORI FRECVENTE DIN PERSPECTIVA AUTORITATII DE AUDIT

XII. INTREBARI. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine un certificat de absolvire pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Adela VOICU – Specialist in management financiar

Locatie: Poiana Brasov21

Perioada: 12 – 15 februarie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100105773

 

curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989

Curs autorizat de Achizitii Publice in Romania

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. CRESTEREA PRAGURILOR VALORICE OPERATA DE UN REGULAMENT EUROPEAN DIRECT APLICABIL IN ROMANIA

Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritatile contractante, entitatile economice care activeaza in domeniile relevante si beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autoritati contractante.

II. PERSPECTIVELE TRANSPUNERII DIRECTIVELOR EUROPENE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE IN LEGISLATIA NATIONALA:

 1. Masuri care vin in sprijinul IMM-urilor:
 • obligativitatea lotizarii (motivare in situatia in care nu se imparte pe loturi);
 • limitarea cerintelor referitoare la cifra de afaceri;
 • plati directe catre subcontractanti.
 1. Redefinirea notiunii de autoritate contractanta. Principalele probleme cu care se confrunta acestea si in ce masura noile legi vor rezolva acest aspect.
 2. Renuntarea la anexa 2B.
 3. Modificarea contractelor de achizitie publica.
 4. Termenele limita.
 5. Documentul unic european.
 6. Criterii de atribuire:
 • posibilitatea utilizarii experientei expertilor ca factor de evaluare;
 • posibilitatea cerintelor de executie a unui produs in conditii de mediu mai favorabile;
 • posibilitatea obligativitatii ofertantilor de a tine cont de problemele sociale ale comunitatii
 • Introducerea notiunii de cost pe ciclu de viata.
 1. Obligatia de a exclude ofertantii care fac intelegeri sau influenteaza achizitiile.
 2. Noua definitie a conflictului de interese.
 3. Parteneriatul pentru inovare.

 

III. VIITORUL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA – MODIFICARI PRECONIZATE PE TERMEN SCURT SI

PE TERMEN LUNG: OUG NR. 34/2006, MODIFICARILE PRECONIZATE ALE HG NR. 925/2006

 

 1. ABORDARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE:
 2. Planificarea achizițiilor publice – etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica.
 3. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari.
 4. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari.
 5. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.

 6. ELEMENTE NEVRALGICE IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA:
 7. Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
 8. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
 9. Rolul UCVAP – Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
 10. Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni.
 11. Rolul Autoritatilor de Management.

 

 1. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Corneliu BURADA – profesor universitar doctor, expert achizitii publice

Locatie: Piatra Neamt – Hotel ***

Perioada: 12 – 15 februarie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs autorizat de Achizitii Publice

Sursa foto 1: By foto76
Stock Photo – image ID: 100170989

manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784

Managementul Proiectelor – ANC

Tags: , , , , , , , , , ,


manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784Privire speciala asupra contractelor de lucrari si FIDIC

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1.    PREZENTARE GENERALA FIDIC

1.1. Prezentare generala FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a principiilor generale a conditiilor contractuale de tip FIDIC;

1.2. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC on fluxul de derulare a unei investitii publice (fluxul; fundamentare – proiectare – aprobare proiect – aprobare investitie – achizitie lucrari – derulare luccrari – receptie – mentenanta);

1.3. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC in ciclurile Managementului de Proiect PCM (programare – identificare – formulare – finantare – implementare – evaluare ex-post);

1.4. Paralela intre conditiile contractuale FIDIC si prevederile legislatiei specifice romanesti:

 • Ordonanta 34/2006 – Documentatia de atribuire – Sectiunea IV – Modelul de contract;
 • Manualul responsabilului tehnic cu executia (seful de santier);
 • Manualul dirigintelui de santier;
 • HG 273/2004 – receptia lucrarilor;
 • Cartea tehnica a constructiei;
 • Mentenenta si postutilizarea.

1.5. Scurta prezentare a OG 34/2006:

 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor;
 • Principalele tipuri de proceduri;
 • Criteriile de calificare si selectie – exemple; Criteriile de atribuire;
 • Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrari, contractele combinate);
 • Tipurile de contracte de lucrari – Contractul de lucrari/Contractul de lucrari cu proiectare inclusa/Contractul la cheie (Ordinul ANRMAP 1084);
 • Intocmirea documentatiei de atribuire (procedurile; cererea de oferte, licitatie deschisa, concursul de solutii, dialogul competitiv) – exemple practice pentru atribuirea unui contract de lucrari, cu discutarea urmatoarelor elemente: caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si formulare;
 • Contestatii cu privire la modalitatea de incheiere a contractului de lucrari.

1.6. Evolutia conditiilor contractuale FIDIC in legislatia romana (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr. 915/465/415 din 25 martie 2008, Ordinul MEF/MT/MDLPL Nr. 1059/555/306 din 2009).

2.    ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT DE PROIECT

2.1. Conceptul general de proiect – Documentatiile tehnico-economice ca parte componenta a proiectului;

2.2. Proiect/Organizatie – proiectul in cadrul organizatiei;

2.3. Ierarhizarea proiectelor (Politici – Programe – Proiecte – Componente);

2.4. Tipuri de proiecte;

2.5. Ciclurile de viata ale proiectului – PCM (detalierea fundamentarii componentelor fiecarie etape din PCM);

 • programare;
 • identificare;
 • formulare + evaluare ex-ante;
 • finantare;
 • implementare;
 • audit.

(exemplificari practice)

2.6. Uneltele de baza ale PM:

 • Matricea Cadru Logic (Logical Framework):
  • Analiza necesitatilor;
  • Analiza obiectivelor;
  • Analiza problemelor;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Analiza strategiilor;
  • Definirea scopurilor;
  • Definirea activitatilor;
  • Planificarea resurselor;
  • Definirea indicatorilor (SMART);
  • Stabilirea mijloacelor de masurare; (metode de elaborare; arborele problemelor – arborele obiectivelor, exemple practice).
  • Graficul GANTT;
  • Bugetul proiectului (metode de evaluare si bugetare/tipuri de cheltuieli).

2.7. Managementul riscurilor;

2.8. Managementul echipei de proiect;

2.9. Managementul comunicarii in cadrul proiectului;

2.10. Managementul calitatii proiectului.

3.    PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARTI FIDIC

3.1. Tipuri de contracte FIDIC.

3.2. Paralela intre Conditiile contractuale; FIDIC Rosu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu.
3.3. Atributiile principale ale “INGINERULUI FIDIC” (paralela cu legislatia romana – Dirigintele de santier).
3.4. Atributiile principale ale ANTREPRENORULUI (paralela cu legislatia romana – Responsabilul tehnic cu executia).
3.5. Atributiile principale ale BENEFICIARULUI (paralela cu legislatia romana – Autoritatea contractanta).
3.6. Documentele santierului – ordinele de  variatie (paralela cu legislatia romana – procesele verbale de modificari, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de lucrari suplimentare, dispozitiile de santier, NRurile, NCSurile).
3.7. Decontarea lucrarilor – platile pe cantitati de lucrari – FIDIC Rosu/platile forfetare – FIDIC Galben si Argintiu (paralela cu legislatia romana – avansurile, situatiile de lucrari, atasamentele, postmasuratorile, cererea finala de plata, situatia cumulata de lucrari, platile forfetare, probele functionale).
3.8. Receptia lucrarilor (paralela cu legislatia romana –  receptia la terminarea lucrarilor, receptia finala, perioada de notificare a defectelor, perioada de garantie).
3.9. Evenimente care pot genera “Revendicari (claim-uri)” din partea Antreprenorilor.
3.10. Metode de abordare a “Revendicarilor” astfel incat acestea sa nu se transforme in “Dispute”.
3.11. Diferentele specifice cartilor FIDIC – Comisile de judecare a litigiilor:

 • Tipuri de “Revendicari” care pot conduce la “Dispute”;
 • Managementul supervizarii – modul “diplomatic” de  solutionare a “Disputelor”;
 • Cadrul institutional de solutionare a disputelor; costuri.

4.    STUDII DE CAZ FIDIC

4.1. Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;

4.2. Analiza modului de solutionare a litigiilor FIDIC;

4.3. Discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Paul IONITA – arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

Locatie: Bucuresti
Perioada: 
29 ianuarie – 1 februarie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Locatie: Constanta – Hotel***
Perioada: 
19 – 22 februarie 2015

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 900 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Proiectelor

Sursa foto: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100105784

ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICA

ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICA

Tags: , , , , , , , , , , ,


ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICAManagementul aprovizionarii releva o serie de aspecte particulare legate de gestiunea eficienta, tolerabila si proportionala privind atat partea tehnica si executia livrabilelor specifice, cat si specificul problemelor legate de managementul financiar si al resurselor umane implicate si interesate de un astfel de demers. Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati cu o abordare manageriala.

Cursul este unul practic prin excelenta, participantii avand posibilitatea de a aplica imediat notiunile teoretice in exercitii si aplicatii practice in scopul asimilarii informatiilor obtinute si identificarii celor mai bune solutii pentru rezolvarea problemelor cu care se vor confrunta in acest domeniu de activitate.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. Managementul Aprovizionarii.

1.1. Planificarea activitatii de aprovizionare: Stabilirea nevoilor firmei, Activitatea in echipa, Documente utilizate, Circuit documente;

1.2. Proceduri de calitate: Sistemul calitatii, Planuri de calitate, Receptia si predarea produselor, Produse neconforme;


1.3. Selectarea furnizorilor: Criterii de selectie a furnizorilor, Analiza ofertelor furnizorilor, Negocierea contractelor, Temei legal, Modele Contracte, Clauze contractuale;

1.4. Mentinerea relatiilor cu furnizorii.

 1. Managementul Stocurilor.

2.1. Categorii de stocuri;

2.2. Gestionarea si controlul stocurilor;

2.3. Costuri: directe, indirecte, de stocare.

 1. Procedura Inventarierii.

3.1. Temei legal;

3.2. Definitia si obiectul inventarierii;

3.3. Desfasurarea inventarierii;

3.4. Stabilirea rezultatelor inventarierii;

3.5. Valorificarea rezultatelor inventarierii.

 1. Management si Logistica.

4.1. Descrierea si organigrama firmei;
Descriere firma, Organigrama, categorii de personal (conducere, direct productiv, indirect productiv);


4.2. Identificare activitati logistica
Factori care influienteaza logistica firmei, Principiile si functiile managementului logistic, Sistemul informational si managementul logistic, Logistica distributiei si aprovizionarii, Logistica stocurilor: depozitare, paletizare, containerizare;

Concluzii, discutii libere, intrebari.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager”, Cod COR 112 029, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Liliana Efstatiade

Locatie: Suceava

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1500 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

ACHIZITII. STOCURI. INVENTARIERE. LOGISTICA

accesare-fonduri-europene-portofel-bani-euro-curs-certificare-ID-10054746

Agenda 2020. Curs practic de scriere a proiectelor europene pentru accesarea Fondurilor Europene

Tags: , , , , , , , ,


By Stuart Miles, published on 26 August 2011 Stock Photo - image ID: 10054746I. MODIFICARI LEGISLATIVE APARUTE IN EXERCITAREA ATRIBUTIILOR:
 Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 Documente specifice controlului financiar preventiv, operatiuni supuse vizei CFP;
 Operatiuni supuse CFP;
 Analiza si solutii in cazul refuzului de viza;
 Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitati de CFP;
 Competenta loctiitorului persoanei desemnate pentru exercitarea controlului financiar preventiv;
 Pasii parcursi in vederea acordarii vizei CFP;
 Returnarea documentatiei la verificarea de fond;
 Refuzul de viza;
 Autorizarea efectuarii unor operatiuni pentru care se refuza viza de control financiar preventiv;
 Procedura operationala CFP;
 Exemple de operatiuni;
 Documente specifice, elaborarea de rapoarte.

II. ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE SPECIFICE OPERATIUNILOR SUPUSE CFP:
 Deplassri interne/ externe, ordonantare plata personal, alte operatiuni supuse CFP;
 Alte tipuri de operatiuni;
 Contractul/ comanda de achizitie publica.
III. CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE:
 Noutati legislative in materia controlului financiar de gestiune. HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.
O.U.G nr. 94/ 2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii
economici;
 Organizarea si obiectivele controlului financiar de gestiune;
 Intocmirea Programului anual de activitate;
 Procedura operationala CFG;
 Procedee si tehnici de exercitare a controlului financiar de gestiune;
 Intocmirea actelor de control;
 Valorificarea constatarilor organelor de control;
 Rolul CFG in implementarea recomandarilor transmise in urma misiunilor de audit intern sau extern
entitatii;
 Studii de caz.
IV. ELABORAREA CECKLIST-URILOR DE CONTROL UZUALE IN ACTIVITATEA DE CFG –
PREGATIREA ACTIVITATILOR DE CONTROL:
 Ceck-list inventariere;
 Ceck-list achizitii publice;
 Ceck-list organizare si exercitare CFP;
 Ceck-list organizare si conducere contabilitatea entitatii;
 Studii de caz, exemple.
V. DEZBATERI

noul-Proiect-contaplusIN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Marius Gerald STAMATE

Locatie: Suceava

Perioada: 12 – 14 decembrie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.
Servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.
BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!


Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1:

By Stuart Miles
Stock Photo – image ID: 10054746

Agenda 2020. Curs practic de scriere a proiectelor europene pentru accesarea Fondurilor Europene

Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia Muncii

Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia Muncii

Tags: , , , , , , ,


Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia MunciiAspecte teoretice si practice privind aplicarea legislatiei

 • Introducere in materie.
 • Rolul si importanta expertului in legislatia muncii.
 • Principiile legislatiei muncii.
 • Contractul individual de munca: incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare.
 • Evaluarea salariatilor.
 • Informarea si consultarea salariatilor.
 • Transferul de intreprindere.
 • Regulamentul intern.
 • Contractul colectiv de munca.
 • Raspunderea disciplinara si patrimoniala.
 • Functia publica: notiuni de baza.
 • Administratia muncii: notiuni de contencios administrativ si de raspundere contraventionala.
 • Acoperirea de nevoi de resurse umane: achizitia publica de servicii, agentia de munca temporara, munca detinutilor.
 • Impactul modificarilor preconizate din Codul Muncii.
 • Dialogul social: cadru juridic, aspecte teoretice si practice.

INVITATI

 • Reprezentanti din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
 • Reprezentanti din cadrul Inspectiei Muncii
 • Reprezentanti din cadrul ITM Bucuresti
 • Eduard NICOLAU – Lector legislatia muncii
 • Costel GILCA – Avocat

*Toti invitatii au confirmat prezenta la eveniment

Locatie: Bucuresti

Perioada: 12 decembrie 2014

Pret: 390 ron + TVA

Bonus: Participantii vor primi colectia de audiobook-uri „Ghidul Finantelor Europene – de la idee la proiect”

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Conferinta Nationala a Specialistilor in Legislatia Muncii

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook

Evenimente