Tag Archive | "Proiect Contaplus"


Control Intern Managerial

Tags: , , , , , , , , , ,


control-intern-managerial-curs-acreditare-anc-ID-10083659IMPLEMENTAREA, DEZVOLTAREA SI AUTOEVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. Controlul intern/managerial de la obligatie legala la instrument util managerului. Necesitatea implementarii sistemelor de control intern/managerial in entitatile publice.
 2. Conceptul de control intern/managerial. Confuzii si erori posibile privind scopul si sfera controlul intern/managerial.
 3. Prezentare comparativa intre controlul intern/managerial si abordarile anterioare, din Romania, privind functia de control.
 4. Organizarea si functioanrea comisiei constituite pentru monitorizarea, coordonarea si indrumarea metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern/managerial in entitate. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
 5. Planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern/managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Erori posibile privind elaborarea programului pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
 6. Criterii pentru stabilirea functiilor sensibile (implementarea Standardului nr. 4 – Functii sensibile).
 7. Definirea de obiective „SMART”. Exemple de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni „SMART”. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 7 – Obiective.
 8. Imbunatatirea documentelor de planificarea. Principalele elemente componente ale unui plan. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 8 – Planificarea.
 9. Stabilirea ipotezelor de planificarea. Exemple privind implementarea Standardului nr. 15 – Ipoteze, reevaluari.
 10. Definirea indicatorilor de performanta. Exemple de indicatori. Evaluarea calitatii indicatorilor de monitorizare a performantelor. Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 10 – Monitorizarea performantelor.
 11. Identificarea riscurilor semnificative ale entitatii. Exemple de riscuri. Formularea riscurilor in consens cu buna practica in domeniu. Stabilirea apetitului la riscu (tolerantei la risc). Evaluarea si prioritizarea riscurilor. Gestionarea riscurilor. Model pentru elaborarea registrului de riscuri. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 11 – Managementul riscului.
 12. Avantajele eleborarii si aplicarii procedurilor operationale. Schema de elaborare/actualizare a procedurilor. Deficiente si erori posibile in implementarea Standardului nr. 17 – Proceduri.
 13. Organizarea si pozitionarea structurii de audit intern in organizatie. Erori si deficiente posibile in implementarea Standardului nr. 25 – Auditul intern.
 14. Integrarea controlului intern/managerial in procesele/activitatile curente ale entitatii.
 15. Autoevaluarea sistemului de control intern/managerial. Ghid de completare a chestionarului de autoevaluare. Model completat de chestionar de autoevaluare.

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lectori: Specialisti in audit si control

Locatie: Eforie Nord

Perioada: 21 – 24 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By ddpavumba
Stock Image – image ID: 10083659

Control Intern Managerial

curs-practici-de-efientizare-contabilitate-fiscalitate-intreprindere-pusculita-porc-verde-bani-dolari-valuta-ID-100144072

Curs practic de eficientizare a activitatii contabile si fiscale a intreprinderii

Tags: , , , , , , , , , , ,


curs-practici-de-efientizare-contabilitate-fiscalitate-intreprindere-pusculita-porc-verde-bani-dolari-valuta-ID-100144072De la contabilitatea primara pana la directorul economic si, mai sus, la managementul intreprinderii, cunoasterea regulilor contabile si fiscale reprezinta mai mult decat o necesitate.

Daca vorbim de simpla inregistrare a unui document (responsabilitatea contabilului), luarea unei decizii cu o importanta componenta contabila sau fiscala (sarcina directorului economic) sau luarea unei decizii la nivel de intreprindere (responsabilitatea conducerii societatii), fiecare dintre acestea necesita un nivel tot mai inalt de cunostinte in contabilitate si fiscalitate. Latura fiscala ne poate aduce, uneori, grave prejudicii.

Drept urmare, venim in intampinarea celor interesati, cu o abordare practica a unor subiecte de interes major in domeniile contabil si fiscal.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

A. COMPLETARILE ADUSE ORDINULUI 3055/2009 PRIVIND REGLEMENTARILE CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE, IN VIGOARE DE LA 1 IANUARIE 2014, CU IDENTIFICAREA DISTINCTA A ELEMENTELOR NOU INTRODUSE, PRINTRE CARE:

1. Aparitia de noi conturi si reguli de utilizare;

2. Reguli privind recunoasterea elementelor;

3. Cesiunea de creante;

4. Elemente specifice raportarilor anuale;

5. Categoriile utilizatorilor de informatii contabile.

B. NOTIUNI DE FISCALITATE, INSISTANDU-SE IN SPECIAL ASUPRA CELOR MAI INTALNITE OPORTUNITATI IN PRACTICA:

 

1. IMPOZITAREA INDIRECTA – taxa pe valoarea adaugata:

1.1. Aplicarea notiunilor specifice;

1.2. Obligatiile de inregistrare si raportare in materie de taxa pe valoarea adaugata;

1.3. Sistemul de TVA la incasare;

1.4. Limitarea dreptului de deducere a TVA-ului;

1.5. Bunuri constatate, lipsa din gestiune;

1.6. Anularea inregistrarii unei persoane in scopuri de TVA;

1.7. Ajustarea deducerii;

1.8. Masuri de simplificare;

1.9. Obligatii de raportare a operatiunilor intracomunitare;

1.10. Obligatii de inregistrare – Registrul Operatorilor Intracomunitari.

 

2. IMPOZITAREA COMPANIILOR:

2.1. Sisteme de declarare si plata a impozitului pe profit;

2.2. Calculul si inregistrarea impozitului pe profit;

2.3. Scutirea de impozit pe profitul reinvestit;

2.4. Venituri neimpozabile / Cheltuieli nedeductibile;

2.5. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor;

2.6. Impozitarea persoanelor juridice straine si a veniturilor din surse externe.

 

3. IMPOZITAREA PERSOANELOR FIZICE:

3.1. Reguli pentru stabilirea venitului net anual din activitati independente in baza contabilitatii in partida simpla;

3.2. Impunerea pe baza de norme de venit;

3.3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor – arenda;

3.4. Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente;

3.5. Veniturile obtinute in Romania de beneficiarii nerezidenti.

 

4. CONTRIBUTIILE SOCIALE

 

5. IMPOZITUL PE CONSTRUCTII:

5.1. Contribuabili;

5.2. Scutiri;

5.3. Mod de calcul;

5.4. Termene de declarare;

5.5. Plata.

 

C. FINALITATEA CONTABILITATII:

1. Efectuarea inventarierii anuale, reflectarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii.

2. Exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.

3. Practici fiscale de inchidere: aspecte specifice privind taxa pe valoarea adaugata.

4. Definitivarea calculului impozitului pe profit.

5. Cadrul legal pentru intocmirea si publicarea situatiilor financiare anuale.

6. Responsabilitati ce revin factorilor de decizie, conducere si supraveghere ale persoanei juridice, referitoare la intocmirea, aprobarea si publicarea situatiilor financiare anuale.

7. Situatiile financiare. Intocmire si utilizare.

8. Influente externe cu posibil efect asupra imaginii fidele, reale a unitatii.

9. Manualul de politici si proceduri contabile. Elaborare, limite, exemple.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Adriana POPA – Formator autorizat - (vasta experienta in domeniile contabilitate, fiscalitate)

Locatie: Eforie-Nord

Perioada: 7 – 10 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs practic de eficientizare a activitatii contabile si fiscale a intreprinderii 

Srsa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100144072

scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

Tags: , , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-fonduri-pixuri-culori-ID-100207502In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 • PACHET LEGISLATIV ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
 1. Introducere:
 • Structura Cadrului National Strategic de Referinta (CNSR).
 1. Ce sunt fondurile structurale si structura lor:
 • Fondul European de Dezvoltare Regionala – FEDR;
 • Fondul Social European – FSE;
 • Fondul de Coeziune – FC;
 • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala – FEADR;
 • Fondul European pentru Pescuit.
 1. Politica de coeziune.
 2. Care sunt Programele Operationale si structura lor:
 • Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice;
 • Programul Operational Transport;
 • Programul Operational Mediu;
 • Programul Operational Regional;
 • Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane;
 • Programul National de Dezvoltare Rurala;
 • Programul Operational Pescuit;
 • Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative;
 • Programul Operational Asistenta Tehnica;
 • Programele Operationale Cooperare Tranfrontaliera;
 • Programul Operational Marea Neagra;
 • Programul Operational Marea Neagra;
 • Programul Operational Sud-Est European;
 • Programele Operationale Cooperare Interregionala.

 

 • ELEMENTE-CHEIE ALE PROCESULUI DE ACCESARE A FONDURILOR STRUCTURALE
 1. Conceperea si initierea proiectului prin anuntarea deschiderii cererii de proiecte pe un anumit domeniu de interventie:

EXEMPLU: 121.PNDR (20 mai 2014 – 18 iulie 2014). Consultarea Ghidului Solicitantului.

 1. Ce este PNDR?

Programul National de Dezvoltare Rurala:

 • reprezinta un program de dezvoltare a spatiului rural romanesc;
 • se adreseaza nevoilor mediului rural;
 • vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica a Romaniei fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene;
 • indeplineste cerintele de dezvoltare rurala in contextul dezvoltarii durabile;
 • este complementar programelor operationale finantate din fonduri structurale..

 

Implementarea Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 se va realiza printr-o serie de masuri grupate in patru prioritati:

 • Cresterea competitivitatii sectorului agricol forestier (AXA 1);
 • Imbunatatirea calitatii mediului si zonelor rurale (AXA 2);
 • Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale (AXA 3);
 • Promovarea initiativelor locale de tip Leader (AXA 4).

 

AXA 1 – CRESTEREA COMPETITIVITATII SECTOARELOR AGRICOL SI FORESTIER

 • Obiective specifice:

-      imbunatatirea competentelor profesionale si prestarea de servicii de consultanta catre agricultori si proprietarii de padure, in vederea cresterii capacitatii de management in confruntarea cu un mediu nou;

-      restructurarea si dezvoltarea fermelor si cresterea competitivitatii produselor agricole si silvice;

-      restrucurarea sectoarelor de procesare a produselor agricole si a produselor forestiere.

 • Directii prioritare de finantare prin PNDR si oportunitatile de investitii:
 • 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte;
 • 112 – Instalarea tinerilor fermieri;
 • 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole;
 • 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii;
 • 123 – Cresterea valorii adaugate produselor agricole si forestiere;
 • 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii;
 • 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta;
 • 142 – Infiintarea grupurilor de producatori;
 • 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori.

 

AXA 2 – IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI SI ZONELOR RURALE

 • Obiective specifice:

-      asigurarea utilizarii continue a terenurilor agricole si conservarea si imbunatatirea starii resurselor naturale si a habitatelor.

 • Directii prioritare de finantare prin PNDR si oportunitatile de investitii:
 • 211 – Sprijin pentru zona montana defavorizata (ZMD);
 • 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana (zona seminificativ defavorizata si zonele defavorizate de conditii naturale specifice) – ZSD si ZDS;
 • 214 – Plati de agro-mediu.

 

AXA 3 – IMBUNATATIREA CALITATII VIETII IN ZONELE RURALE SI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE

 • Obiective specifice:

-      crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;

-      cresterea valorii adaugate in activitati non-agricole;

-      crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.

 • Directii prioritare de finantare prin PNDR si oportunitatile de investitii:
 • 313 – Incurajarea activitatilor turistice;
 • 321 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi;
 • 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale.

 

AXA 4 – LEADER

 • Obiective specifice:

-      crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;

-      cresterea valorii adugate in activitati non-agricole;

-      crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre micro-intreprinderi.

 • Directii prioritare de finantare prin PNDR si oportunitatile de investitii:
 • 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala;
 • 411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier,
 • 412 – Imbunatatirea mediului si spatiului rural;
 • 413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale;
 • 421 – Implementarea proiectelor de cooperare;
 • 431 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului;
 • 4311 – Constructia de parteneriate public-private;
 • 4312 – Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului.

 

 • CUM SCRIEM UN PROIECT
 1. Titlul;
 2. Cum se identifica si se descrieproblema proiectului.
 3. Cum stabilim scopul si obiectivele proiectului.
 4. Ce este si cum elaboram Planul de activitati al proiectului.
 5. Ce sunt si cum se identifica rezultatele proiectului.
 6. Ce sunt indicatorii de verificare.

 

 • RIGORILE INTOCMIRII DOSARULUI TEHNIC AL PROIECTULUI:
 1. Planul de afaceri.
 2. Studiul de piata.
 3. Bugetul proiectului.
 4. Investigatia tehnica.
 5. Studiul de fezabilitate: continutul si parametrii ceruti pentru realizarea studiilor de fezabilitate in cazul constructiilor si Memoriul tehnic in cazul echipamentelor.
 6. Bugetul, costuri, analiza economico-financiara.

 

 • AUDITUL INTERN SI EXTERN IN PROGRAMELE CU FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE
 1. De ce este nevoie de audit.
 2. Auditul programelor cu fonduri structurale.

 

 • ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE
 1. Cererea de finantare (aplicatia).
 2. Stabilirea gradului de evaluare.
 3. Realizarea evaluarii detaliate.
 4. Aprobarea proiectelor.

 

 • STRATEGIA DE COMUNICARE INTERN-INSTITUTIONALA SI MANAGEMENTUL RELATIILOR PUBLICE
 • De ce este necesara o strategie sau un plan de comunicare in cazul gestionarii proiectelor cu Fonduri Structurale?

 

 • PROBE PRACTICE
 1. Scriere cerere finantare (PNDR 121).
 2. Scriere plan de afaceri.
 3. Analiza financiara a indicatorilor.

Trainer: Ioana CERBUSpecialist in management si scriere proiecte

Locatie: Baile Felix – Hotel***

Perioada: 18 – 20 iulie 2014

Locatie: Bucuresti – U.S.A.M.V

Perioada: 18 – 20 iulie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Locatie: Eforie Nord

Perioada: 4 – 10 august 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 2.000 ron

*Taxa include: cazare in regim double (sase nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail:  office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100207502

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014 -2020

evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555

Evaluator Proiecte – curs acreditat ANC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

 

 •  Prezentarea generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
 •  Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;
 •  Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
 •  Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

 

 •  Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
 •  Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 

 •  Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
 •  Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT etc.);
 •  Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

 

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

 

 •  Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 •  Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari-devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
 •  Analiza economica si financiara a proiectelor , verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
 •  Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
 •  Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
 •  Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;
 •  Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE/IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

 

IV. INTREBARI, DEZBATERI

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Irina Colceru - evaluator proiecte, manager proiect, consultant international

Locatie: Eforie-Nord

Perioada: 24 – 27 iulie 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret sevicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By watiporn
Stock Image – image ID: 100221555

guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687NORMELE GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN IN BAZA H.G. 1086/2013

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

A. GUVERNANTA CORPORATIVA

1. Conceptul de guvernanta corporativa.

2. Teorii asociate guvernantei corporative:

 • Teoria agentului;
 • Separatia dintre detinere si control;
 • Teoria persoanelor interesate („stakeholders”);
 • Teoria administratorului („stewardship”).

3. Necesitatea implementarii/dezvoltarii conceptului de guvernanta corporativa in entitatile publice.

4. Prezentarea principalelor modele privind guvernanta:

4.1. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernata internationale;

4.2. Principiile guvernantei corporative.

5. Actionari si persoane interesate:

5.1. Roluri;

5.2. Interesele celor doua grupuri.

6. Responsabilitatea sociala si guvernanta corporativa.

7. Consiliul de administratie:

7.1. Constituire si componenta;

7.2. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;

7.3. Atributiile principale ale consiliului de administratie;

7.4. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie.

8. Managementul de executie:

8.1. Criterii de selectie a directorilor executivi;

8.2. Atributiile principale ale managementului de executie;

8.3. Revocarea directorilor executivi;

8.4. Remunerarea directorilor executivi.

9. Comitetul de audit:

9.1. Relatia cu auditul intern;

9.2. Responsabilitatile comitetului de audit.

10. Auditul intern:

 • Organizarea si functionarea compartimentului de audit intern.

 

B. MANAGEMENTUL RISCULUI

1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.

2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.

3. Ce este riscul?

3.1. Cum se formuleaza un risc?

3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc;

3.3. Tehnici de identificare a riscurilor;

3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.

4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:

4.1. Explicare si exemplificare;

4.2. Intelegerea conceptelor de:

 • Risc inerent;
 • Risc rezidual;
 • Apetit si toleranta la risc;
 • Impact si probabilitate.

5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.

6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:

 • COSO I;
 • COSO ERM (Enterprise Risk Management);
 • COSO 2013;
 • SR ISO 31000/2010.

7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si modul lor de interpretare.

8. Conceptul de toleranta la risc:

8.1. Importanta tolerantei la risc;

8.2. Stabilirea tolerantei la risc;

8.3. Exemple din diferite domenii de activitate.

9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:

 • Identificarea riscului;
 • Analiza riscului;
 • Stabilirea tolerantei la risc;
 • Raspunsul la risc;
 • Monitorizarea procesului de management al riscului.

10. Analiza riscului:

10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;

10.2. Evaluarea riscului;

10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;

10.4. Erori posibile.

11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:

11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;

11.2. Consecintele materializarii riscului.

12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:

 • Metoda grafica;
 • Harta riscurilor;
 • Metoda tabelara.

13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):

13.1. Tipuri de raspuns la risc;

13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;

13.3. Exemple.

14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.

15. Monitorizarea procesului de management al riscului:

15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;

15.2. Scara de evaluare.

16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul risculuisau a unui proces functional de management al riscului.

17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.

18. Studiu de caz si exercitii.

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Marius TOMOIALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (certificare – CIA, CRMA).

Locatie: Eforie-Nord

Perioada: 21 – 24 august 2014

Pret: 800 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice (pentru Sibiu): 1.100 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Sursa foto1: By chanpipat
Stock Image – image ID: 10078687

Managementul-situatiilor-de-criza-tastatura-taste-now-acum-urgent- ID-100211586

Managementul Situatiilor de Urgenta

Tags: , , , ,


Managementul-situatiilor-de-criza-tastatura-taste-now-acum-urgent- ID-100211586SCOP:

1. Cunoasterea modelului organizational al managementului situatiilor de urgenta din Romania (premise, scop, principii si obiective);

2. Identificarea metodelor manageriale de conducere optime pentru aplicarea masurilor de prevenire, protectie si reabilitare in situatii de urgenta specifice;

3. Utilizarea metodelor cantitative in planificarea si organizarea masurilor de aparare impotriva efectelor dezastrelor;

4. Folosirea procedurilor operationale standardizate in managementul situatiilor de urgenta;

5. Cunoasterea notiunilor fundamentale privind asigurarea asistentei medicale de urgenta si modul de organizare al asistentei medicale de urgenta in raionul de interventie la dezastru.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

PARTEA I:

1. Scop, obiective si atributii ale sistemului de management pentru situatii de urgenta;

2. Apararea impotriva efectelor dezastrelor, etape si principii privind:

 • cautarea si salvarea;
 • primul ajutor;
 • evacuarea.

3. Actele de autoritate privind AII, emise de conducatorii institutiilor publice;

4. Infiintarea celulelor de criza pentru coordonarea activitatilor;

5. Documentele si evidentele specifice AII, la institutiile publice – modele, machete;

6. Stabilirea prioritatilor in interventie;

7. Decizia in situatii de urgenta, evaluarea riscurilor locale, planificarea, organizarea si conducerea actiunilor de cautare – salvarea si primul ajutor al victimelor la locul dezastrului;

8. Actorii implicati in restabilirea conditiilor normale de viata, metode si modele de redresare – responsabilitati, documente si raportari;

9. Comunicare si coordonare: raportarea, monitorizarea si evaluarea impactului interventiilor.

 

PARTEA a II-a – APLICATII PRACTICE/STUDII DE CAZ:

1. Planurile de protectie impotriva incendiilor – modele si metodologia de elaborare a acestora;

2. Modele practice de planuri specifice situatiilor de urgenta generate de: cutremure, inundatii, etc.;

3. Instructiuni specifice de aparare impotriva situatiilor de urgenta – modele si metodologia de elaborare a acestora.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Adrian GIUISpecialist situatii de urgenta

Locatie: Poiana Brasov – Hotel***

Perioada: 17 – 20 iulie 2014

Pret: 800 ron + TVA

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare.

Pret servicii turistice: 900 ron (TVA inclus)

*Taxa include: cazare in regim double (trei nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

In urma evaluarii se obtine DIPLOMA DE PARTICIPARE oferita de catre furnizorul de formare profesionala, Proiect ContaPlus®.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foro 1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100211586

Managementul Situatiilor de Urgenta

curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989

Curs autorizat de Achizitii Publice in Romania

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I.                      CELE MAI RECENTE MODIFICARI LEGISLATIVE

1.  Impactul acestor modificari asupra derularii achizitiilor publice in Romania;

2.    Regulamentul (UE) nr. 1336/2013, Legea nr. 193/2013, Instructiunea nr. 1/2013 a ANRMAP;

3.    Importanta elaborarii unor cerinte de calificare restrictive.

II.                   ACTORII INSTITUTIONALI:

1.             ANRMAP, UCVAP, CNSC, AM (in cazul proiectelor cofinantate din fonduri europene);

2.             Instantele de judecata.

III.                AUTORITATILE CONTRACTANTE:

 • Entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta.

IV.                 TIPURILE DE CONTRACTE:

1.  Contractele de furnizare;

2.  Contractele de servicii;

3.  Contractele de lucrari.

V.                    ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU:

1.             Codul CPV sau obiectul contractului?

2.             Estimarea valorii contractului de achizitie publica;

3.             Cheltuielile diverse si neprevazute;

4.  Circumstantele imprevizibile si aplicarea negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (articolul 122 litera i si articolul 252 litera j).

VI.                 PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

1.    Determinarea si alegerea procedurii de atribuire;

2.    Privire speciala asupra:

 • licitatiei;
 • cererii de oferta;
 • negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (articolul 122 litera i si
  articolul 252 litera j).

VII.              ACHIZITIA DIRECTA:

VIII.           ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA:

 • Planificarea;
 •  Elaborarea documentatiei;
 •  Anuntul/invitatia de participare;
 •  Clarificari si erate, sedinta de deschidere a ofertelor;
 •  Evaluarea ofertelor;
 •  Pretul aparent neobisnuit de scazut;
 •  Atribuirea si incheierea contractului de achizitie publica/a acordului-cadru;
 •  Anularea procedurii;
 •  Contestatii;
 • Executarea si incetarea contractului;
 • Documentul constatator;
 • CNSC – termene de contestare si asteptare, sanctiuni.

IX. DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE

X. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/A ACORDULUI CADRU

XI. DERULAREA/EXECUTAREA CONTRACTULUI

XII. FINALIZAREA CONTRACTULUI

XIII. MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Corneliu BURADA – profesor universitar doctor, expert achizitii publice

Locatie: Bucuresti

Perioada: 18 – 20 iulie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs autorizat de Achizitii Publice

Sursa foto 1: By foto76
Stock Photo – image ID: 100170989

Audit Intern – Derularea Auditului Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , ,


audit-intern-sector-public-puzzle-text-curs-acreditat-anc-ID-100124617Noile modificari legislative – H.G. nr. 1086/2013

Cursul abordeaza atat aspectele noi aduse de modificarile legislative, dar si alte aspecte ce ridica probleme in activitatea zilnica a auditului intern. La finele cursului, participantii vor dobandi sau isi vor imbunatati abilitatile de a planifica si derula activitati de audit intern.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) 

PLANIFICAREA SI REALIZAREA MISIUNILOR DE AUDIT INTERN

 1. Planificarea activitatii de audit intern

1.1.Pasii ce trebuie urmati pentru realizarea planificarii anuale si multianuale. Aplicatii practice. Discutii prin prisma legislatiei nationale, dar si prin prisma standardelor de audit intern international acceptate.

1.2.Gestiunea resurselor umane. Identificarea, alocarea si utilizarea resurselor umane pentru realizarea planului anual. Gestiunea insuficientei resursei umane in cadrul compartimentelor de audit intern.

 1. Misiunea de audit intern de asigurare

2.1.Metodologia de derulare a misiunilor de asigurare. Modificari legislative: dosarul permanent, studiul preliminar, noua abordare in stabilirea obiectivelor misiunii de audit si integrarea evaluarii sistemului de control intern managerial, eveluarea initiala a controlului intern, definirea si utilizarea activitatii de testare in colectarea probelor de audit, fisa de identificare si analiza a problemei. Utilizarea managementului riscului in activitatea de audit intern.

2.2.Structura si organizarea dosarelor de audit intern: dosarul de audit public intern, dosarul de lucru.

2.3.Aplicatie practica privind derularea unei misiuni de audit intern

Pregatirea misiunii de audit intern:

 • Emiterea Ordinului de Serviciu;
 • Emiterea Declaratiilor de independenta;
 • Elaborarea notificarii privind declansarea misiunii de audit intern;
 • Sedinta de deschidere;
 • Constituirea si actualizarea dosarului permanent;
 • Prelucrarea si documentarea informatiilor;
 • Evaluarea riscurilor;
 • Evaluarea controlului intern;
 • Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern;
 • Elaborarea programului misiunii de audit intern.

Interventia la fata locului:

 • Efectuarea testarilor si formularea constatarilor;
 • Analiza problemelor si formularea recomandarilor;
 • Analiza si raportarea iregularitatilor;
 • Revizuirea documentelor si constituirea dosarelor de audit intern;
 • Sedinta de inchidere.

Raportarea rezultatelor recomandarilor

Supervizarea 

 1. SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL
 2. Ce sunt Standardele de control intern/managerial, cum au aparut si de ce sunt necesare? Ce beneficii am daca implementez aceste standarde?
 3. Discutarea standardelor problematice, in functie de perceptia cursantilor: functii sensibile, obiective, managementul riscului, etc.
 4. Cum se poate implica auditul in aceasta activitate? Care este interactiunea acestei activitati cu auditul intern?

DEZBATERI

noul-Proiect-contaplusIn urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector: Dragos NICULAE – Specialist in audit si control

Locatie: Galati – Hotel***

Perioada: 27 – 29 iunie 2014

Locatie: Eforie Nord– Hotel***

Perioada: 24 – 27 iulie 2014

Pret: 900 ron (Galati)

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret: 800 ron (Eforie Nord)

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.000 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100124617

Audit Intern – Derularea Auditului Intern in Sectorul Public

Esantionare-in-audit-tastatura-sample-ID-100211595

Practici si Tehnici de Esantionare in Audit

Tags: , , , , , , , , ,


Esantionare-in-audit-tastatura-sample-ID-100211595Cursul are la baza materiale de referinta, privind esantionarea, elaborate de institutii internationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 1. Informatii de baza privind esantionarea. Definirea notiunilor si prezentarea elementelor primare:
 • populatie;
 • esantion;
 • reprezentativitate;
 • materialitate;
 • nivel de asigurare;
 • riscuri;
 • stratificare;
 • esantionare statistica versus esantionare non-statistica.
 1. Esantionarea non-statistica. Elemente teoretice si exemplu practic.
 • Ce este un esantion reprezentativ?
 • Cate elemente trebuie sa cuprinda esantionul?
 • Care elemente din populatie trebuie incluse in esantion?
 • Omogenitate vs. Eterogenitate in esantionare;
 • Esantionarea cu numere aleatorii. Esantionarea pe baza de interval. Esantionarea cu ajutorul Excel.
 • Partea practica va viza planificarea esantionarii, extragerea esantionului, examinarea esantionului, interpretarea si valorificarea rezultatelor.
 1. Esantionarea statistica. Elemente de baza.
 • modelul riscului de audit;
 • riscul de audit;
 • riscul de erori materiale;
 • riscul de control;
 • riscul inerent;
 • riscul de detentie;
 • cum identific aceste riscuri si cum le folosesc in procesul de esantionare;
 • nivelul de asigurare;
 • nivelul de incredere;
 • abordarea institutiilor europene cu privire la aplicarea esantionarii in audit;
 • audit de sistem vs. audit operational.
 1. Esantionarea statistica de atribute (Auditul de sistem). Elemente teoretice si exemplu practic. Partea practica va viza planificarea esantionarii, extragerea esantionului, examinarea esantionului, interpretarea si valorificarea rezultatelor.
 2. Esantionarea statistica MUS (Auditul operational). Elemente teoretice si exemplu practic.
 • Ce este un esantion reprezentativ?
 1. Dezbateri.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Specialist in audit si control din cadrul Ministerului Finantelor Publice

Grup tinta:

 • auditori interni sau financiari;
 • persoane interesate de functia de audit;
 • persoane care interactioneaza cu auditul intern sau care beneficiaza de pe urma lui;
 • manageri de institutii publice sau private.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern”, Cod COR 241 105, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Locatie: Eforie Nord

Perioada: 24 – 27 iulie 2014

Pret: 800 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 1.100 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Practici si Tehnici de Esantionare in Audit

Sursa foto 1:

By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100211595

 

management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122

Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 • TEMATICA ABORDATA(fara a se limita la aceasta) 
  1. Aspecte legate de organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice:
  2. OMFP nr. 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
  3. OMDB nr. 2021/2013;
  4. OMDB nr. 556/2014.
  5. Precizari privind modificarile legislative.
  6. Influentele OMFP nr. 720/2014 asupra contabilitatii.
  7. Prezentarea legislatiei relevante aplicabila intocmirii situatiilor financiare trimestriale in anul 2014:
  8. corelatii intre formulare;
  9. probleme rezultate ca efect al nerespectarii procedurilor de intocmire;
  10. adaptarea politicilor si procedurilor contabile la specificul institutiilor publice.
  11. Operatiuni specifice efectuate in vederea intocmirii situatiilor financiare trimestriale, estimari, corectari de erori, evenimente ulterioare datei bilantului.
  12. Angajarea cheltuielilor pentru actiuni multianuale.
  13. Dezbateri.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice

Locatie: Baile Felix

Perioada: 18 – 20 iulie 2014

Pret: 900 ron

*Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

*Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

 1. Sursa fotot 1: By Pong
Stock Photo – image ID: 100240122

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook

Evenimente