Tag Archive | "Proiect Contaplus"


Scrierea-proiectelor-europene-dosar-coli-ID-100247068

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014-20120. Aspecte juridice si practice

Tags: , , , , , , , , , ,


Scrierea-proiectelor-europene-dosar-coli-ID-100247068TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

 1. CUM SCRIEM UN PROIECT EUROPEAN?

 • Cum se redacteaza o cerere de finantare?
 • Care sunt elementele cheie pe care un potential solicitant de fonduri trebuie sa le cunoasca?
 • Ce este Ghidul Solicitantului?
 • Ce reprezinta cheltuielile eligibile si cele neeligibile?
 • Care sunt activitatile eligibile?
 • Bugetul proiectului – oglinda „in bani” a activitatilor;
 • Importanta respectarii termenelor-limita;
 • Grupul tinta si satisfacerea nevoilor acestuia;
 • Cum trebuie realizate achizitiile publice in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene?
 • Indicatorii;
 • Temele orizontale (egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, etc.) – importanta justificarii acestora.

2.    URMATOAREA PERIOADA DE PROGRAMARE 2014-2020:

 • Vechi si nou: ce se modifica in regulamentele europene si care este impactul acestor modificari in Romania; sursele de finantare pentru 2014-2020; noile programe operationale; cele mai importante modificari fata de perioada de programare 2007-2013;
 • Cadrul institutional: care vor fi Autoritatile de Management si Organismele Intermediare?
 • Se vor accesa mai usor banii europeni? Reducerea birocratiei si simplificarea sistemului: realitate sau dorinta?
 • Prezentarea actelor normative europene. De ce regulamente? De ce directive? Diferenta dintre cele doua si consecintele practice;
 • Modul in care noul cadru legislativ european influenteaza accesarea fondurilor europene in Romania;
 • Achizitiile publice in cadrul proiectelor cofinantate din fonduri europene.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziunea europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Lector: Violeta Stefanescu – expert jurist, manager proiect, expert achizitii publice, expert accesare fonduri europene, formator autorizat

Locatie: Bucuresti

Perioada: 16 – 18 mai 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Scrierea Proiectelor Europene – Fondurile Europene 2014-20120. Aspecte juridice si practice

Sursa foto: By hywards 
Stock Image – image ID: 100247068

guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,


guvernanta-corporativa-audit-intern-sector-public-siluete-oameni-business-harta-glob-albastru-ID-10078687NORMELE GENERALE PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN IN BAZA H.G. 1086/2013

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

A.  GUVERNANTA CORPORATIVA IN SECTORUL PUBLIC:

1.    Conceptul de guvernanta corporativa. Necesitatea implementarii/dezvoltarii acestui concept
in entitatile publice;

2.    Prezentarea principalelor modele privind guvernanta. Comparatie succinta intre principalele coduri de guvernanta. Principiile guvernantei corporative;

3.    Consiliul de administratie. Constituire si componenta. Numirea, realegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie. Atributiile principale ale consiliului de administratie. Erori posibile privind organizarea si functionarea consiliului de administratie;

4.    Managementul de executie. Criterii de selectie a directorilor executivi. Atributiile principale ale managementului de executie. Revocarea directorilor executivi. Remunerarea directorilor executivi;

5.    Comitetul de audit. Relatia cu auditul intern. Responsabilitatile comitetului de audit;

6.    Managementul integrat al riscului. Identificarea si gestionarea riscurilor. Stabilirea apetitului la risc si a tolerantei la risc;

7.    Controlul intern;

8.    Etica si integritate. Codul de etica. Erori posibile privind etica si integritatea;

9.    Raportarile externe. Indicatorii de monitorizare a performantelor;

10.Elemente privind auditul procesului de guvernanta;

11.Exemple si studii de caz. 

B.   AUDITUL PUBLIC INTERN IN SECTORUL PUBLIC:

1.    Prezentarea principalelor modificari aduse de Normele generale privind exercitarea activitatii de audit public intern prin H.G. 1086/2013;

2.    Planificarea activitatii de audit intern: metodologia de elaborare a planului multianual de audit intern si a planului anual de audit intern. Exemplu de plan multianual de audit intern si de
plan anual de audit intern;

3.    Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. Exemple;

4.    Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparatie intre auditul de regularitate, sistem
si auditul performantei;

5.    Prezentarea metodologiei generale a unei misiuni de asigurare;

6.    Realizarea etapei de pregatire a misiunii de audit intern: initierea auditului, sedinta de deschidere, colectarea si prelucrarea informatiilor;

7.    Metodologia  de realizare a analizei riscurilor in cadrul unei misiuni de audit intern. Corelatia cu registrul riscurilor din entitatea auditata. Evaluarea gradului de incredere in controlul intern. Exemplu de analiza a riscurilor;

8.    Elaborarea programului misiunii de audit public intern. Exemplu;

9.    Realizarea interventiei la fata locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste;

10.Tehnica de elaborare a fisei de identificare si analiza a problemei (FIAP). Exemple de erori posibile si modalitati de evitare. Exemplu de FIAP. Exercitiu de elaborare a unui FIAP;

11.Elaborarea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor (FCRI). Exemplu. Ce este si
ce nu este o iregularitate. Exercitiu de elaborare a unui FCRI;

12.Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit;

13.Sedinta de inchidere. Exemplu;

14.Elaborarea raportului de audit intern;

15.Realizarea concilierii. Tehnici de abordare a reuniunilor de conciliere;

16.Elaborarea Programului de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern;

17.Urmarirea recomandarilor. Exemple de fise de urmarire a recomandarilor si exemple de monitorizare a stadiului implementarii recomandarilor formulate;

18.Supervizarea misiunilor de audit intern. Tehnici de supervizare. Exemple;

19.Exemple si studii de caz

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusTrainer: Marius TOMOIALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (certificare – CIA, CRMA).

Locatie: Sibiu

Perioada: 25 – 27 aprilie 2014

Traineri: Marius TOMOIALA – presedintele comisiei de pregatire profesionala din cadrul Asociatiei Auditorilor Interni din Romania (certificare – CIA, CRMA) si  Svetlana MURESAN – Auditor public extern.

Locatie: Bucuresti

Perioada: 16 – 18 mai 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice (pentru Sibiu): 600 ron

Taxa include: cazare in regim double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Guvernanta Corporativa si Auditul Intern in Sectorul Public

Sursa foto1: By chanpipat
Stock Image – image ID: 10078687

scrierea-proiectelor-europene-curs-acreditat-ANC-iasi-dosare-colorate-ID-100105773

Scrierea Proiectelor Europene

Tags: , , , , , , , , , ,


scrierea-proiectelor-europene-curs-acreditat-ANC-iasi-dosare-colorate-ID-100105773Scrierea Proiectelor Europene in perioada 2014-2015 si Managementul Financiar al acestora

Acesta este un curs practic care are ca obiectiv dobandirea abilitatilor de utilizare eficienta a instrumentelor de implementare a unui proiect, de la scriere la obtinerea finantarii si asigurarea managementului proiectului in vederea atingerii obiectivelor acestuia.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. LEGISLATIA RELEVANTA IN GESTIONAREA FINANCIARA A FONDURILOR STRUCTURALE:

1.  Reglementari europene;

2. Reglementari nationale, acte normative si norme metodologice aprobate de Ministerul Finantelor Publice;

3. Reglementari specifice pentru domeniul proiectului, acte normative si norme metodologice aprobate

de Autoritatile de Management;

4. Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern;

5. Codul de etica in auditul intern;

6. Ciclul de audit.

II. CADRUL INSTITUTIONAL

III. MANAGEMENTUL PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE (CICLUL MANAGEMENTULUI DE PROIECT):

1. Rol si utilitate;

2. Fazele ciclului de proiect;

3. Abordarea prin cadrul logic: analiza, planificare si exercitii practice;

4. Matricea logica: avantaje si dezavantaje;

5. Criterii de evaluare.

 

IV. EVIDENTA SI ASIGURAREA SURSELOR DE FINANTARE:

V. MECANISME DE PLATI

VI. BUGETUL PROIECTULUI SI EXECUTIA BUGETARA

VII. ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR:

1. Cheltuieli eligibile;

2. Cheltuieli neeligibile;

3. Conditii de eligibilitate a cheltuielilor;

4. Propuneri legislative privind eligibilitatea cheltuielilor 2014-2020.

VIII. PREFINANTAREA SI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR:

1. Reguli de acordare, solicitare, utilizare si inregistrare a prefinantarii;

2. Rambursarea cheltuielilor;

 • Intocmirea cererii de rambursare/plata;
 • Elaborarea raportului de progres;
 • Documentele justificative care stau la baza cererii de rambursare.

3. Plata TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari.

IX. AUTORIZAREA CHELTUIELILOR

X. ASPECTE LEGATE DE GESTIUNEA DOCUMENTELOR

XI. ERORI FRECVENTE DIN PERSPECTIVA AUTORITATII DE AUDIT

XII. INTREBARI. DEZBATERI

In urma evaluarii se obtine un certificat de absolvire pentru ocupatia „Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene”, Cod COR 242 213, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Adela VOICU – Specialist in management financiar

Locatie: Iasi

Perioada: 30 mai – 1 iunie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100105773

 

audit-intern-societati-comerciale-puzzle-albastru-cuvant-ID-100120984

Auditul Intern pentru Societatile Comerciale

Tags: , , , , , , , , , ,


audit-intern-societati-comerciale-puzzle-albastru-cuvant-ID-100120984TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 I.   PREZENTAREA CONCEPTULUI DE AUDIT ITNERN:

 • Introducere, obiective si abordarea cursului;
 • Norme nationale privind auditul intern (Hotararea CAFR 88/2007, OMFP 38/2003, legislatie suplimentara specifica pentru IFN, Banci, Societati de Asigurare);
  • Definitia auditului intern; tipurile de misiuni de audit intern;
  • Standardele Internationale pentru Practica Profesionala a Auditului Intern;
  • Codul de etica in auditul intern;
  • Ciclul de audit.

 II.   PLANIFICAREA ACTIVITATII DE AUDIT INTERN:

 • Stabilirea universului de audit;
 • Stabilirea factorilor de risc;
 • Evaluarea riscurilor; prioritizarea zonelor auditabile;
 • Elaborarea planului de audit.

III.     DESFASURAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN:

Etapa 1 Planificarea Misiunii

Etapa 1.1 – Pregatirea (Initierea) Misiunii

 • Ordinul de misiune;
 • Notificarea;
 • Ordinul de serviciu;
 • Declaratiile de independenta.

Etapa 1.2 – Colectarea si prelucrarea informatiilor

 • Intelegerea si confirmarea proceselor ce compun activitatea auditata;
 • Obtinerea si revizuirea documentatiei existente;
 • Pregatirea de diagrame ale proceselor;
 • Descrierea in mod formal a proceselor auditabile.

Etapa 1.3 – Identificarea si analiza riscurilor si a controalelor

 • Identificarea riscurilor – registrul riscurilor;
 • Evaluarea controalelor – registrul controalelor;
 • Maparea controalelor existente cu riscurile identificate – matricea riscurilor si a controalelor.

Etapa 1.4 – Elaborarea programului misiunii de audit:

 • Probele de audit;
 • Tipul tehnicilor utilizate pentru obtinerea probelor de audit;
 • Elaborarea programului de audit.

Etapa 2Testarea eficacitatii functionarii controalelor/interventia la fata locului:

 • Elaborarea foii de lucru;
 • Fisa de identificare si analiza a problemei.

Etapa 3Raportare si opinie:

 • Sumarizarea deficientelor;
 • Sedinta de inchidere – prezentarea deficientelor;
 • Elaborarea proiectului de raport;
 • Emiterea raportului final.

IV.         Actiuni post audit/urmarirea recomandarilor:

 • Urmarirea implementarii recomandarilor;
 • Controlul calitatii auditului.

  V.         Concluzii

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor Intern”, Cod COR 241 105, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

Trainer: Marius SOREGA – expert in audit intern, control intern si managementul riscului pentru sectorul privat

Locatie: Bucuresti

Perioada: 25 – 27 aprilie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro 

Sursa foto: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100120984

management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122

Managementul Contabilitatii in Institutiile Publice

Tags: , , , , , , , , , , , ,


management-contabilitate-institutii-publice-curs-ANC-certificare-pix-calculator-cifre-calcule-ID-100240122TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1.     Intocmirea si depuneres situatiilor financiare in anul 2014. Raportari financiare lunare si situatii financiare trimestriale.

2.     Noua metodologie de inchidere a conturilor de finantare de disponibil si stabilirea rezultatului patrimonial (OMFP 2021/2013) pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, local, asigurari, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, precum si pentru activitati finantate din venituri proprii.

3.     OUG 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

4.     Cerinte privind cresterea calitatii informatiilor din situatiile financiare ale institutiilor publice. Prioritati realiste.

5.     Patrimoniul institutiilor publice – evidenta, administrare si inventariere

-       regimul bunurilor din domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrarea institutiilor publice;

-       reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice (Ordinul MEF 3.471/2008);

-       operatiuni de consolidare.

6.     Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice – ALOP
(OMFP 547/2009 pentru modificarea si completarea OMFP 1.792/2002). Actiuni multianuale.

7.     Proceduri contabile. Metode de elaborare.

8.     Stadiul implementarii ISPAS-urilor (Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public). Tendinte Europene – EPSAS.

9.     Aplicatii practice si studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert Fiscal”, Cod COR 241 221, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLocatie: Sibiu

Perioada: 25 – 27 aprilie 2014

Pret: 900

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pret servicii turistice: 600 ron

Taxa include: cazare in regilm double (doua nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa fotot 1: By Pong
Stock Photo – image ID: 100240122

Managementul Contabilitatii in Instituriile Publice

 

evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555

Evaluator Proiecte – curs acreditat ANC

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


evaluator-proiecte-curs-acreditat-oameni-siluete-business-panou-cuvinte-ID-100221555TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

 

I. NOTIUNI DE BAZA SI NOTIUNI SPECIFICE PRIVIND PROIECTELE SI EVALUAREA PROIECTELOR:

 

 •  Prezentarea generala a procesului de evaluare a proiectelor. Evaluarea proiectelor versus selectia proiectelor. Tipurile de evaluari existente;
 •  Ciclul managementului proiectelor si cele cinci Concepte majore ale evaluarii (Relevanta, Eficienta, Eficacitate, Impactul, Durabilitatea), dar si indicatorii de realizare/masurare;
 •  Categorii si tipuri de evaluare, designul evaluarii si metodologii de evaluare, metode aplicate in studiile de evaluare;
 •  Expertiza necesara in desfasurarea activitatii de evaluare proiecte.

II. IDENTIFICAREA OBIECTIVELOR SI PRIORITATILOR FINANTATORULUI, VIZATE DE PROIECT, PENTRU SELECTIA PROIECTELOR/A APLICATIILOR:

A. Evaluarea eligibilitatii si evaluarea strategica (relevanta, coerenta, calitate/impact)

 

 •  Ghidul Solicitantului aferent, grila de selectie a proiectelor, incadrari ale criteriilor versus conceptele evaluarii;
 •  Legatura intre matricea logica a proiectului si aplicarea conceptelor evaluarii.

B. Evaluarea operationala (management, structura de lucru, resurse)/Procesul de evaluare a proiectelor

 

 •  Proiecte cu investitie versus proiecte fara investitie;
 •  Identificarea maturitatii studiilor si analizelor efectuate in proiect/aplicatie (a obiectivelor, a partilor interesate, SWOT etc.);
 •  Analiza si evaluarea modului de redactare a proiectului raportat la obiectivele acestuia sau identificarea corectei formulari a designului proiectului.

 

III. EVALUAREA OPERATIONALA – ASPECTE TEHNICE SI ECONOMICE ALE PROIECTELOR DE INVESTITII (PROPUNERI DE PROIECTE CE CONTIN LUCRARI):

 

 •  Analiza tehnica a studiilor de fezabilitate sau a PT si DDE, dupa caz; studiul partilor narative si a planselor; tipurile de proiecte si de documente tehnice ce fundamenteaza proiectul/aplicatia (tipuri de investitii: drumuri, canalizari, cladiri, etc. si tipuri de volume de specialitate componente ale documentatiilor tehnico-economice aplicabile, cat si tipuri de studii necesare obligatorii), HG 28/2008;
 •  Modalitatea de compunere a partii economice a documentatiilor tehnico-economice (fluxul = antemasuratori-liste de cantitati de lucrari-devize pe categorii de lucrari-devize pe obiect-devizul general-bugetul proiectului). Modalitati de verificare si evaluare a acestora;
 •  Analiza economica si financiara a proiectelor , verificarea logicii celor 3 parti: analiza economica, analiza financiara, riscul si sustenabilitatea proiectului/aplicatiei;
 •  Analiza si evaluarea modului de planificare a activitatilor si resurselor;
 •  Solicitarea de clarificari, moduri de prezentare ale acestora;
 •  Notarea propunerilor de proiecte/determinarea „scoring-ului” si a contractarii;
 •  Studii de caz/exemple practice de evaluari, pe diferite grile ale programelor operationale din Romania (POSCCE/IMM-uri si Cercetare, POR/drumuri si centre de afaceri, POSDRU, POS Mediu/Axa 1).

 

IV. INTREBARI, DEZBATERI

 

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Evaluator Proiecte”, Cod COR 241 263 recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Irina Colceru - evaluator proiecte, manager proiect, consultant international

Locatie: Constanta

Perioada: 11 – 13 aprilie 2014

Locatie: Sibiu

Perioada: 25 – 27 aprilie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Sursa foto 1: By watiporn
Stock Image – image ID: 100221555

noutati-administrative-audit-stampila-ID-100108253

Noutati Legislative in Aplicarea Auditului Public Intern in baza H.G. 1086/2013

Tags: , , , , , , , , , ,


noutati-administrative-audit-stampila-ID-100108253TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I. NOI MODIFICARI LEGISLATIVE IN AUDITUL PUBLIC INTERN 

1. NORMELE DE CALIFICARE ale auditului public intern. Noutati legislative privind:

1.1.                Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern;

1.2.                Independenta si obiectivitatea;

1.3.                Numirea, respectiv destituirea sefului compartimentului de audit public intern;

1.4.                Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni;

1.5.                Competenta si constiinta profesionala;

1.6.                Evaluarea calitatii activitatii de audit public intern;

1.7.                Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern.

2. NORMELE DE FUNCTIONARE a auditului public intern. Noutati legislative privind:

2.1.                Planificarea activitatii de audit public intern. Aplicatii practice;

2.2.                Gestiunea resurselor umane;

2.3.                Evaluarea procesului de guvernanta;

2.4.                Misiunea de audit intern de asigurare. Tipologie. Misiunile de audit de regularitate, Misiunile de audit al performantei, Misiunea de audit de sistem;

2.5.              Metodologia generala de derulare a misiunilor de asigurare. Modificari legislative: dosarul permanent, studiul preliminar, noua abordare in stabilirea obiectivelor misiunii de audit si integrarea evaluarii sistemului de control intern managerial, evaluarea initiala a controlului intern, definirea si utilizarea activitatii de testare in colectarea probelor de audit, fisa de identificare si analiza a problemei. Utilizarea managementului riscului in activitatea de audit intern;

2.6.                Structura dosarelor de audit: dosarul de audit public intern, dosarul de lucru;

2.7.                Misiunea de audit intern de consiliere. Tipologie. Misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal, misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale;

2.8.                Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate;

2.9.                Misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern;

2.10.             Derularea misiunii de evaluare a activitatii de audit public intern.

II.           NORMELE PRIVIND COORDONAREA SI DESFASURAREA PROCESELOR DE ATESTARE NATIONALA SI DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA A AUDITORILOR INTERNI DIN SECTORUL PUBLIC SI A PERSOANELOR FIZICE:

1.      Obiectul de reglementare. Principii generale. Modalitatea de realizare a atestarii auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice;

2.      Nominalizarea membrilor si desfasurarea activitatii Comisiei de atestare. Nominalizarea Comisiei de atestare. Desfasurarea activitatii Comisiei de atestare;

3.      Obtinerea certificatului de atestare. Cerinte pentru detinerea competentelor, in vederea atestarii. Depunerea documentatiei in vederea atestarii;

4.      Eliberarea certificatelor de atestare. Procedura eliberarii certificatelor de atestare. Valabilitatea certificatului de atestare. Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare. Suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare. Pierderea valabilitatii certificatului de atestare.

III.        NORMELE PRIVIND SISTEMUL DE COOPERARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIEI DE AUDIT PUBLIC INTERN:

1.    Conditiile si termenii cooperarii. Acordul de cooperare. Organizarea compartimentului de audit public intern. Drepturile si obligatiile entitatilor publice partenere. Planificarea, realizarea si raportarea activitatii de audit public intern. Confidentialitatea. Finantarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de sistemul de cooperare;

2.    Continutul acordului de cooperare. Obiectul acordului de cooperare. Drepturile si obligatiile partilor in organizarea si exercitarea functiei de audit intern. Atributiile compartimentului de audit intern. Drepturile si obligatiile financiare ale partilor. Clauza de confidentialitate. Forta majora si litigii. Durata si incetarea acordului de cooperare.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLocatie: Constanta – HOTEL***

Perioada: 11 – 13 aprilie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Noutati Legislative in Aplicarea Auditului Public Intern in baza H.G. 1086/2013

Sursa foto1: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100108253

curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989

Curs autorizat de Achizitii Publice in Romania

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


curs-acreditat-autorizat-ANC-achizitii-publice-bani-monede-aur-turnulete-ID-100170989TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

I.                      CELE MAI RECENTE MODIFICARI LEGISLATIVE

1.  Impactul acestor modificari asupra derularii achizitiilor publice in Romania;

2.    Regulamentul (UE) nr. 1336/2013, Legea nr. 193/2013, Instructiunea nr. 1/2013 a ANRMAP;

3.    Importanta elaborarii unor cerinte de calificare restrictive.

II.                   ACTORII INSTITUTIONALI:

1.             ANRMAP, UCVAP, CNSC, AM (in cazul proiectelor cofinantate din fonduri europene);

2.             Instantele de judecata.

III.                AUTORITATILE CONTRACTANTE:

 • Entitatile juridice fara calitate de autoritate contractanta.

IV.                 TIPURILE DE CONTRACTE:

1.  Contractele de furnizare;

2.  Contractele de servicii;

3.  Contractele de lucrari.

V.                    ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/ACORDULUI CADRU:

1.             Codul CPV sau obiectul contractului?

2.             Estimarea valorii contractului de achizitie publica;

3.             Cheltuielile diverse si neprevazute;

4.  Circumstantele imprevizibile si aplicarea negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (articolul 122 litera i si articolul 252 litera j).

VI.                 PROCEDURA DE ATRIBUIRE:

1.    Determinarea si alegerea procedurii de atribuire;

2.    Privire speciala asupra:

 • licitatiei;
 • cererii de oferta;
 • negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participare (articolul 122 litera i si
  articolul 252 litera j).

VII.              ACHIZITIA DIRECTA:

VIII.           ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA:

 • Planificarea;
 •  Elaborarea documentatiei;
 •  Anuntul/invitatia de participare;
 •  Clarificari si erate, sedinta de deschidere a ofertelor;
 •  Evaluarea ofertelor;
 •  Pretul aparent neobisnuit de scazut;
 •  Atribuirea si incheierea contractului de achizitie publica/a acordului-cadru;
 •  Anularea procedurii;
 •  Contestatii;
 • Executarea si incetarea contractului;
 • Documentul constatator;
 • CNSC – termene de contestare si asteptare, sanctiuni.

IX. DOSARUL ACHIZITIEI PUBLICE

X. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/A ACORDULUI CADRU

XI. DERULAREA/EXECUTAREA CONTRACTULUI

XII. FINALIZAREA CONTRACTULUI

XIII. MANAGEMENTUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Corneliu BURADA – profesor universitar doctor, expert achizitii publice

Locatie: Bucuresti – U.S.A.M.V.

Perioada: 25 – 27 aprilie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Curs autorizat de Achizitii Publice

Sursa foto 1: By foto76
Stock Photo – image ID: 100170989

manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784

Managementul Proiectelor – ANC

Tags: , , , , , , , , , ,


manager-de-proiect-managen=mentul-proiectelor-anc-dosare-colorate-ID-100105784Privire speciala asupra contractelor de lucrari si FIDIC

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta)

1.    PREZENTARE GENERALA FIDIC

1.1. Prezentare generala FIDIC (Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti) si a principiilor generale a conditiilor contractuale de tip FIDIC;

1.2. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC on fluxul de derulare a unei investitii publice (fluxul; fundamentare – proiectare – aprobare proiect – aprobare investitie – achizitie lucrari – derulare luccrari – receptie – mentenanta);

1.3. Stabilirea locului si rolului conditiilor contractuale FIDIC in ciclurile Managementului de Proiect PCM (programare – identificare – formulare – finantare – implementare – evaluare ex-post);

1.4. Paralela intre conditiile contractuale FIDIC si prevederile legislatiei specifice romanesti:

 • Ordonanta 34/2006 – Documentatia de atribuire – Sectiunea IV – Modelul de contract;
 • Manualul responsabilului tehnic cu executia (seful de santier);
 • Manualul dirigintelui de santier;
 • HG 273/2004 – receptia lucrarilor;
 • Cartea tehnica a constructiei;
 • Mentenenta si postutilizarea.

1.5. Scurta prezentare a OG 34/2006:

 • Principiile care stau la baza atribuirii contractelor;
 • Principalele tipuri de proceduri;
 • Criteriile de calificare si selectie – exemple; Criteriile de atribuire;
 • Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrari, contractele combinate);
 • Tipurile de contracte de lucrari – Contractul de lucrari/Contractul de lucrari cu proiectare inclusa/Contractul la cheie (Ordinul ANRMAP 1084);
 • Intocmirea documentatiei de atribuire (procedurile; cererea de oferte, licitatie deschisa, concursul de solutii, dialogul competitiv) – exemple practice pentru atribuirea unui contract de lucrari, cu discutarea urmatoarelor elemente: caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si formulare;
 • Contestatii cu privire la modalitatea de incheiere a contractului de lucrari.

1.6. Evolutia conditiilor contractuale FIDIC in legislatia romana (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr. 915/465/415 din 25 martie 2008, Ordinul MEF/MT/MDLPL Nr. 1059/555/306 din 2009).

2.    ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT DE PROIECT

2.1. Conceptul general de proiect – Documentatiile tehnico-economice ca parte componenta a proiectului;

2.2. Proiect/Organizatie – proiectul in cadrul organizatiei;

2.3. Ierarhizarea proiectelor (Politici – Programe – Proiecte – Componente);

2.4. Tipuri de proiecte;

2.5. Ciclurile de viata ale proiectului – PCM (detalierea fundamentarii componentelor fiecarie etape din PCM);

 • programare;
 • identificare;
 • formulare + evaluare ex-ante;
 • finantare;
 • implementare;
 • audit.

(exemplificari practice)

2.6. Uneltele de baza ale PM:

 • Matricea Cadru Logic (Logical Framework):
  • Analiza necesitatilor;
  • Analiza obiectivelor;
  • Analiza problemelor;
  • Analiza stakeholderilor;
  • Analiza strategiilor;
  • Definirea scopurilor;
  • Definirea activitatilor;
  • Planificarea resurselor;
  • Definirea indicatorilor (SMART);
  • Stabilirea mijloacelor de masurare; (metode de elaborare; arborele problemelor – arborele obiectivelor, exemple practice).
  • Graficul GANTT;
  • Bugetul proiectului (metode de evaluare si bugetare/tipuri de cheltuieli).

2.7. Managementul riscurilor;

2.8. Managementul echipei de proiect;

2.9. Managementul comunicarii in cadrul proiectului;

2.10. Managementul calitatii proiectului.

3.    PREZENTAREA PRINCIPALELOR CARTI FIDIC

3.1. Tipuri de contracte FIDIC.

3.2. Paralela intre Conditiile contractuale; FIDIC Rosu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu.
3.3. Atributiile principale ale “INGINERULUI FIDIC” (paralela cu legislatia romana – Dirigintele de santier).
3.4. Atributiile principale ale ANTREPRENORULUI (paralela cu legislatia romana – Responsabilul tehnic cu executia).
3.5. Atributiile principale ale BENEFICIARULUI (paralela cu legislatia romana – Autoritatea contractanta).
3.6. Documentele santierului – ordinele de  variatie (paralela cu legislatia romana – procesele verbale de modificari, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de lucrari suplimentare, dispozitiile de santier, NRurile, NCSurile).
3.7. Decontarea lucrarilor – platile pe cantitati de lucrari – FIDIC Rosu/platile forfetare – FIDIC Galben si Argintiu (paralela cu legislatia romana – avansurile, situatiile de lucrari, atasamentele, postmasuratorile, cererea finala de plata, situatia cumulata de lucrari, platile forfetare, probele functionale).
3.8. Receptia lucrarilor (paralela cu legislatia romana -  receptia la terminarea lucrarilor, receptia finala, perioada de notificare a defectelor, perioada de garantie).
3.9. Evenimente care pot genera “Revendicari (claim-uri)” din partea Antreprenorilor.
3.10. Metode de abordare a “Revendicarilor” astfel incat acestea sa nu se transforme in “Dispute”.
3.11. Diferentele specifice cartilor FIDIC – Comisile de judecare a litigiilor:

 • Tipuri de “Revendicari” care pot conduce la “Dispute”;
 • Managementul supervizarii – modul “diplomatic” de  solutionare a “Disputelor”;
 • Cadrul institutional de solutionare a disputelor; costuri.

4.    STUDII DE CAZ FIDIC

4.1. Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;

4.2. Analiza modului de solutionare a litigiilor FIDIC;

4.3. Discutii libere si solutii la problemele ridicate de participanti.

In urma evaluarii se obtine CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

noul-Proiect-contaplusLector: Paul IONITA – arhitect, formator, expertiza de peste 20 de ani in domeniile: constructii, investitii, proiectare, achizitii publice, management

Locatie: Timisoara – Hotel***
Perioada:
28 – 30 martie 2014

Pret: 900 ron

Taxa include: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile tehnice necesare, coffee break, taxa de examinare A.N.C.

 

Pentru mai multe detalii si inscriere:

e-mail: office@proiect-contaplus.ro

Managementul Proiectelor

Sursa foto: By Stuart Miles
Stock Image – image ID: 100105784

Proiect Contaplus 2

Proiect ContaPlus

Tags: ,


noul-Proiect-contaplusProiect ContaPlus reprezinta brandul sub care Compania TSI Consultanta & Training, furnizor de formare profesionala acreditat A.N.C. (fost C.N.F.P.A.) si-a creat un renume pe piata de profil din Romania, fiind in prezent unul dintre cei trei lideri in domeniu datorita noutatii tematicilor abordate in cadrul cursurilor si profesionalismului lectorilor sai. Activitatea de formare profesionala desfasurata de Proiect ContaPlus este sustinuta si de numeroasele parteneriate incheiate  cu autoritatile si institutiile publice, de la nivel central si local, precum si cu entitati din mediul privat.

Incepand cu anul 2006 si pana in prezent, Proiect ContaPlus, in calitate de furnizor de formare profesionala, a organizat peste 850 de sesiuni de pregatire atat pentru mediul public, cat si pentru mediul privat, la care au participat peste 18000 de cursanti.

Alaturi de echipa noastra, beneficiem de sustinerea colaboratorilor nostri, lectori cu o bogata experienta teoretica si practica in domeniile de specialitate, cadre ale Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Finantelor, Ministerului Finantelor Publice, lectori ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti, ai Universitatii Politehnice Bucuresti si ai Universitatii Tehnice de Constructii din Bucuresti, manageri ai Agentiilor de Dezvoltare Regionala, lectori CECCAR, AAIR etc.
Cursurile de formare profesionala organizate de catre furnizorul  Proiect ContaPlus au arii extinse de interes in domenii precum:

 • Achizii Publice
 • Audit
 • Contabilitate
 • Financiar
 • Fiscalitate
 • Fonduri Structurale
 • Management
 • Marketing si Vanzari
 • Resurse Umana
 • Juridic
 • Mediu
 • Soft Skills

Tel/Fax: 021/222.00.19

Publicitate

Site Sponsors

Newsletter


Facebook

Evenimente